MUDr. Marie Lopourová: Mladí lékaři mají zájem o studium akupunktury. Chybí více praxe pod vedením mentora

MUDr. Marie Lopourová: Mladí lékaři mají zájem o studium akupunktury. Chybí více praxe pod vedením mentora
foto: Archiv M. L./MUDr. Marie Lopourová
07 / 01 / 2022

Stále častěji se setkáváme s mladými lékaři, kteří ke studiu a odbornému zaměření přidávají akupunkturu, případně další metody TCM. Nejstarší generace jejich mentorů prošla ještě socialistickým zdravotnictvím. Pár z nich mělo tehdy možnost setkat se téměř tajně s kolegy akupunkturisty ve Francii nebo Německu.

Později vznikla evropská organizace lékařů se znalostí akupunktury ICMART a přibyly příležitosti přiučit se třeba v Číně,  Indii, Mongolsku, Vietnamu. Přestože ve světě i v rámci aktivit WHO je akupunktura brána na vědomí, u nás je stále ještě výuka a sdílení východní a západní medicíny věc složitá. Využití akupunktury se ale v Evropě, USA nebo Austrálii rozvíjí i mimo čínské historické postupy. Platformou pro odborníky u nás je Česlá lékařské akupunkturistická společnost (www.akupunktura.cz).

Kde získat doplňující znalosti? Pořád aktuální otázka. Záleží vždy na osobní snaze absolventů LF být co nejúspěšnější a nejdokonalejší v „Umění léčit“ a díky vlastnímu poznání spojit účinné metody a podpůrné prostředky s odbornou péčí západní medicíny. V oblasti klinické léčby a nemocniční péče je dost příležitostí, kde by bylo možné otevřít více prostor pro akupunkturu či byliny. Lékař západní medicíny svou užitím akupunktury pozici neoslabuje, ale posiluje. Vlastní zkušenosti z působení na chirurgii ve FN Hradec Králové má MUDr. Marie LOPOUROVÁ: 

Přibližně od sedmdesátých let u nás používají zkušení lékaři akupunkturu. To to podle vás vhodný doplněk standardní léčby?

 Akupunktura je ověřená terapie na základě vědeckých důkazů, proto si myslím, že by se o ní mělo v současné době uvažovat spíše jako o součásti standardní léčby než jako o doplňku. V Čechách je několik tisíc pacientů, invalidizovaných bolestmi pohybového aparátu, které lze mírnit někdy i řešit právě akupunkturou. Což je velký benefit pro pacienta, ale současně i pro celý zdravotní a sociální systém.

Mají studenti a absolventi lékařských fakult dostatek možností seznámit se s akupunkturou, bylinami, případně dalšími metodami Tradiční čínské medicíny (TCM)?

Pokud jsem dobře informována, možnost nahlédnout do světa akupunktury mají studenti v rámci nadstavbové výuky pouze na 1. lékařské fakultě UK. Tradiční čínská medicína jako taková, a ani její další složky - bylinné přípravky, dietetika, pohybová aktivita nejsou v rámci lékařských fakult, ani v postgraduálním studiu zahrnuty. Jde totiž o zcela jiný typ léčení a domnívám se, že ani nelze obě medicíny dohromady adekvátně studovat. Pokud se ale o TCM chcete zajímat, je u nás poměrně dost kvalitních soukromých institucí, kde lze odborné vědomosti nabýt. 

MUDr. Marie Lopourová / Archiv M. L.

V čem je přínosná akupunktura ve vaší specializaci?

 Vzhledem k tomu, že se věnuji chirurgii, tak hlavním důvodem pro využití akupunktury je terapie bolesti při akutních i chronických stavech. Urychlení rehabilitace pacientů po operačních výkonech a rychlejší návrat do běžného života. 

Absolvujete řádný kurz, organizovaný IPVZ, je to asi 300 hodin teorie. Jak jste na tom s praxí? 

