MUDr. Marek Hakl, PhD: Léčba bolesti je u nás na světové úrovni

MUDr. Marek Hakl, PhD: Léčba bolesti je u nás na světové úrovni
foto: www.bolestbrno.cz/MUDr. Marek Hakl
10 / 05 / 2022

Bolest je znamením, že v našem těle není všechno zcela v pořádku. První signál může být krátký, neurčitý, pak přibývají. Samozřejmě máme zkušenosti i s jinými podobami – bolesti chronické, z vrozených příčin a podobně. Určit původ a způsob, jak bolest eliminovat, musí lékař.

Dáme přednost odborníkům, a špičkové lékaře navštívíme tentokrát v Centru léčby bolesti Medicinecare, které vede primář MUDr. Marek HAKL, PhD.

Co je to bolest – následek nevhodného zacházení se zdravím, upozornění na nemoc, projev nemoci nebo nerovnováhy, varování?

Především musíme rozlišovat mezi akutní a chronickou bolestí. Akutní bolest je pro nás pozitivní, říkáme, že je smysluplná, protože nás upozorňuje na probíhající onemocnění nebo poškození organizmu. Plní tedy svoji signální funkci. Jinak je tomu v případě bolesti chronické, která tuto smysluplnost ztrácí, naopak sama se stává nemocí. Její setrvalá přítomnost pacienta omezuje v běžných aktivitách, brání mu chodit do práce, věnovat se koníčkům nebo rodině. Říkáme tedy, že akutní bolest je projevem (symptomem) probíhajícího onemocnění, kdežto bolest chronická je sama nemocí (syndromem). Jako Chronická neztišitelná bolest má i své místo v Mezinárodní klasifikaci bolestí.

Co je pro vás výchozí informace pro diagnózu, nebo hledání příčiny bolesti? Věk, povolání, styl života, psychika?

Základem je hledání příčiny a hlavně charakteru bolesti. Máme několik typů bolestí (nociceptivní, neuropatická, psychogenní…..) a u každé máme jinou strategii léčby. Samozřejmě zohledňujeme věk a přidružené onemocnění případně i povolání pacienta (např. profesionálnímu řidiči se snažíme vyhnout podávat silné opioidy). Platí však, že léčba je velmi individuální a co vyhovuje jednomu pacientovi, nemusí vyhovovat druhému. Zde má i velký vliv psychika pacienta.

MUDr. Marek Hakl / www.bolestbrno.cz

Máte na klinice široké spektrum metod a zařízení, kterými čelíte potížím pacientů. Jaké jsou výsledky úspěšnosti, porovnáme-li třeba akupunkturu, standardní medikaci, lokální tlumení bolesti a podobně?

 

Léčba je vždy velmi individuální a různé jsou i reakce pacientů. Jednotlivé metody velmi často kombinujeme tak, abychom dosáhli co nejlepšího efektu. Nelze říci, která metoda je nejlepší pro všechny. Volba je vždy individuální. Máme řadu pacientů, kteří jsou spokojeni s akupunkturou, jiní raději volí analgetika nebo invazivní léčebné postupy. Někdy přichází pacienti již s konkrétní představou, co by rádi vyzkoušeli a my se jim snažíme vyhovět (pokud je to ovšem smysluplná představa).

 

Co vás osobně vedlo k této specializaci?

Jedním ze zakladatelů této specializace byl můj otec, takže jsem vlastně šlapal v jeho šlépějích. Ale k bolesti mne to táhlo již od dokončení lékařské fakulty a začátku práce na Anesteziologicko resuscitační klinice ve FN u sv. Anny v Brně. Měl jsem štěstí na přednostu kliniky, který léčbu bolesti podporoval a založil Centrum léčby bolesti, které jsem následně 20 roků vedl.  Své volby jsem nikdy nelitoval.

 

Jste místopředsedou Společnosti pro studium a léčbu bolesti, která patří pod SLČ JEP. Na co se hlavně zaměřujete? Jde spíš o výměnu a sdílení odborných informací, nebo komunikaci s pacienty, třeba s pacientskými organizacemi?

