MUDr. Petr Černý: “Pokud máme  možnost nabídnout účinnou, bezpečnou a ekonomicky dostupnou metodu, nevidím důvod, proč ji nevyužít.”

MUDr. Petr Černý: “Pokud máme  možnost nabídnout účinnou, bezpečnou a ekonomicky dostupnou metodu, nevidím důvod, proč ji nevyužít.”
22 / 07 / 2017

Sledujeme-li uplatňování metod TCM v naší současné léčebné péči, tak jednoznačně přesvědčivé výsledky mohou poskytovat soukromá lékařská centra. Stále častěji nabízejí přinejmenším doplňkovou péči konkrétních diagnóz. Splňují základní podmínky z hlediska legislativy i vzdělání lékařů. A navíc - lékaři zpravidla mají zkušenost s metodami TCM již dlouholetou a kvalitní, především samozřejmě s akupunkturou. To potvrzuje i šéf a majitel pražského centra Ambulance u Arbesa, MUDr. Petr Černý.

 

Kdy jste se prvně setkal s metodami TCM?

S metodami TCM, tedy konkrétně s akupunkturou, jsem se setkal již v 80.letech. Můj kolega  mi aplikací pomohl s bolestmi zad. Během studia mediciny jsem se samožřejmě s touto problematikou také setkal. Bylo to v době kdy bylo možné se i něco navíc dozvědět z knihy MUDr. Václava Kajdoše Kovem a ohněm.

 

U nás je nejvyužívanější u lékařů-praktiků patrně akupunktura. Máte s ní dobré zkušenosti?

S akpunkturou mám  dobrou osobní zkušenost. Několik svých rodinných přslušníků jsem postupně také poslal na léčení ke známému kolegovi a vysledek byl pozitivní. Ve své praxi se poměrně často setkávám s pacienty, kteří mají s touto metodou nějakou zkušenost. Podobné to je i u několika mých kolegů. Zejména po cílených dotazech jsem byl překvapen, že  tuto metodu zkusilo více lidí než jsem si dříve myslel.

 

Kde jste studoval TCM?

Sám jsem  akupunkturu studoval v rámci postgraduálníhon vzdělávíní v ILFu, to je koncipováno jako atestace a zakončeno zkouškou. V našem zařízení  poskytují dva lékaři ošetření akupunkturou. 

 

Vedete ambulantní středisko, všichni vaši odborní lékaři využívají TCM? Kolik máte průměrně pacientů za rok?

Celkem u nás vyšetříme o ošetříme řádově tisíce pacientů za rok. Část z nich využije akupunkturu.Toto číslo postupně narůstá. Akupunktura, stejně jako i jiné metody, nemusí být a není vždy stoprocentně ůčinná. U části pacientů nefunguje vůbec. Velmi důležitá je správná indikace a správné provedení. Při splnění těchto podmínek můžeme očekávat - a praxe to potvrzuje - celkově pozitivní přínos pro pacienty. Zde chci zdůraznit důležitost správné indikace. V našem zařízení samozřejmě pracujeme dle standardů tzv. západní mediciny. Teprve po kompletním vyšetření pacienta a zhodnocení jeho stavu jsme schopni rozhodnout, zda je použití akupunktury vhodné či nikoliv.  

 

Máte přehled o efektu, úspěšnosti a výsledcích podpory, kterou metody TCM ke standardní léčbě mají? Ve které diagnóze nebo specializaci máte ověřeno, že TCM bezpečně funguje a zlepší stav pacienta?

Nejvíce zkušeností zatím máme při neurologických diagnozách. Postupně zavádíme léčbu v gynekologii, hlavně při léčbě sterilních párů, podporu v rámci IVF programu a jako přípravu k porodu. Byl jsem skutečně překvapen, když jedné mé příbuzné nabídla asistentka gynekologa v Německu akupunkturní přípravu před porodem a navíc hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Osobně si myslím, že se jedná o jeden z nejvyspělejších systémů zdravotní péče. Jistě tedy není náhoda, že tuto službu poskytují a hradí. V nedávné době byly také publikovámy vysledky akupunktury v rámci IVF programu. Na poměrně velkém souboru 1400 pacientkek z několika center byl demonstrován přínos této metody i v této oblasti. Zvýšením efektivity IVF se snižuje jak finančnín zátěž pro pár, tak zárověň jistá zdravotní zátěž, která s touto velmi intenzivní metodou souvisí. Pokud si uvědomíme, že máme  možnost nabídnout účinnou, bezpečnou a ekonomicky dostupnou metodu řadě pacientů, nevidím důvod, proč ji nevyužít. Užívají ji miliardy lidí po celém světě a to po tisíce let. Součástí globalizace je její další postupné rozšiřování a trend spojit metody tzv. západní medicíni s prvky východní medicíny ku prospěchu pacienta. Velký pokrok zejména v oblasti neinvazivních diagnostických metod vede stále častěji k objektivizaci účinku akupuktury v jednotlivých diagnosách. Centra zabývající se touto problematikou jsou dnes nejen v tradičních východních zemích, ale i na řadě universit v Evropě i Severní Americe.

 

Uvítal byste další vzdělávání, stáže a kurzy, i pro vaše lékaře?

Obecně vítám jakékoliv kurzy, které povedou ke zkvalitnění péče o naše pacienty. Dostupné efektivní další vzdělávání bych určitě uvítal.

 

Myslíte, že by bylo účelné, zařadit metody TCM jako součást medicínského vzdělání?

Tato otázka je velmi široká, protože TCM ve skutečnosti obnáší dietologii, fytoterapii, cvičení, masáže a akupunkturu. V současné době se stále více setkáváme s doporučeními v rámci péče o zdraví ze všech těchto oblastí, zejména v oblasti prevence - předcházení nemocem. Řada postupů i preparátů je osvědčených a mají prokázanou účinnost. Zařadit tyto informace do vzdělání tak, aby lékaři mohli kvalifikovaně radit svým pacientům i v těchto oblastech považuji za oboustranně prospěšné.  

 

Uvítal byste praxi a pomoc čínských lékařů v českých NZZ a centrech?

Opakuji, že dle mého názoru, jakákoli spolupráce zkvalitňující zdravotní péči má smysl.

 

Patří k vašim léčebným postupům kromě metod a technologií TCM další, řekněme alternativy, například homeopatie?

Homeopatie je metoda, se kterou se všichni setkáváme a budeme se setkávat. Velká část pacientů se o ni zajímá a mnoho z nich ji používá a chválí si ji. V našem týmu pracuje lékař s velmi dobrou znalostí homeopatie, který poskytuje poradenství i v tomto oboru.

 

Ambulance u Arbesa
Praha 5 - Smíchov
Malátova 18
ambulance-arbes.cz

Tel.: 257 325 956
ambulance-arbes.cz

 

Autor: Jan Hovorka