MUDr. Pastucha: Snažíme se pacienta postavit hned první den po operaci

15 / 10 / 2016

Hořovická ortopedie představuje vysoce specializované zařízení, které nedávno prošlo celkovou rekonstrukcí. Jeho věhlas přesahuje hranice Berounska a zde poskytovanou péči vyhledávají nejen pacienti z okolních ale i vzdálenějších regionů. V čele lékařského týmu hořovické ortopedie stojí již řadu let mladý, velmi energický a zkušený primář MUDr. Milan Pastucha.

 

V následujícím rozhovoru primář Pastucha odpovídá na otázky ohledně stavu hořovické ortopedie, dlouhých čekacích lhůt a průběhu pooperační rehabilitace.

 

MUDr. Milan Pastucha

 

Prý každá druhá návštěva obvodního lékaře se tyká bolesti kloubů nebo zad. Pokud je to tak, je česká ortopedie dostatečně vybavena řešit problémy tak obrovského počtu pacientů?

Máte pravdu, ortoped je pacienty často vyhledáván. Je to dáno širokým spektrem oboru. Jedná se zejména o degenerativní postižení velkých kloubů, dále pak úrazy pohybového aparátu a běžnou ortopedii, jako tenisové lokty, problémy přednoží, růstové bolesti a podobně. Na pomezí s revmatologií ortopeda vyhledávají lidé s bolestmi malých kloubů, dále pak na pomezí s neurologií, jsou to úžinové syndromy-karpální tunel, kubitální tunel, cervikobrachiální syndrom, bolesti zad. Na pomezí s chirurgií jsou to zejména poúrazové stavy a neúrazové bolesti pohybového aparátu. Tím je dáno to, že ortoped je v ambulanci vytížen a má poměrně dlouhé čekací doby, které mohou přesáhnout jeden měsíc.

 

Jak je na tom hořovická ortopedie? Operujete pacienty z Berounska nebo i z jiných oblastí? Kolik operací provádíte ročně?

Hořovická ortopedie naštěstí působí nadregionálně. Okres Beroun má cca 80 000 lidi, což by bylo poměrně na hraně s požadovanou efektivitou. Proto podíl pacientů z Berouna například v oblasti náhrad kloubů a artroskopií představuje jen 25 procent našich pacientů. Zbylých 75 procent je z Prahy, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého nebo Jihočeského kraje či různých okresů Středních Čech.

 

Pacienti si velmi často stěžují na několikaměsíční předoperační čekání. Jak to vypadá s čekacími lhůtami v Hořovicích?

Čekací doby stanovila pojišťovna. Na náhradu kloubu se čeká v průměru jeden rok. To je ze strany pojišťoven považováno za únosné. V naší nemocnici je čekací doba na operaci náhrad velkých kloubu průměrně 4-5 měsíců. Nyní objednáváme na únor, což odpovídá výše uvedenému.

 

Dříve trvalo několik týdnů, než se pacient po ortopedické operaci postavil na vlastní nohy. Jak to probíhá dnes?

Snažíme se pacienta postavit z lůžka hned první den po operaci. Pokud je pacient mladý a spolupracuje, pak to probíhá většinou dobře. V případu starších osob si klademe za cíl, aby sedmý den při propouštění z hospitalizace zvládli chůzi samostatně o berlích po schodech nahoru a dolů.

Dříve byla hospitalizace v nemocnici po náhradě kloubu tři týdny. Nyní je to v naší nemocnici sedm dní, v zahraničí třeba i jen 2-4 dny. Zde je to dáno tím, že pacient si hospitalizaci hradí a je tedy motivován brzy opustit lůžko a vrátit se domů.

 

Co následná rehabilitace? Co můžete nabídnout vaším pacientům a jaké máte zkušenosti ze spolupráce s berounskou nemocnicí? 

Odlišujeme se od našich konkurentů tím, že se snažíme pacientovi nabídnout více. Jsem si jistý, že 85letý člověk není schopen po sedmi dnech jít domů a topit si v krbu, proto všem našim pacientům navrhujeme navazující pobyt v naší rehabilitační nemocnici Beroun, kde stráví další 2-3 týdny. Zde plně rozcvičí a zdokonalí chůzi a pomůžou si tak v návratu domů, kde je pak ještě čeká možnost lázeňské péče, kterou je třeba čerpat do třech měsíců od operace.

 

Co komplikace u vašich operací?

Komplikací se jako všichni operatéři obáváme a proto se snažíme naši práci pokud možno co nejvíce standardizovat a zrychlovat. Největším strašákem je infekce, dnes máme méně než půlprocentní komplikace v důsledku infekcí, což v celostátním průměru 1,5% vyznívá pro naši nemocnici dobře. Také ze strany luxace kyčelního kloubu, nebo porušení nervo - cévního svazku se pohybujeme na promilových číslech, což nás těší, ale zároveň zavazuje do budoucna k opatrnosti a rozvaze.

 

nemocnice-horovice.cz