Naše odbornost v současné době žádnou pacientskou organizaci nemá, ale velmi aktivně na tom s panem Trojákem pracujeme a snad již do prázdnin tato organizace vznikne. Její existence je pro naší odbornou společnost velmi důležitá. Již existují webové stránky pacientské organizace www.nechcibolest.cz . Na těchto stránkách pacienti nejdou většinu odpovědí na otázky z oblasti léčba bolesti, případně se mohou přímo prostřednictvím stránek dotázat některého z našich odborníků na léčbu bolesti. Co se týče naší odborné společnosti při ČLS JEP zabývá se postgraduálním vzděláváním lékařů, organizací kongresů, akreditací pracovišť, komunikací s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Prostě hájí navenek zájmy naší specializace – algeziologie.

 

Postupy a prostředky léčby bolesti jsou různé, shodujete se vždy s kolegy, nebo aspoň v zásadních bodech teorií léčby? Konzervativnější lékaři například akupunkturu moc mezi účinné metody nezařazují, vy ji na klinice nabízíte.

Postupy a prostředky jsou sice různé, ale všichni vycházíme se stejných doporučených postupů a metodických pokynů. Tedy základ léčby používáme všichni obdobný. Dle dalšího vybavení potom pracoviště používá i další léčebné metody, včetně akupunktury. Ta se v oblasti léčby bolesti používá relativně často. Na kongresech si vzájemně vyměňujeme naše zkušenosti. Velmi dobře funguje i spolupráce mezi jednotlivými pracovišti. Pokus si myslíme, že pacientovi by mohla pomoci nějaká metoda, kterou my nemáme, vzájemně si pacienty posíláme. To platí i o akupunktuře.

 

Spolupracujete s kolegy v zahraničí, řeší se tam podobná problematika třeba objevněji, za větší podpory státu, s využitím metod, které u nás do medicíny zatím těžko pronikají? Najdeme u vás třeba infúze, TENS, plynové injekce a d.

Možná budete překvapeni, ale léčba bolesti je u nás na světové úrovni. Jako jeden z mála států máme poměrně velkou základnu pracovišť léčby bolesti, jejich seznam naleznete na www.nechcibolest.cz. V oblasti terapeutických možností můžeme u nás nabídnout minimálně vše, co v jiných rozvinutých zemí, často i více. Není například mnoho zemí, kde mohou používat léčebné konopí a na druhou stranu máme k dispozici i vysoce sofistikované léčebné metody, jako jsou například neuromodulace. S kolegy ze zahraničí se pravidelně stýkáme na mezinárodních kongresech a vedení naší společnosti je zastoupeno ve evropských a světových odborných radách. Myslím si, že i podpora státu je na vcelku dobré úrovni, když zde si dovedu představit trochu flexibilnější jednání, zejména ze stran zdravotních pojišťoven.

Bolest nemusí vzniknout vždy jako následek nemoci nebo úrazu, někdy je těžké určit příčinu. Může člověk posílit prevenci proti vzniku bolesti, obranyschopnost, samoléčbu ve smyslu využití kapacity vlastního organizmu, úpravy životního stylu a podobně?

Zcela samozřejmě, nejčastějšími bolestmi jsou bolesti pohybového aparátu a zde je pravidelné cvičení a přiměřené sportování tou nejlepší prevenci. Člověk by měl dbát na správný životní styl, udržovat si váhu a kondici.

Objevují se pacienti s bolestmi, souvisejícími s covidem, nebo jako projev postcovid syndromu?

Ano, poslední dobou vidím relativně dost pacientů s potížemi jak po prodělaném Covidu , tak i v souvislosti s očkováním proti Covidu. Většinou se jedná o nadměrnou únavu, stěhovavé bolesti celého těla, poruchy spánku. Bohužel  éčba tohoto stavu není nijak jednoduchá a často se táhne i měsíce. Obvykle samotné podávání analgetik nestačí.

Autor: Jan HOVORKA

Foto: www.bolestbrno.cz 

www.nechcibolest.cz

 nechcibolest.cz logo / www.nechcibolest.cz

 

Tagy článku