MUDr. Vladko Bydžovský: Pomoci může vyšší vzdělanost lékařů a pokora autorit

04 / 01 / 2017

V našem seriálu o lékařích, praktikujících metody Tradiční čínské medicíny jako doplněk klasické léčby, jsme oslovili dalšího lékaře, znalého oboru a praktikujícího akupunkturu v oblasti léčby neurologických problémů.

 

MUDr. Vladko Bydžovský pracuje v  městě s velkou tradicí, ale i hustotou projektů z hlediska českého pojetí TCM a spolupráce s čínskými experty – Českých Budějovicích, které jsou v jistém smyslu základnou vzdělání a podnikání v oboru, včetně významných česko-čínských styků (určitě zajímavé a perspektivní  je Čínské centrum VŠTE), a jako aktivní lékař-neurolog má za sebou téměř čtyřicet let praktických zkušeností a výsledků.

 

MUDr. Vladko Bydžovský

 

Akupunktura se těší zájmu i kritice, jak byste ji přiblížil neznalému pacientovi?

Akupunktura je orientální metoda opředená mnoha mýty, která může častokrát nemocnému pomoci. Je ale zapotřebí její uvážlivé aplikace. Rozhodně to není všelék, jak tuto metodu diskreditují někteří “léčitelé”. Pomáhá mnohdy tam, kde evropská medicína nemá dostatečné prostředky.

 

Měl jste někdy problém, že ji používáte?

Hlavně v začátcích, kdy jsem měl řadu přednášek a publikací, se mi mnozí kolegové vysmívali, že jsem šarlatán. Jim ovšem většinou chyběly hlubší znalosti neurofyziologie.

 

Jaký je zájem klientů o tuto metodu?

Nyní rozhodně menší než v dobách minulých, kdy se prováděla zdarma. Stále je ale dostatečný, hlavně roste počet mladých pacientů, zejména žen.

 

Dá se vyjádřit úspěšnost léčby touto metodou v případě Vaší klientely?

Asi 80%.

 

Užíváte i další metody TCM, diagnostické, terapeutické?

Vedle standardně prováděné pulzové a ušní diagnostiky akupunkturu kombinuji hlavně s manuální medicínou, miluji farmakoakupunkturu, která je pro pacienty dostupnější a pochopitelnější. Rovněž laserakupunktura hlavně u dětských pacientů je ideální.

 

Kde jste se akupunturu naučil?

V Československu, absolvoval jsem v r. 1978 tehdy vůbec první oficiální kurz akupunktury pod záštitou nestora naší rehabilitace prof. MUDr. Jandy, DrSc. Velmi mi pomohla pravidelná spolupráce s as. Dr. Fr.Vélem, CSc. Pak jsem absolvoval pobyty v Číně, ale hlavně v Holandsku a Švýcarsku, jako člen Americké asociace neurologů jsem měl velmi dobrý přístup k literárním pramenům.

 

Myslíte si, že je možné ji prosadit a podpořit užívání v našem systému zdravotnictví?

Samozřejmě, mělo by to být zájmem lékařů i pacientů.

 

Co tomu brání, co by pomohlo?

Zlepšení všeobecné vzdělanosti lékařů, pokora “autorit”.

 

Vydal jste knihu Veselá akupunktura, myslíte, že humor léčí také? 

Je to základ jakékoliv léčby, zvláště v dnešní uspěchané době.

 

Měl by se o legislativu, kontrolu, vzdělání a certifikaci více starat stát, nebo třeba by měla mít Komora TCM větší, resp. odpovídající pravomoce?

Mělo by platit obojí. Klasickým západoevropským zemím závidím vztah jejich občanů k autoritám.

 

MUDR. VLADKO BYDŽOVSKÝ

MUDr. Vladko Bydžovský se narodil  7. 1. 1950 v Dobrušce.  Vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové (1974), I. atestaci (neurologie) získal r.1980, II. atestaci (neurologie) v r. 1985.  Původně začínal jako internista, pak pracoval jako zástupce primáře neurologického oddělení Vojenské nemocnice v Českých Budějovicích, od r. 1994 privátní neurolog se zaměřením na vertebrogenní poruchy, bolesti hlavy, extrapyramidová onemocnění, polyneuropatie. V minulosti četné publikace i přednášky i na téma akupunktura. Pobyt na odborných stážích v Německu, Rakousku, Holandsku a Itálii. Člen České neurologické společnosti , České lékařské akupunkturistické společnosti a ČLK. V r. 2009 byl jmenován členem prestižní Americké asociace neurologů.