MUDr. Oto Košta: Projel jsem celou republiku, ale na náš kraj nedám dopustit

09 / 10 / 2016

Jako sportovní lékař poznal s fotbalisty Sigmy, ale i s dálkovými plavci nebo tenisty celou republiku. Jako praktický lékař se naopak denně potkává s běžnými problémy obyčejných lidí. Své zkušenosti nyní nabízí do služeb Olomouckého kraje.

 

„Když se bavím se svými pacienty, tak prakticky netuší, co vlastně hejtman dělá. Ale vnímají ho jako jeden ze symbolů kraje. Proto je tak důležité, aby kraj reprezentoval člověk, kterého neprovázejí skandály, který umí naslouchat problémům občanů a má recept na jejich řešení. Kraj je složitý  organismus a pečovat o něj náročný úkol, stejně jako v medicíně,“ říká šedesátiletý kandidát na hejtmana za hnutí ANO, lékař Oto Košta.

 

Oto Košta

 

Proč jste se rozhodl jít do politiky?

Na fotbale, v hospodě ani v učených debatách na akademické půdě nic nezměníte. Po roce 1989 jsme všichni cítili velkou naději, že to půjde tak nějak „samo“, ale velká část lidí – a patřím k nim i já – postupně tu víru ztrácela. A tak zatímco někteří pořád hudrují v hospodách, já jsem přijal výzvu vstoupit do politiky a pokusím se věci změnit. Mám bezvadnou fungující rodinu a v mém věku už se nemusím starat ani o kariéru. V osobním životě jsem dosáhl všeho, po čem jsem toužil, takže by mi teď bylo ctí, kdybych jako politik mohl sloužit lidem. Možná to zní jako klišé...

 

Ano, je to tak trochu politická fráze do volebního programu.

Kdo zná můj lékařský přístup k pacientům nebo moji angažovanost ve sportu či v charitě, tak ví, o čem mluvím. Nejsem profesionální politik, který by seděl od revoluce 25 let v parlamentu. Já jsem po celou tu dobu žil jako „obyčejný doktor“ a později i vysokoškolský pedagog. Znám radosti, problémy i starosti lidí z našeho kraje. Ale stále cítím ještě dostatek energie a chuti do práce pro ostatní.

 

Kandidujete na hejtmana - to není jen tak nějaká práce.

Uvědomuji si to a funkci hejtmana bych přijal s pokorou a respektem. Nechtěl bych být šéf, který přikazuje, ale skutečný lídr, který má vize a dokáže pro ně strhnout úředníky na kraji, zastupitele z koaličních a pokud možno i opozičních stran a především občany našeho regionu.

 

Jak ta vize vypadá ve vašem podání?

Nečekejte žádná velká politická témata. Od lidí, kteří za mnou každý den chodí do ordinace, vím, že chtějí pro své rodiny zajistit dobrý život. Aby měli kde pracovat, dostávali za to slušnou mzdu a aby se v práci cítili dobře a užitečně. Aby se o ně někdo postaral, když to v nemoci nebo ve stáří nezvládnou sami. Aby jejich děti chodily do dobrých škol a měly zajímavou náplň pro volný čas. A především – aby se cítili bezpečně, protože v atmosféře strachu si nic z toho neužijí.

 

Nejsou to ale věci, o které by se měl starat stát? Můžete je jako hejtman ovlivnit?

Samozřejmě! To by měl být úkol každého hejtmana. Vláda může nastavit pravidla a mantinely, ale na konkrétní věci mají vliv hlavně hejtmani, samozřejmě ve spolupráci se starosty a primátory jednotlivých měst. Například zdravotnictví a školství jsou oblasti, ve kterých by se kraj neměl vymlouvat na stát, protože má přímý vliv například na dostupnost zdravotní péče nebo na kvalitu středních škol. Ovšem kraj může ovlivnit i práci lidí nebo bezpečnost, tedy oblasti, kde má hlavní roli stát. Hnutí ANO je vládní stranou a má přímá komunikace s ministry bude určitě přínosem.

  

Co náš kraj nejvíce trápí?