Není to tolik hodin, ale i tak je kurz velmi náročný. Probírá se obrovské množství nových pojmů, historických souvislostí a zcela jiná filozofie. Rozsáhlý teoretický základ, je důležitý pro následnou diagnostiku a zvolení správné terapie. Praxe je v našem případě výrazně horší. Bohužel i díky prodloužení kurzu téměř o rok kvůli pandemii. Je škoda, že se ale nepřistoupilo například na individuální praxe v jednotlivých ordinacích zkušených lékařů akupunkturistů. Rozhodně by to kurz nejen zrychlilo, ale domnívám se, že i kvalita praxe by byla vyšší. Co mně osobně v kurzu IPVZ chybí, je řízená praxe - takzvaný shadowing mentora. Vzhledem k tomu, že se léčba akupunkturou skládá z anamnézy, diagnostiky a následně na jejím základě vlastní aplikace jehel, přijde mi škoda, že nám v rámci praktik všechny tyto části zkušení lékaři takzvaně "nepostojí". 

Setkala jste se s odborníky, kteří absolvovali kompletní studium TCM na nějaké zahraniční univerzitě?

Setkala jsem se již dříve s několika lékaři TCM Číňany, ale v roli doprovodu rodiny nebo v rámci jiných kurzů. Poměrně dost pozornosti jsem věnovala ale i vzniku a zániku kliniky čínské medicíny v Hradci Králové. Tamní lékaře jsem ale bohužel potkala jen na obědě. Nyní mám úžasnou osobní zkušenost s terapií i výukou paní doktorky Marie Anny Vejsové - Kowatsch, která jako Češka vystudovala TCM v Šanghaji. Už jen to svědčí o její kvalitě. Je výborná lékařka, mentorka a lidsky opravdu krásný člověk. Bylo mi velkým potěšením ji v Centru sdílené péče na poliklinice v Revoluční ulici potkat a absolvovat u ní praxi.  (Zmíněná terapeutka působila v Centru sdílené péče - pozn. aut.)

Vzhledem ke vzdálenosti, překážkám jazykovým a dalším, není jednoduché studovat v Číně. Měla by existovat univerzita TCM v Evropě? Našli by se zájemci?

Já sama jsem ještě před studiem lékařské fakulty zvažovala studium TCM, ale právě jak říkáte, kvůli jazykové a finanční náročnosti spojené se vzdáleností Číny, jsem od toho upustila. Pokud by univerzita TCM byla dostupnější, pravděpodobně by to mělo své výhody a jistě by se zájem našel. Problém ale skýtá česká legislativa. Při posledním pokusu o úpravu právní normy, z roku myslím 1981, hodili do jednoho pytle renomované lékaře se šarlatány s virgulí a babkami kořenářkami, takže jsem ráda, že ta novela zase neplatí. V sousedních státech se akupunktuře na univerzitách věnují a myslím, že by bylo zajímavé začít podobně. 

Někdy slýcháme, že u nás se více uplatní euroatlantické pojetí jak akupunktury, tak celkového pojetí léčby označované jako TCM. Jaké jsou rozdíly?

Nejsem rozhodně ještě zkušený akupunkturista, ale vzhledem k praxi absolvované u paní doktorky Vejsové-Kowatsch a zkušenostem mých chirurgických pacientů nebo příbuzných, je zásadní rozdíl ve filozofii léčení. "Naše" akupunktura je moderní vytržená částečka komplexního pohledu tradiční čínské medicíny (proto je taky tak těžké se to naučit). TCM se vždy na člověka dívá jako na celek v rovnováze a léčí ho celého, včetně pohybových doporučení, bylinných preparátů a akupunktury. Naše pojetí akupunktury je založeno opravdu na výzkumech a pokud máme lepší variantu diagnostiky nebo terapie, tak ji použijeme. Je naivní si myslet, že diabetikovi TCM nahradí inzulin, ale jako lékař "zápaďák" můžu využít akupunkturu třeba ke zlepšení trávení a ten inzulin mu napsat v injekcích. Východní přístup by asi spíše déle pátral po příčině, proč diabetes u pacienta vznikl a snažil by se zasáhnout tam. Je to těžké ve zkratce vysvětlit, ale znalost "západní" a "východní" medicíny je nepochybně dobrá kombinace pro pacienta.  

Máte přehled o tom, nakolik věrohodné a kvalitní jsou důkazové studie, které je možné z čínských vědeckých center a univerzit, nebo WHO, získat?

