MUDr. Pavel Kubů: Konopí je vysoce efektivní pro chronickou a neztišitelnou bolest i další onemocnění

MUDr. Pavel Kubů: Konopí je vysoce efektivní pro chronickou a neztišitelnou bolest i další onemocnění
foto: www.kopac.cz/MUDr. Pavel Kubů, KOPAC
03 / 07 / 2022

Zbytečné bariéry – tak by se asi dal shrnout současný stav zavádění léčebného konopí. Řada lékařů ověřuje účinky i bezpečnost. Pacienti, kterým standardní metody nepomáhají, podstupují neúměrné riziko a pro vlastní potřebu léčebnou látku pěstují či užívají.

Z mnoha dalších oblastí je známa odolnost úředníků a byrokratů, ale i možných konkurentů v byznyse, proti zavedení účinných preparátů a metod. Lékaři využívají léčebné konopí a za podpory odborníků a pacientských organizací usilují o kontrolu a dostupnost. Jaká ke aktuální situace? Odpovídá MUDr. Pavel Kubů, předseda správní rady pacientského spolku KOPAC:

Jak vypadá český příběh marihuany? Spěje od démonizované drogy k účinné podpoře uzdravování?

 Využití konopí a extraktů z něj si v klinické praxi získává stále se zvyšující oblibu u řady chronických onemocnění v čele s chronickou bolestí. Český příběh dostupnosti konopí a extraktů z něj aktuálně prochází další fází, kdy podzákonné normy, resp. jejich neexistence vytvářejí zbytečné bariéry pro dostupnost dalších lékových forem připravených z extraktů pro použití v celkové či lokání léčbě. Zda je důvodem pro stavění těchto bariér pokračující démonizace konopí nebo mají jejich tvůrci důvody jiné, je otázka pro úředníky zodpovědné za tvorbu těchto zbytečných obstrukcí v plnění platné legislativy. 

Lze oddělit polosvět uživatelů a distributorů od výroby a podávání lékařských variant využití marihuany?

Dostupnost léčebného konopí a produktů z něj je ve všech evropských zemích od jakékoliv dostupnosti konopí pro rekreační užití striktně oddělena. Léčebné přípravky z konopí se k rekreačním konzumentům nejen nijak nedostávají, ale jsou i významně dražší a hůř dostupné než konopí na ilegálním trhu, tudíž postrádají i jakoukoliv ekonomickou atraktivitu pro ilegální obchod. 

Skutečností jsou stále ještě drakonické tresty za domácí pěstování pro vlastní užití. Umíte za jejich eliminaci bojovat?

KOPAC se v minulosti aktivně podílel na ochraně práv pacientů, kteří byli obviněni či nepravomocně odsouzeni za pěstování konopí pro vlastní potřebu. Posudky od expertů spolupracujících na ochraně práv pacientů s KOPAC vedli v jednotlivých kauzách až ke zrušení trestních stíhaní rozhodnutím odvolacích soudů.

Jsou ve světě zavedené modely výroby, prodeje a užívání produktů z marihuany, nebo s její složkou?

 Ano, v Kanadě a některých státech USA konopí a produkty z něj obsahující i psychoaktivní THC dostupné jak pro léčbu, tak rekreační užití dospělými. V Německu je konopí široce dostupné pro léčebné použití jak v rostlinné formě, tak ve formě nejrůznějších typů extraktů a intenzivně připravují i regulovanou rekreační dostupnost pro dospělé. 

Jaké diagnózy vykazují nejvyšší léčebný efekt?

Nejčastěji je konopí v Evropě i Americe předepisováno v léčbě chronické neztišitelné bolesti. Neurologické diagnózy jako roztroušená skleróza či nejrůznější spastické stavy jsou další velkou skupinou onemocnění, kde je konopí efektivní. Onkologičtí pacienti také stále častěji využívají produkty z konopí především v podpůrné léčbě nechutenství a nevolnosti během chemo či radioterapie. Obliba různých tipů konopných mastí mezi dermatologickými pacienty je také na setrvalém vzestupu.

Je možné využít léčbu v nemocnicích, nebo to záleží jen na konkrétním lékaři, který má s podáváním zkušenosti?

Léčebné konopí mohou v ČR předepisovat jak nemocniční, tak ambulantní lékaři příslušných specializací uvedených ve vyhlášce, kteří si požádají o speciální preskripční oprávnění a jsou ochotni naplnit i zákonnou administrativní povinnost reportovat průběh léčby svých konopných pacientů každoročně Státní agentuře pro konopí pro léčebné použití. Příklad Německa ukazuje, že léčebné konopí může být ve zdravotnictví pro pacienty bezpečně a efektivně dostupné i bez těchto specializačních a administrativních bariér.

Proč jste založili pacientskou organizaci, získáváte třeba větší podporu za strany státu?

KOPAC byl založen s hlavními cíli sdružovat konopné pacienty, hájit jejich zájmy a práva, podporovat vzdělávání a osvětu jak v odborné, tak široké veřejnosti. KOPAC podporuje proces směřující k trvalé dostupnosti léčebného konopí a konopných látek pacientům ve smyslu jeho dostupnosti plně zákonným a nekomplikovaným postupem, ekonomické dostupnosti léčby i pro sociálně slabé pacienty a medicínské dostupnosti pro všechny indikované nemoci a stavy. 

Jak vypadá vaše spolupráce s lékaři, děláte pro ně přednášky, poskytujete odborné informace, odkazujete na studie…?

Spolupracujeme na vzdělávacích akcích jak pro lékaře a pacienty tak širokou veřejnost. Překládáme a publikujeme nejrůznější studie, přehledy a aktuality podporující využití konopí a produktů z něj v léčbě. 

Je plošná legalizace cesta?

Jak ukazují data a zkušenosti z Holandska, Kanady a některých států USA, efektivnější cestou než pokračování v nesmyslné a dávno prohrané válce proti konopí, je jeho regulovaná dostupnost nejen pro léčbu potřebných pacientů ale i rekreační užití dospělými.

 OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU KOPAC JINDŘICHU VOBOŘILOVI NAJDETE ZDE:

//www.hospitalin.cz/zpravodajstvi/pripad-lecebne-konopi-otevreny-dopis-jindrichu-voborilovi-5815.html

Autor: JAN HOVORKA

Foto: Archiv Pavel Kubů/KOPAC

 www.kopac.cz

 

Tagy článku