Nemocnice Hořovice, MUDr. Michal Průša: Stojíme před další etapou rozvoje

21 / 01 / 2017

„Nyní stojíme před další etapou rozvoje nemocnice, kdy jí její „kabátek“ začíná být těsný a roste potřeba ji rozšiřovat. S rostoucí operativou nám chybí hlavně kapacita na operačních sálech a se snahou zkvalitnit ambulantní péči a zkrátit čekací doby v ambulancích souvisí jejich nedostatečný počet. Proto v dalších letech budou naše plány směřovat především k vybudování těchto kapacit.»

 

Takto hodnotí priority hořovické nemocnice pro tento rok její ředitel MUDr. Michal Průša, MBA. Hořovický ředitel v následujícím rozhovoru rekapituluje dosavadní průběh rekonstrukce nemocnice, zmiňuje palčivou personální otázku a hovoří o plánu výstavby nového parkoviště.

 

MUDr. Michal Průša

 

Pane řediteli, v čem byl minulý rok výjimečný pro hořovickou nemocnici?

Nemyslím, že minulý rok nějak vybočoval z let posledních. Naší snahou je, aby každý další rok byl o něco lepší než ten předchozí a přinesl naší nemocnici, jejím pacientům i zaměstnancům něco nového a pozitivního. Minulý rok jsme oslavili šedesátileté výročí položení základního kamene nemocnice. Mimo jiné také tím, že se podařilo dokončit rekonstrukci a dostavbu nemocnice, tak abychom mohli poskytovat služby našim pacientům v ještě vyšší kvalitě.

 

Jak se vám podařilo plnit plán rekonstrukce a jaké byly největší investice do nemocnice?

Jak jsem již uvedl, rekonstrukce nemocnice je téměř hotova. To ale neznamená, že bychom do budoucna neměli další plány na její další zvelebování. Tento rok se po dostavbě a rekonstrukci operačních sálů přenesl důraz na pooperační péči a péči o nejtěžší pacienty a bylo přistoupeno k rekonstrukci jednotky intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Díky obětavosti personálu bylo intenzivní oddělení přestěhováno do náhradních prostor a za nepřerušeného provozu byla pak přestavba provedena během letních měsíců. Díky rozhodnutí majitele nemocnice bylo oddělení i dovybaveno špičkovou technikou a dnes patří mezi nejmodernější v České republice. V nemocnici byly dokončeny i další projekty. Zejména rekonstrukce ambulantního traktu včetně zubního a ORL oddělení a vybudování technického zázemí pro hospodářské části nemocnice. Byla zahájena také stavba dětské školky v areálu nemocnice, která by měla zvýšit komfort pro naše zaměstnance.

V druhé polovině roku byla v areálu nemocnice  přestavěna a významně rozšířena lékárna tak, aby mohla kvalitně obsloužit narůstající počet našich pacientů. S dokončením hlavních prací na nemocnici bylo možno zahájit i úpravy komunikací uvnitř nemocnice, nově byla zpřístupněna vstupní komunikace dolní branou nemocnice.

 

Jak to vypadá s výstavbou nového parkoviště?

Problém s parkováním našich pacientů chápeme jako prioritní a velmi dobře si uvědomujeme potřebu co nejrychlejšího vybudování nemocničního parkoviště. Stálý nárůst našich pacientů v obrovské míře přesahuje kapacitní možnosti dosavadních parkovacích stání před a v okolí nemocnice. Proto se snažíme celou situaci co nejrychleji vyřešit. Jak již jsem několikrát uvedl, velmi nám  vyšli vstříc představitelé města Hořovice poskytnutím pozemku k výstavbě parkoviště.  Minulý rok jsme řešili technické a administrativní problémy a na konci minulého roku  byly zahájeny zemní práce.  Doufám, že se parkoviště i přes finanční a technickou náročnost této stavby podaří dokončit co nejdříve v průběhu tohoto roku. Rozsah plánovaného parkoviště by měl být do budoucna plně dostatečný a s jeho výstavbou by měla být po domluvě se starostou města Hořovice Dr. Ing. Peřinou zrealizována i úprava příjezdové komunikace k nemocnici a na nové parkoviště.

 

Jak řešíte v Hořovicích složitou personální otázku, zejména otázku nedostatku zdravotních sester?

