MUDr. Pavol Šalamon: Znám skutečné potřeby reálných lidí na Pardubicku

04 / 10 / 2016

Pan MUDr. Pavol Šalamon je primářem známé Hamzovy léčebny v  Luži. Problémy pacientů i problematiku zdravotnictví na Pardubicku i v celé republice prožívá denně a nenechává ho to, zcela zjevně, v klidu.

 

Tak se rozhodl aktivně situaci ovlivňovat, a dodejme - jistě ví, že i vzít na sebe do budoucna dost velký díl odpovědnosti za výsledek. Přijal oslovení ze strany STAN, uskupení starostů a nezávislých, kteří také znají své regiony a lokality dost podrobně.

 

MUDr. Pavol Šalamon

 

Co vás osobně inspirovalo nebo přimělo kandidovat?

Každodenní problémy lidí kolem mě, a tím nemyslím pouze zdravotní oblast. Vzhledem k povaze mé profese mám blízko i k sociální sféře, což je problematika nesmírně aktuální a důležitá i do budoucna.

 

Můžete charakterizovat váš volební program, co jsou vaše cíle?

Jsem na kanditátní listině uskupení STAN, s volebním programem se samozřejmě ztotožňuji, konkrétně body "Zdravotnictví" a "Sociální péče" jsem pomáhal spoluvytvářet. Heslovitě tedy: „Zasadíme se o kvalitní zdravotní péči i v odlehlejších místech Pardubického kraje. Jsme zásadně proti privatizaci nemocnic.“
„Přibližíme péči všem, kteří ji potřebují, a vytvoříme podmínky rodinám a organizacím, které jsou ochotny se postarat.“

 

Myslíte, že o vaše pacienty v Luži je postaráno odpovídajícím způsobem?

V případě, že je řeč o pacientech hospitalizovaných v Hamzově léčebně, tak určitě ano. Problematické je zajištění následné péče - terénní služby, kvalitní pokrytí specializovanou a dostupnou lékařskou péčí i v odlehlejších regionech. Nezřídka se k nám pacienti vracejí k opakovaným pobytům kvůli nezvládnuté rodinné situaci, na kterou navazuje nedostatek odpovídajících sociálních služeb ať už formou denních/týdenních stacionářů, či absence lůžkových kapacit domovů pro seniory, o možnostech hospicových služeb ani nemluvě..

 

Jsou STAN uskupením, které odpovídá dnešní poptávce voličů?

S dovolením odpolitizuji tuto otázku odpovědí, že volební program STAN se tvořil podle skutečných potřeb reálných lidí, žijících v Pardubickém kraji.

 

V čem se liší od standardních politických stran?

Právě tím, že se neutápí v politických, někdy až abstraktních tématech, ale je srozumitelný a hlavně realizovatelný v praxi.


 
Do politiky chodí dost velké množství lékařů. Čím to podle vás je?

Patrně tím, že lékaři mají poměrně slušný přehled o realitě. Skrze své pacienty znají celé spektrum společnosti, aktuální problémy a ze zkušenosti umí i předvídat nežádoucí jevy.

 

Souhlasíte s názorem, že české zdravotnictví je v krizi?

V personální? Určitě. Krize materiální a morální je následkem předchozího.


Jak byste stav našeho zdravotnictví diagnostikoval v lékařské terminologii?

Vypomůžu si geriatrickou syndromologií - spirála chátrání směřující k isabilitě a ztrátě soběstačnosti, mnohdy až k trvalému upoutání na lůžko.

 

MUDR. PAVOL ŠALAMON

Primář (1975). Hamzova léčebna v Luži-Košumberku. Internista, geriatr, lékař záchranné služby.

 

hamzova-lecebna.cz