Nemocnice AGEL Šternberk: Otevření nové ambulance praktického lékaře pro děti a dorost

Nemocnice AGEL Šternberk: Otevření nové ambulance praktického lékaře pro děti a dorost
foto: www.agel.cz/MUDr. Štěpán Malec, Nemocnice AGEL Šternberk
04 / 10 / 2021

Dětské oddělení šternberské nemocnice zajišťuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči dětem od narození do 19 let věku. Základem je lůžkové dětské oddělení spolu s oddělením intenzivní péče nižšího typu, dále pak samostatné novorozenecké oddělení a ambulantní část včetně odborných poraden.

Na novorozeneckém oddělení pečují o více než tisícovku ročně narozených dětí. Všichni zaměstnanci dětského oddělení se snaží pro děti vytvořit co nejpříjemnější prostředí. O tom, jak to na dětském oddělení chodí a jak velká byla modernizace celého oddělení, se rozpovídal primář dětského oddělení Nemocnice AGEL Šternberk MUDr. Štěpán Malec. 

MUDr. Štěpán Malec / www.agel.cz

Pane primáři, ročně se ve šternberské porodnici narodí přes tisíc dětí, je počet dětských pacientů na dětském oddělení také v obdobných číslech?

„Daleko větší. Ročně je u nás hospitalizováno cca 2000 dětí i s doprovody, děti do 6 let věku převážně v doprovodu jednoho z rodičů. Zajišťujeme i péči všem dětem při akutních či plánovaných operacích nebo po úrazech. Velká frekvence dětských pacientů je způsobena tím, že ošetřujeme pacienty ze spádové oblasti Šternberka, Uničova, Litovle, Bruntálska nebo Rýmařovska“. 

Co je vše součástí dětského oddělení?

Pod dětské oddělení spadá i několik přidružených ambulancí. Jedná se dětskou ambulanci, která má nepřetržitý provoz. Dále provozujeme ambulanci pro novorozence, kde provádíme plnou škálu screeningových i rescreeningových vyšetření, včetně sonografického vyšetření močového traktu a mozku nebo vedeme dětskou nefrologickou poradnu. 

ed více než rokem jste otevřeli novou ambulanci. Jak její provoz hodnotíte?

Loňský červen jsme otevřeli ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Ordinace spolupracuje s navazujícími obory přímo v nemocnici, čímž se výsledky testů a celé řady dalších vyšetření klientů zkrátilo na minimum. Pacienti jsou velmi spokojeni.

Proč nová ambulance vznikla?

Důvodem byl zvyšující se věk praktických dětských lékařů a nedostatek lékařů nových, kteří by péči o děti převzali. Zejména v našem regionu je věková skladba praktických lékařů pro děti a dorost výhledově nepříznivá. Nechtěli jsme, aby děti dojížděly mnohdy až 60 minut někam daleko jenom proto, že nemohou sehnat svého praktika. 

K jaké další modernizaci dětského oddělení v uplynulých letech došlo?

Zejména v posledních třech letech se investovalo hlavě do novorozeneckého oddělení. Pro naše nejmenší máme nový klasický i transportní inkubátor, Vapotherm pro dechovou podporu novorozenců, resuscitační přístroj nebo odsávačky a ohřívačky mléka. 

Investovalo se tedy jen do vybavení?

Z velké části ano, ale investovalo se také do vzdělávání našich zaměstnanců. Zaměřili jsme se na bazální stimulaci novorozenců. Probíhalo také velké proškolení zaměstnanců v první pomoci o novorozence nebo jsme také podpořili laktační poradkyně.

 www.agel.cz

Tagy článku