MUDr. Milan Kubek: Kdo léčí rakovinu opičím penisem, je zločinec!

03 / 02 / 2017

V různých vlnách přichází diskuze a debata o účincích Tradiční čínské medicíny (TCM), její pozici v západní medicíně, lékařích, prakticích a vůbec její podstatě. O historii bylo řečeno mnohokrát mnohé. Jaká je současnost?

  

Čínská vláda rozvinula velkolepý program, nabízející podporu zřizování center TCM, která nabízejí zdravotní péči v oblastech, v mateřské zemi tisíciletou zkušeností ověřených. U nás se tento proces setkává paradoxně na jedné straně s podporou vlády, a to v mezinárodním rozměru (uvažované napojení na další země Střední a Východní Evropy), ministerstva zdravotnictví i krajských úřadů (o nestátních zařízeních jindy), nicméně s dost hlasitou kritikou, ba odporem, především ze strany České lékařské komory a jejího vedení. My uvádíme často zkušenosti a případy jak lékařů či praktiků TCM, tak pacientů. Podporujeme proces hledání společného prostoru využití a aplikace tam, kde jednoznačně přináší prospěch. Debata v našem prostoru by měla usnadnit objektivní dialog a hledání společného prospěchu. Tak dnes hlas z opačné strany barikády.

 

Latinské úsloví praví: “Audiatur et altera pars”, tedy vyzývá k demokratickému dialogu (Budiž slyšena i druhá strana). Slovo má prezident České lékařské komory, MUDr. Milan Kubek.

 

MUDr. Milan Kubek

 

Jste velmi výrazný odpůrce veškerých praktik a existence TCM. Co je pro vás tak zásadně nepřijatelné z hlediska odborného?

Podle Světové lékařské asociace existuje pouze jedna medicína – medicína založená na důkazech a poznatcích vědy. A právě medicínu v tomto slova smyslu podporuje a prosazuje i Česká lékařská komora. Vedle medicíny jsou provozovány v různých částech světa s rozličnou intenzitou nejrůznější léčitelské praktiky. Děje se tak buď z důvodu nedostupnosti medicíny a nedostatku znalostí, což je pochopitelné, nebo ze zištných motivů, což je neakceptovatelné.

 

Jak může v kontextu s vaším postojem a prohlášeními ČLK veřejnost vnímat fakt, že v jiných zemích je TCM regulérně vyučována, indikována a praktikována?

Nevím, které země a jaké školy máte na mysli. Samotný fakt, že někdo něco studuje, například šamanské metody, však přece neznamená, že se stává šamanem. Vědec studující hmyz zůstává přece entomologem, nestává se broukem.

 

V čem vidíte největší ohrožení pacienta?

Největší nebezpečí všech léčitelských metod vyplývá z rizika zanedbání skutečně závažné choroby. Pokud někdo přikládá baňky pacientovi s chronickými bolestmi zad, pak to můžeme přejít s úsměvem, pokud někdo křenovými plackami či sušeným opičím penisem „léčí“ rakovinu, pak je to zločinec.

 

Toleroval byste za nějakých podmínek praxi ne-lékařů, praktiků TCM? Třeba jako doplněk v lázeňské péči, jak plánuje MZ.

Samotné lázeňství se s výjimkou časné rehabilitace dle mého názoru pohybuje na hranici wellness, takže pokud bude doplněno klidně o čínské léčitelství, asi se nic strašného nestane. Tedy pokud někoho nenapadne, aby na to z prostředků solidárního pojištění přispívaly zdravotní pojišťovny.

 

Pokud vidíte TCM v medicíně jako nebezpečí, neměl byste zakročit? Můžete zajistit třeba kontrolu produktů, postupů a oprávněnosti k léčbě?