Zadluženost kraje je druhá nejvyšší v republice, čtyři miliardy korun, to je ostuda! S tím souvisí velmi špatný stav krajských silnic II. a III. třídy, zanedbané technické školství a nedostatečná podpora cestovního ruchu. Mnohé jde zlepšit také v krajském zdravotnictví, včetně péče o seniory. Když budou mít naši občané zdravotní problém, kraj se o ně musí umět postarat. Protože pokud nebudeme zdraví, tak nemá cenu se bavit o žádných dalších věcech.

 

Zdravotnictví je pro vás jistě prioritní téma…

Když budou mít naši občané zdravotní problém, kraj se o ně postará. To je moje hlavní krédo. Zdravotní péči sice kraj ve většině měst sám neprovozuje, ale máme dostatečné páky na to, abychom ji zajistili. Od běžné lékařské péče až po speciální zdravotnické zákroky. Mé poselství je jasné: když nebudeme zdraví, tak nemá cenu se bavit o žádných dalších věcech.

 

Na zdravotnictví přirozeně navazuje téma hendikepovaných a seniorů…

I laik dnes díky televiznímu zpravodajství ví, že v České republice chybí propracovaný systém dlouhodobé péče o seniory. Tady jsou velké rezervy také v činnosti kraje - musíme zajistit systém zdravotních a sociálních služeb, díky nimž by lidé do vysokého věku mohli zůstat soběstační a žít doma. Chci ve spolupráci s ministerstvy spolupracovat na zlepšení čerpání evropských dotací a také hledat jiné cesty. Staří a hendikepovaní lidé si zaslouží, abychom pro ně udělali něco navíc, než nám říkají zákony.

 

Na druhou stranu nás v Olomouckém kraji trápí problematika mladých lidí a rodin. Dá se s vylidňováním regionu něco udělat?

Máte pravdu, mladí lidé a mladé rodiny jsou zárukou naší budoucí prosperity. Musíme zastavit vylidňování okrajových částí kraje, například podporou startovacích bytů nebo příspěvky na dojíždění za prací. Musíme podporovat obory, které mladým lidem umožní lépe najít práci. Musíme vrátit prestiž řemeslu, po kterém je stále poptávka. Potřebujeme rozvíjet vztah mládeže k práci i novým technologiím. Chci v roli hejtmana daleko více přispívat na činnost spolků. Mluvili jsme o folklóru, ale součástí našich tradic vždy byli také zahrádkáři, chovatelé, zájmoví modeláři, motoristé nebo myslivci. Právě oni často udávají směr života mladým lidem.

 

Ještě jsme podrobněji nemluvili o bezpečnosti, kterou jste v úvodu zmiňoval.

K tomuto tématu se sice dostáváme až na závěr, ale z mého pohledu jde o jednoznačnou prioritu! Můžete sice namítnout, že bezpečnost lidí musí zajistit stát, což je pravda, ale bez spolupráce s krajem a městy to nejde. Dnešní nepřehledná situace ve světě se dotýká každého z nás. V této souvislosti bych byl nanejvýš opatrný k migrační politice, jak ji prosazují některé státy Evropské unie. Já sám si neumím představit, že by na území Olomouckého kraje vzniklo nějaké uprchlické centrum, a pokud ano, tak jen s výslovným souhlasem kraje a dané obce. Zároveň si myslím, že bezpečnostní a záchranné složky musí dostat od kraje větší podporu. Od policistů přes vojáky, hasiče a záchranáře. Protože když se něco semele, tak právě na ně se budeme spoléhat.

 

Pojďme na závěr k něčemu veselejšímu. Které místo v našem kraji jste si zamiloval?

Upřímně, já zbožňuji celý Olomoucký kraj. Od Plumlova a Prostějova přes hrady Helfštýn a Bouzov až po horské stezky v Jeseníkách včetně technicky unikátní elektrárny Dlouhé stráně. I když je pravda, že jako sportovní lékař jsem dříve poznal spíše hřiště a šatny. Za posledních pár let zejména centra měst zkrásněla. Hranice, Šternberk, Uničov nebo Šumperk, tam všude si dnes s manželkou, případně vnoučaty, rádi posedíme a dáme si dobrý oběd při našich výletech po kraji.