Nemocnice Jindřichův Hradec: Ing. Miroslav Janovský: Jsme připraveni na vyšší počet klientů

Nemocnice Jindřichův Hradec: Ing. Miroslav Janovský: Jsme připraveni na vyšší počet klientů
foto: nemcb.cz/Ing. Miroslav Janovský
07 / 07 / 2020

Nemocnice přecházejí na standardní režim, v původní podobě už ho ale jen těžko obnoví. Pandemie, karanténa, nouzová opatření, ty ovlivnily situaci na přímo. Připraveni musíme být ale na externality z hlediska nemocnic. Omezení turismu, nebezpečí nové vlny koronaviru a podobně. O jindřichohradecké nemocnici nás informoval předseda představenstva Ing. Miroslav Janovský.

Poloha na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje dělá u Jindřichova Hradce ideální cíl turistů. Projevovalo se to v minulosti na počtu pacientů, které zdravotní problémy postihly na dovolené?

Ano, každoročně je ze statistik jasně patrný nárůst ošetřených pacientů na našem urgentním příjmu v letních měsících.

Jste připraveni na letní sezónu, letos určitě poněkud netradiční? Bude víc českých cyklistů, vodáků, houbařů…? Vaší chloubou je Urgentní příjem, bude vytížený?

Ano, jsme připraveni na zvýšený počet klientů, protože lze očekávat výrazně vyšší počet rekreantů využívajících tuzemskou dovolenou. V minulých letech byl zvýšený počet rekreantů v letních měsících uváděn ve výši cca 30 tis. občanů.

Měli jste případ COVID-19 na pracovišti a zdravotníky v karanténě, jak moc to omezilo provoz nemocnice?

Asi z hlediska provozu nejzávažnější byl případ karantény personálu interní JIP, kdy jsme pracoviště museli na 10 dní uzavřít, využili jsme rezervy intenzivních lůžek na JIP operačních oborů. Je třeba říci, že tato opatření se v žádném případě nedotkla poskytování akutní péče. Dále jsme museli na krátký čas omezit provoz na ORL oddělení.

Po pandemii bude mnoho dosud obvyklých věcí úplně jinak. Co se změní u vás?

Nejprve se budeme snažit rozšířit naše laboratorní kapacity o přístroj na stanovení PCR Covid-19, tím by měla být zrychlena diagnostika tohoto typu onemocnění. Měníme naše uvažování z hlediska poskytování zdravotnické péče v průběhu pandemie, kdy musíme provozně i organizačně oddělit infekční a neinfekční části nemocnice tak, abychom i v průběhu epidemie mohli poskytovat péči co v nejširším rozsahu. Samozřejmě vnímáme, že pandemii provází i omezení plánované péče, což může mít zvláště při opakovaných událostech tohoto typu dopad na zdravotní stav populace.

Posílíte komunikaci s veřejností, prevenci a informovanost o nebezpečí opakování pandemie?

Zvláště v začátku pandemie jsme hlavní část komunikace směrem k pacientům našeho regionu vzali na sebe, jak ve formě tištěných letáků, rozhovorů pro media, kde jsme se snažili ovlivňovat chování veřejnosti, tak aby pohled na situaci byl racionální.

Stále častěji se diskutuje o institutu nemocničního ombudsmana. Jaké možnosti mají pacienti, ale i nemocnice, u vás? 

Vedení nemocnice se zabývá všemi podněty ke zlepšení poskytované zdravotní péče (např. oficiálními i neoficiálními stížnostmi, anonymními dotazníky od pacientů). Reagujeme na ně a přijímáme opatření na zkvalitnění poskytované péče. V minulém roce jsme obdrželi 7 písemně podaných stížností, z nichž bylo 6 neoprávněných. Vzhledem k naší otevřenosti k podaným podnětům nepovažuji v podmínkách naší nemocnice za nutné zřízení funkce nemocničního ombudsmana.

Loni jste otevřeli oddělení následné péče.Zaměřujete se také na podporu paliativní péče, podporu hospicových zařízení, včetně mobilních?

Ano, paliativní péče je stabilní součástí péče o pacienty a jako jediná v Jihočeském kraji ji má nemocnice nasmlouvanou se zdrvaotními pojišťovnami. Současně nemocnice disponuje 2 lůžky paliativní péče na oddělení sociální a paliativní péče. Opakovaně byla naše nemocnice vybrána do grantových výzev Nadační fond Avast. Nově v našem okrese funguje od 1/2019 mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) Hospic sv. Kleofáše, kdy od 4/2019 město Jindřichův Hradec disponuje i samostatným kontaktním místem. Tato MSPP je velmi často využívána jako návazná péče u pacientů propuštěných z naší nemocnice.

 

Text: red

Foto: nemjh.cz

Tagy článku