MUDr. Markéta Hanzlová: Léčba bolesti? Často si za příčiny můžeme sami

MUDr. Markéta Hanzlová: Léčba bolesti? Často si za příčiny můžeme sami
foto: www.nemocnicenachod.cz/Nemocnice Náchod
05 / 02 / 2023

Léčba bolesti je široké téma, dotýkající se ale individuálních případů. Plošně je nastaven systém, ale je nutné, aby pacient prošel důkladnými specializovanými vyšetřeními. Pokud bolest trvá delší dobu, hledání příčin začíná u praktického lékaře, kterého zpravidla má každý v obvodu místa bydliště.

Ošidnost spočívá v tom, že není jednoduché určit jednoznačně a jedinou příčinu. I subjektivní pocity mohou být zavádějící a zkreslující. Lékař „v první linii“ posílá pak k vyšetření na odborná algeziologická pracoviště, certifikovaná centra léčby bolesti, v nejvyšším stupni multidisciplinární. V Oblastní nemocnici Náchod (Anesteziologie a resuscitace/Ambulance léčby bolesti) je na tuto oblast zaměřena MUDr. Markéta Hanzlová. 

Co by měli pacienti o bolesti vědět, než se obrátí na lékaře ambulanci léčby bolesti?

Pacient většinou ví o své bolesti všechno, a není potřeba shánět nějaké informace, je to spíš kontraproduktivní. Každý vnímá svou bolest naprosto individuálně a já jako lékařka se vhodnými dotazy dozvím, co potřebuji. Vyžaduji před první návštěvou doporučení od obvodního lékaře nebo specialisty, neboť někdy obvodní lékař ani o bolesti neví, a jsou pak často schopni zahájit kvalitní léčbu bolesti. Pacienti pak zabírají tak místo ostatním. 

Mají jako příčina dlouhodobé převahu civilizační potíže, vzniklé třeba přetěžováním, nesprávným životním stylem, nebo úrazy, neurologická onemocnění…?

Nejčastějšími příčinami chronické bolesti jsou opravdu přetížené svaly a klouby, ať už jde o jednostrannou pracovní, či sportovní zátěž, nebo způsob života. 

Mohou se na vás lidé obracet případě léčby seniorů nebo dlouhodobé domácí péče, když klient je doma nebo v nějakém sociálně zdravotním zařízení?

Samozřejmě že léčíme bolest i u seniorů, ať už jde o chronickou či jinou bolest. A samozřejmě ano, zajišťujeme léčbu bolesti i u pacientů v domácím prostředí, nebo sociálních zařízeních, ve spolupráci s obvodním lékařem a ošetřovatelskými službami v místě bydliště.

Často lidé tiší bolest farmaky, která si sami vyberou. Kde je hranice, kdy je to vlastně nebezpečné? Co byste doporučil, než pacient sáhne po léku?

V případě pochybností doporučuji obrátit se na příslušného obvodního lékaře. Zvláště v případě pacientů, které se léči na různé onemocnění a berou léky. Některá analgetika můžou mít interakce nebo jsou u některých onemocnění nevhodné. 

Aktuálně zaznamenáváme výpadky v dodávkách některých léčiv. Může se to týkat i léků proti bolesti, včetně těch na předpis?

Ano, bohužel stále častěji. 

Existují náhradní varianty, které mohou snížit bolest, řekněme přírodního typu – léčebné konopí, byliny, různé modely dechových cvičení, autogenních koncentrací a podobně?

Ano, všechny uvedené alternativy rádi využíváme, pokud to stačí, nebo v kombinaci s farmaky. 

Aplikujete také akupunkturu, akupresuru?

Ne, nemám na to vzdělání, ale pokud se pacient rozhodne jít touto cestou, jsou kolegové, kteří jsou vzdělaní i v těchto dovednostech.

Má náchodská nemocnice přeshraniční spolupráci s polskými kolegy, nebo podmínky pro klienty z Polska, jak ve standardní péči, tak třeba v rámci IZS?

Naše ambulance má polské pacienty, ale jsou to pacienti, které doporučí jejich obvodní lékař nebo specialista, jak je obvyklé. Máme na Náchodsku velké množství velmi kvalitních fyzioterapeutů, které využíváme i k léčbě bolesti. Jsou vděčnější a skromnější než fyzioterapeuti, které mají české vzdělání, neboť mají u nás lépe placenou práci než v Polsku a zdravotní pojištění, které jim otvírá naší zdravotnickou péči. 

Autor: JAN HOVORKA

Foto: www.nemocnicenachod.cz 

Více informací o léčbě bolesti najdete zde

//www.nemocnicenachod.cz/nemocnice-oddeleni/nemocnice-nachod/aro/ambulance-pro-lecbu-bolesti-0

a zde

www.pobolest.cz

Tagy článku