Nedostatek zdravotnického personálu je problém, který trápí celou naši republiku. Geneze situace, v které se nachází české zdravotnictví v personální oblasti, je dlouhodobá a poměrně složitá. Souvisí s déletrvajícím bagatelizováním problémů, nedostatečným financováním zdravotnictví, nesystematickými změnami v systému vzdělávání zdravotníků a s jinými dalšími dílčími nedostatky. Tím nechci říct, že zdravotnictví v České republice je na špatné úrovni. Naopak bych chtěl zdůraznit jeho kvality, které jsou srovnatelné s evropským standardem, a ve velké míře jsou dílem i českých zdravotníků.  Bohužel právě tento rozvoj našeho zdravotnictví byl dlouhodobě umožňován  i na úkor nedostatečného finančního ohodnocení zdravotníků.  To mělo v minulosti vliv na odchody kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví za vyššími výdělky do zahraničí nebo zcela mimo obor. Nedostatek kvalifikovaných sester významně ovlivnila koncepce jejich vzdělávání, která snížila uplatnění a kompetence absolventek středních zdravotních škol a tím i zájem o studium těchto škol.

Současná situace je taková, že kvalitního zdravotnického personálu je tak málo, že se o něj začínají jednotlivé nemocnice přetahovat a někdy i ho nesmyslně přeplácet. Nemohu zastírat, že se nedostatek personálu nedotýká i naší nemocnice, řešíme ho neustále, ale naštěstí nejsme na tom tak špatně jako některé jiné nemocnice. Na tomto místě musím poděkovat i našim lékařům a sestřičkám, protože i jejich úsilím se nám dosud daří zajišťovat rozvoj nemocnice a nemusíme omezovat provoz a zavírat oddělení jako některá jiná zdravotnická zařízení.

Pokud bych měl shrnout co nejstručněji, co děláme pro naše zaměstnance, aby se jim u nás líbilo, tak bych v první řadě uvedl prostředí moderní nemocnice,  naši snahu o osobní zacházení s každým pracovníkem, zaměstnanecké výhody a snad se nám  daří dle našich možností i zvyšovat jejich finanční ohodnocení.

 

Jaká je situace s posilováním lékařského týmu? Plánujete nějaké změny v tomto směru?

Rozvoj nemocnice není možný nejen bez kvalitní ošetřovatelské péče, ale i bez neustálých investic do vzdělávání a posilování lékařského týmu. V naší nemocnici je v současné době stabilizovaný stav lékařského personálu, jednotlivá oddělení disponují kvalitními lékařskými týmy vedenými zkušenými primáři. Doplňování lékařských týmů probíhá kontinuálně dle aktuálních potřeb nemocnice. Lékařská profese je spojena s celoživotním vzděláváním, které se snažíme ze strany vedení nemocnice finančně a časově podporovat. Samozřejmě stále hledáme a kontaktujeme odborníky z profesí, které nám chybí nebo které chceme v naší nemocnici rozšiřovat.

 

Jaké jsou priority nemocnice v oblasti poskytované lékařské péče a modernizace vybavení? Co plánujete, jaké jsou nejdůležitější projekty pro tento rok?   

V tomto roce se chystá dostavba a otevření školky pro děti našich zaměstnanců. Byla zahájena přístavba oddělení dlouhodobé intenzivní péče o děti, kam by  se toto oddělení  zmodernizované a kapacitně rozšířené mělo přemístit v průběhu tohoto roku.  S rozvojem nemocnice roste i potřeba prostor k provozování zdravotnické péče a jejího technického zabezpečení, proto jsme v minulých letech rozšířili stávající oddělení přístavbami a rekonstruovali téměř všechny provozy. S dalším růstem objemu naší péče nyní stojíme před další etapou rozvoje nemocnice, kdy jí její „kabátek“ začíná být těsný a roste potřeba ji rozšiřovat. S rostoucí operativou  nám chybí hlavně kapacita na operačních sálech a se snahou zkvalitnit ambulantní péči a zkrátit čekací doby v ambulancích souvisí jejich nedostatečný počet. Proto v dalších letech budou naše plány směřovat především k vybudování těchto kapacit. Snažíme se, abychom se stali co nejkomplexnější nemocnicí, která je schopna kvalitně ošetřit co největší spektrum pacientů, tak aby z regionu co nejméně klientů muselo hledat specializovanou péči ve velkých klinikách a na druhou stranu, aby co nejvíce lidí k nám přicházelo i třeba z daleka právě pro kvalitu našich služeb.

 

Nemocnice Hořovice