MUDr.Vladimír Balogh: Slovenská cesta akupunktury. Pomáháme léčit profesionálně

MUDr.Vladimír Balogh: Slovenská cesta akupunktury. Pomáháme léčit profesionálně
foto: Archiv V. B./MUDr. Vladimír Balogh
03 / 10 / 2022

Na rozdíl od Česka má obor, který můžeme nazvat "lékařská akupunktura" , na Slovensku poměrně jasné kontury - studijní základnu, atestační zkoušky na univerzitě, licenční certifikát a díky tomu větší autoritu v systému zdravotní péče.

Náš česko-slovenský rozhovor na sledované téma představuje významného odborného lékaře. Prošel více obory medicíny, pracoval jako chirurg, všeobecný, hlavně rehabilitační lékař a odborně se  významně na zaměřuje na akupunkturu. Má zkušenosti z několikaletého pobytu v Číně, znalosti o metodách a užívání TCM v mnoha dalších zemích. Kromě praxe působí jako pedagog: MUDr. Vladimír Balogh.

 Diplom / www.hospitalin.cz

Vedete institut TCM na Lékařské fakultě Slovenské zdravotnické univerzitě. Jaký je status vašeho centra - jde o oficiální součást studia medicíny, akreditovaný obor pro lékařskou péči?

Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (ÚTČMA LF SZU) je v zmysle platnej legislatívy oficiálne pracovisko a vlastne centrum pre problematiku akupunktúry v SR. Akupunktúra je vedená na základe zákona  ako riadny klinický odbor so svojim programom a náplňou v rámci ostatných klinických odborov súčasnej medicíny, zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti sme opätovne  získali akreditáciu na ďalšie štyri roky a tým môžeme pôsobiť v oblasti výuky, vykonávania atestačných skúšok vrátane písomných diplomových prác. To je podmienka na získanie licencie pre samostatný výkon akupunktúry v rámci zdravotnej starostlivosti.

Akupunkturisté čeští i slovenští historicky stále spolupracují. Kde vidíte největší rozdíl mezi podmínkami pro rozvoj výuky TCM a zdravotní péči?

Spolupráca má historické korene a základy a pokračuje aj dnes nielen v tvorbe časopisu Acupunctura bohemo-slovaca, ale aj organizovaním spoločných kongresov, seminárov v spolupráci s ČLAS ČLS J.E.Purkyně  na výbornú.

Kolik máte studentů? Je mezi mladými slovenskými lékaři zájem o studium a praxi TCM?

Ústav je zapojený prednáškami pre študentov 4.a 5. ročníka LF UK nielen slovenských, ale i zahraničných. A toto je zavedené v rámci  oficiálneho zoznamu prednášok LF. Záujem o štúdium medzi lekármi pokračuje, v priemere ročne 10-12 kolegov.V súčasnosti máme atestovaných 70 lekárov, ktorí majú licencie na samostatnú prax v teréne. Upozorňujem, že lekári musia mať atestáciu z niektorých klinických odborov, a až potom môžu absolvovať   trojročné školenie so záverečnou skúškou a atestačnou prácou, a takto získať špecializáciu v akupunktúre.

MUDr. Vladimír Balogh / www.bakurier.sk

Kde jste se Vy setkal prvně s TCM?

Počas praxe v rámci chirurgie a v odbore FRO a potom  som  pracoval štyri roky na Zastupitelskom úrade ČSSR v Pekingu, kde som sa s týmto oborom dostal priamo do kontaktu. Prax som mal tiež v nemocnici Guang An Men  v Pekingu, kde som získal diplom o absolvovaní školenia.

Může být pacient ošetřován akupunkturou a dalšími metodami TCM v nemocnici nebo nestátním zdravotnickém zařízení?

Opakujem, že akupunktúra je normálny klinický odbor využívaný v zdravotníckych zariadeniach (štátnych aj neštátnych) našimi odborníkmi. V rámci TČM máme vyškolených množstvo kolegov, ktorí svoje poznatky vykonávajú, resp. využívajú v prospech pacientov.  

Je na Slovensku možné metody TCM zahrnout do zdravotního pojištění, nebo poskytujícím lékařům nabídnout potřebný typ pojistky v rámci používání TCM?

 Do 1997 roku sme mali preplácané výkony akupunktúry zo zdravotného poistenia, bohužiaľ v októbri 1997 poslanci zrušili túto výhodu pre pacientov. Údajne išlo a ide o nadštandardnú prax v zdravotnej starostlivosti, a je treba šetriť peniaze. Nepomohli ani argumenty, že vieme ušetriť financie na úkor niektorých liekov a rozhodne  chránime aj zdravie pacienta nezaťažovaním medikamentóznou terapiou. No ale tu asi zasiahli  farmafirmy...

Kolik je přibližně center nebo ordinací TCM na Slovensku?

V súčasnosti máme 16 školiacich licencovaných centier  akupunktúry, schválených v rámci akreditácii MZ SR. Ambulancií je vyše cca 200, tu treba evidovať aj lekárov, ktorí absolvovali školenia v akupunktúre, ktoré neukončili atestačnou skúškou a túto činnosť vykonávajú len popri svojom základnom odbore, nie samostatne.

 

Autor: Jan HOVORKA

Foto: Archiv V. B.

 

____________________________

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR a má štyri fakulty:

  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
  • Lekárska fakulta
  • Fakulta verejného zdravotníctva
  • Fakulta zdravotníctva

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU.

  
Slovenská zdravotnícka univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, pôsobí ako apolitická inštitúcia. Vedie študentov k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť.

 

Autor: JAN HOVORKA

Foto: Archiv V. B.
 

Tagy článku