Anna Suchá (Nadace Nova): Z každého nadačního projektu mám velkou radost

16 / 11 / 2016

Anna Suchá je v náročné pracovní pozici, kdy musí sladit charitativní práci pro Nadaci Nova s racionálním přístupem komerční televize. Naštěstí je obklopena lidmi, kteří stejně jako ona cítí společenskou odpovědnost a chtějí pomáhat rodinám a dětem ve složité situaci.

 

A jak se televizi daří sladit dobrý úmysl a chladný rozum, orientaci v předpisech a kreativitu, soucit a kázeň, vlídnost a odpovědnost, společenskou empatii i asertivitu? Na to nám odpověděla ředitelka korporátní komunikace skupiny Nova a současně předsedkyně Nadace Nova. A odpoví i vám, pokud se na ni obrátíte v situaci, kdy potřebujete pomoc. Prostě Nadaci Nova pošlete žádost.

 

Anna Suchá

 

Nadace Nova se zaměřuje na podporu a pomoc dětem. Čím se lišíte, v čem nabízíte víc než podobně zaměřené subjekty?

Nadace Nova pomáhá dětem ve třech hlavních oblastech - zdraví, domov a vzdělání. Naším cílem je, aby děti měly takové zázemí a možnosti se rozvíjet, které jsou pro ně tím nejlepším startem do dospělého života. Velkou výhodou Nadace Nova je provázanost na skupinu Nova a tedy možnost některá závažná témata či příběhy více medializovat a upozornit tak na ně veřejnost.

 

TV stanice má dost velký prostor, jak se věnovat dětem (zábavou i poučením). Propojujete nadační aktivity i s pořady, tvořenými v programové koncepci TV Nova?

Ano, momentálně je Nadace Nova  propojená například s pořadem Tvoje tvář má známý hlas. Soutěžící si vybírají konkrétní charitativní organizace, na jejichž činnost chtějí věnovat svou výhru. Peníze na výhru dává právě Nadace Nova. S jednotlivými spolky jsme následně v kontaktu a dohlížíme, že jsou finanční prostředky využity smysluplně. Podobně je Nadace Nova propojená i se zábavným pořadem Hvězdná party.

 

Vize a cíle Nadace zastupuje Kristina Kloubková. Můžete nám je přiblížit?

Jak jsem již zmínila, máme tři hlavní pilíře - zdraví, vzdělání a domov, kam zahrnujeme i podporu volného času. Představíme-li si je jako pevnou stavbu kolem dítěte, tak my vytváříme jakousi ochranou střechu. Když je dítě v bezpečí, má možnost se rozvíjet. Bohužel v Česku je dost dětí a mladistvých, kteří tu pomyslnou ochrannou střechu nad hlavou nemají.

 

A Kristinu?

Kristina Kloubková je moderátorka Televizních novin, publicistických pořadů a současně maminka, která je mezi diváky velmi oblíbená. Již v minulosti byla tváří charitativních projektů televize Nova. Věděli jsme, že ráda pomáhá lidem a dětem obzvlášť, proto jsme jí oslovili s nabídkou, kterou nadšeně přijala. V Nadaci Nova není jen patronkou, ale je i členkou správní rady Nadace Nova. Podílí se na rozhodování o tom, komu nadace pomůže. Své role se ujala velmi zodpovědně a s maximálním nasazením.