Přehled o věrohodnosti a kvalitě, to je zapeklitá otázka. Studie jsou buď kvalitní nebo nekvalitní a věrohodnost obzvláště čínských zdrojů je vždy na zvážení. Čínsky bohužel neumím, a tak je pro mne těžké v překladech vyčíst kvalitu výzkumu. Pokud je ale studie ověřená WHO, tak bych ji neváhala v praxi použít. Výzkumy lze také ověřit porovnáním s evropskými nebo americkými studiemi a pokud to všem vychází stejně, jen dobře.  

Měl by akupunkturu, případně komplex metod TCM, používat pouze lékař? Není jeho pracovní čas například na tuina masáže příliš drahý?

Otázka na zpět: Kdo je lékař? Ten, kdo léčí nebo ten, kdo má titul MUDr.? Moje filozofie je, že pokud zasahuji do zdraví člověka přímo měl bych mít kvalitní, garantované a ověřitelné vzdělání. Ona se ta anatomie u píchání jehel opravdu hodí, ale i lékař TCM má dostatečné vzdělání v anatomii. Pokud ovlivňuji zdraví člověka nepřímo - reflexní masáž například, tak mi přijde státnice z interny nebo zkouška z patologie poměrně postradatelnou záležitostí. Správný lékař odborník ať už "západní" nebo "východní" medicíny by ale měl přesně znát indikace terapií a být schopen doporučit komplexní léčbu pacienta. Infuzi Vám taky aplikuje sestra na základě ordinace lékaře. 

Jakou roli v kontextu používání akupunktury u nás mohou hrát byliny? Mají čeští lékaři dost informací, jak je používat?

Abychom byli féroví ke čtenáři, specifikujme byliny jako čínské bylinné směsi. Zde právě schází v rámci akupunktury ta návaznost na komplexnost TCM. Čeští lékaři využívají místních bylin poměrně často například při nespavosti nebo léčbě ran. V TCM se bylin používá především k obnovení rovnováhy energie v těle, na což sama akupunktura nestačí. V Čechách je mnoho možností se v této oblasti vzdělat, ale lékaři těchto kurzů často asi nevyužívají. Roli hraje pravděpodobně nedůvěra v kvalitu dovážených preparátů, nemožnost využít zdravotní pojištění k úhradě preparátů, tak ale i omezené využití nebo dlouhá doba nastoupení efektu terapie. 

Co vám v možnostech sdílení metod, které u nás nejsou zatím obvyklé a často bývají odmítány, chybí? Vzdělávání, podpora komunikace, kontrola péče, legislativní ochrana pacienta i lékaře…?

Pokud tím myslíte právě akupunkturu a další metody TCM, ne věštění z křišťálové koule nebo kývání virgulí, tak mi chybí otevřenost lékařské komunity. Jsme v Čechách hodně kritičtí a konzervativní. Ačkoliv jsou na některé metody tvrdá data, tak se stejně radši držíme předchůdci ověřeného modelu. Legislativní složka s tím souvisí, ale tady číhá velké nebezpečí, protože legislativní normy schvalují politici nikoliv odborníci. Myslím si, že většina snah právě o aplikaci něčeho nového v Čechách právě troskotá na politicko - odborných sporech. Následně na to chybí vzdělání a kontrola péče. 

Mohou Mladí lékaři v ČLK své zkušenosti a názory na využití akupunktury konzultovat s vedením Komory?

Mladí lékaři jsou v rámci České lékařské komory velice podporování. Konzultovat můžeme cokoli, ale že bych se osobně obracela na vedení v otázkách akupunktury, to spíše ne. Je to ale i tím, že to nejsou "mistři" akupunktury, ale odborníci třeba v interně nebo intenzivní péči. Pohled ČLK na akupunkturu je poměrně dobrý. Obrovský problém má ale "Komora" právě se "šarlatány" bez patřičného vzdělání, s čímž souhlasím. 

Autor: JAN HOVORKA

Foto: clkcr.cz, archiv M.L.

www.tcmrevolucni19.cz

_________________________________________________________________________________________________

Sekce Mladých lékařů působí v rámci České lékařské komory. Spolu s dalšími skupinami odborně zaměřených lékařů mají nyní prostor radikálně změnit české zdravotnictví. Pandemie k tomu dala zásadní impulzy a nastávající vývoj, politický, společenský i ekonomický, nezbytnost nového pojetí a systému jen potvrzuje. MUDr. Marie Lopourová je vpravo uprostřed.

Mladí lékaři ČLK / www.clkcr.cz

Tagy článku