MUDr. Karel Dohnal, ON Náchod: Nové Centrální operační sály v náchodské nemocnici jsou výzvou pro personál

MUDr. Karel Dohnal, ON Náchod: Nové Centrální operační sály v náchodské nemocnici jsou výzvou pro personál
foto: www.nemocnicenachod.cz/Primář MUDr. Karel Dohnal
18 / 10 / 2021

Nové pavilony Oblastní nemocnice Náchod s sebou přinesly celou řadu provozních změn. Nejsou to jen nové prostory, ale také nové postupy práce, například zcela nová organizace operačních výkonů.

Samostatné operační týmy, které dříve pracovaly na oddělených operačních sálech jednotlivých oborů, se v nových pavilonech spojily do nového týmu Centrálních operačních sálů. Primářem nového oddělení se stal MUDr. Karel Dohnal, který se téměř celý svůj profesní život věnoval chirurgické JIP v náchodské nemocnici. Více než rok také působil jako lékař v Saudské Arábii.

MUDr. Karel Dohnal / www.zhkhk.cz

Kolik operačních sálů máte na starosti?

Nově máme sedm operačních sálů. Jeden z nich je ale zatím v rezervě, počítá se s ním do budoucna jako s robotickým sálem. Ostatní sály jsou nyní využívány v závislosti na personálních možnostech na maximum. Sály využívají všechny operační obory – tedy chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a ORL. Snažíme se všem vyjít vstříc, protože dohánějí výpadek z covidového období.

Jaké změny v operativě přišly s přestěhováním do nových pavilonů?

Na nové prostory a podmínky jsme si museli trochu zvykat a učit se v nich pohybovat a fungovat. Centralizace operací s sebou přinesla ale také vyšší nároky na personál. Například sálové sestry z bývalých oborových sálů se musí naučit instrumentaci dalších oborů, aby mohly pracovat na všech sálech a byly s ostatními sálovými sestrami vzájemně zastupitelné, což se ne vždy daří. Byli jsme proto nuceni přijmout nové pracovní síly. Jejich zapracování však není otázkou dnů, ale několika měsíců. Změnily se také pracovní postupy a logistika sterilizace nástrojů. Součástí Centrálních operačních sálů je totiž také centrální sterilizace. Mimochodem, tam by optimálně měla začít cesta každé sálové sestry. Na sterilizaci má možnost se se všemi nástroji seznámit a naučit se je rozeznávat.

Zde se tedy sterilizují nástroje pro celou nemocnici…

Ano a nejen to. Technickou kapacitu máme dostatečnou na to, abychom mohli sterilizovat nástroje i pro zařízení mimo ONN, např. ambulantních lékařů z okolí. Tuto službu již poskytujeme a budeme se snažit rozšířit ji tak, abychom efektivně využili i některá specializovaná zařízení – např. plazmovou sterilizaci. Zde narážíme na relativní nedostatek pracovních sil, proto rádi uvítáme každého, kdo by měl o tuto kvalifikovanou a zodpovědnou práci v moderním prostředí zájem.

To musí být velmi propracovaný systém, aby se všechny nástroje po sterilizaci zase vrátily tam, kam mají…

Přesně tak. Centrální sterilizace je taková nemocniční továrna. Každý nástroj v dohledné době bude označen datametrickým kódem. Kromě toho, že samozřejmě musíme nástroje vrátit tam, kam patří, se chystáme ještě sledovat oběh každého nástroje v rámci našich operačních sálů. Aktuálně máme proto vypsané výběrové řízení na informační systém, který bude mimo jiné sloužit k tomu, že použití a cesta každého nástroje bude zaznamenána. Tak budeme mít kontrolu nad tím, jak jsou nástroje využívány a opotřebovávány, systém nás bude upozorňovat, že po určitém množství oběhů je potřeba provést u některých nástrojů servis, například ostření či promazání, apod. Z nařízení EU je nutné evidovat každý nástroj, který je na operačním sále při konkrétní operaci, my tuto povinnost ale využijeme právě i k tomu, abychom měli přehled o využití našeho vybavení a péči o ně. Nový informační systém nám umožní sledovat náklady jednotlivých operačních výkonů, evidenci spotřebního materiálu a jeho včasné doplňování. Zároveň dojde k centrálnímu plánování operací na jednotlivých sálech. Obrovský nárůst moderních technologií a jejich efektivní využití nás přivedl k angažování biomedicínského technika v rámci našeho týmu.

ON Náchod / www.zhkhk.cz

Jako první v republice má náchodská nemocnice na operačních sálech tzv. videomanagement. Co tato technologie umožňuje?

Tyto nové technologie ještě nejsou stoprocentně odladěné. Některé věci ještě čekají na zprovoznění. Už nyní ale nahráváme do záznamu dle přání operatéra např. laparoskopické operace pro edukační účely, do budoucna počítáme s přenášením dění na sále do konferenčních místností, včetně obousměrné komunikace mezi místnostmi. Tato technologie umožňuje i online konzultace operatéra s např. primářem příslušného oboru přes jeho mobilní zařízení – jak verbálně, tak zobrazením problému v operačním poli – ať už laparoskopicky, či otevřeně prováděného výkonu. Takto lze vyřešit řadu problémů i na dálku, bez nutnosti osobní účasti.

Vy sám ještě také operujete?

Téměř celý profesní život jsem měl na starosti chirurgickou JIP. Těžko bych se nyní smiřoval s tím, že už budu pouze „úřednicky“ řídit chod operačních sálů a sterilizace. V průběhu týdne mám vyčleněný jeden operační den a 3 hodiny poradnu v ambulantním pavilonu. Provádím standardní laparoskopické výkony břišní chirurgie a speciálně laparoskopické výkony při refluxním onemocnění žaludku a monstrózní obezitě (bariatrickou chirurgii).

Autor: Lucie Chytilová

www.nemocnicenachod.cz 

 

Prim. MUDr. Karel Dohnal:

Pracuje v Oblastní nemocnici Náchod od roku 1987. V roce 1990 stál u zrodu chirurgické JIP v náchodské nemocnici, kde od začátku působil jako vedoucí lékař. V roce 2003 odešel jako šéf chirurg do soukromé nemocnice ve městě Jeddach v Saudské Arábii, kde strávil 15 měsíců. Od dubna 2021 působí jako primář Centrálních operačních sálů v náchodské nemocnici.

Tagy článku