Vše, co je prodáváno jako léčivo, podléhá kontrole Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který doufám své povinnosti plní. Právě kvůli obsahu toxických látek byly nejrůznější čínské čajové směsi v řadě vyspělých států zakázány. Česká lékařská komora vykonává disciplinární pravomoc svěřenou jí zákonem pouze vůči svým členům. Členem komory se může stát jen lékař, tedy absolvent lékařské fakulty. Čínští léčitelé nemohou být členy komory a ta je tedy nemůže nijak kontrolovat. Pokud se někdo neoprávněně vydává za lékaře, jde o podvod, a takovém případě musí zakročit orgány činné v trestním řízení.

 

Studoval jste někdy výsledky a úroveň TCM, vyučovanou na univerzitách v Číně? Jste přesvědčen, že se po tisíce let praktici a lékaři mýlí, nebo záměrně šíří bludy?

Když jsem byl před rokem na Tchaj-wanu, prohlédl jsem si obchůdky se vším možným i nepředstavitelným sušeným svinstvem, které turistům za hříšné peníze jako atrakci vnucovali obchodníci na Dihua street. Na druhé straně jsem měl možnost navštívit špičkově vybavenou nemocnici na úrovni FN Motol, ve které vzdělaní lékaři dělají seriózní medicínu. Čínské léčitelství, tak jak bylo po zdecimování lékařů a ostatní inteligence řáděním Mao Ce-tungových  komunistů v rámci tzv. kulturní revoluce před půl stoletím, prezentováno jako náhrada místo medicíny, je tak jako ostatní léčitelské metody směsí empirických poznatků a naprostých nesmyslů odporujících přírodním zákonům. Jsou to, jak vy říkáte, bludy.

 

Setkal jste se někdy s případem, že indikace metod TCM někoho poškodila? Myslíte si, že fytoterapeutické produkty mohou výrazně poškodit zdraví? V klasické medicíně se látky z nich také používají k přípravě farmaceutik.

Nejhorší zkušenosti s léčiteli mají onkologové, ale zajímavé kazuistiky selhání ledvin po pití toxických čajů evidují nefrologové, s důsledky toxického selhání jater se zas potýkají hepatologové. Já jsem angiolog a nikdo z mých pacientů si na čínské léčitele nestěžoval, na druhou stranu se mi takovou zkušeností nikdo ani nepochlubil.

 

Jak vysvětlíte prokazatelné úspěchy, zlepšení stavu nebo vyléčení ve zcela doložitelných případech? Například dlouholetá činnost lékařů-akupunkturistů v ČLAS má těžko zpochybnitelné výsledky.

Říká se, že u opravdu špičkového akupunkturisty, tedy u takového, který si nechá platit minimálně 100 euro za sezení, je úplně jedno, kam jehlu zabodne. Vždycky to pomůže. Nevím, z čeho pramení vaše tvrzení, ale já jsem nikdy neviděl žádnou seriózní vědeckou studii, která by prokázala větší efekt akupunktury v porovnání s placebem a sugescí. Kolegům, kteří s vědomím limitace možností této metody akupunkturu zodpovědně provádí, však přeji, ať se jim daří. Ostatně ani placebo komora nezatracuje, i využívání placebo efektu je součástí medicíny.

 

Pokud za sebe i ČLK prosazujete tak odmítavé stanovisko, a uvádíte důvody, jak vidíte budoucnost oficiálního Česko-čínského centra a kliniky TCM ve FN HK?

Léčitelství nepatří na půdu fakultní nemocnice. Pro pacienty je to matoucí. Laici přece nemusí poznat, že nejde o medicínu, ale jen o kšeft. Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkové zdravotnické zařízení, které by nemělo dávat svoji dobrou pověst všanc pro něčí obchodní zájmy.

 

Ti, kdo vyučují TCM a poskytují absolventské certifikáty, provozují podle vás mimozákonnou činnost?

Asi ne. Žijeme v demokracii a každý si může vykládat a učit co chce. Pokud si třeba vy otevřete školu čtení mezi řádky a začnete učit čtenáře, jak rozumět smyslu psaného textu a chápat proč a za jakým účelem jsou jim informace v těch kterých novinách předkládány, pak se přece také ničeho protiprávního nedopouštíte. Jen pokud si za tato školení necháte platit, měl byste to zohlednit ve svém daňovém přiznání.