MUDr. Jitka Horská: Klíčové je rozhodnutí přijít na první odběr

05 / 02 / 2014

Darovat krev a stát se dárcem nejcennější životní tekutiny. Taková myšlenka možná někdy napadla už každého, ale ne všichni se rozhodli ji uskutečnit. Ten, kdo by si dárcovství chtěl vyzkoušet, má ideální šanci v nejbližších dnech na transfuzním oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. Ve druhé polovině února zde budou probíhat již tradiční Valentýnské odběry krve, jejichž cílem je právě nábor nových dárců krve.

 

„Mnoho lidí nepochybně zvažuje darování krve. Jenže nevědí, co je čeká. Mají obavu, jak odběr probíhá a zda je bolestivý. Někdo si třeba myslí, že u nás bude při odběru krve ležet hodinu s jehlou zapíchnutou v žíle. Pak sem přijdou a zjistí, že vlastní odběr trvá pět minut. Jsou pak hodně překvapení,“ říká Jitka Horská, primářka transfuzního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Psychika dělá hodně. Klíčové je rozhodnout se přijít na první odběr krve. Lidé pak zjistí, jak vše probíhá, a poté se k nám vracejí a stávají se z nich pravidelní dárci,“ dodala.

 

Nábor nových dárců možná v někom vyvolá představu, že je akutní nedostatek krve. Je to tak?

Rozhodně ne. Odběry krve provádíme plánovitě, aby bylo plynulé zásobování krví. Akutní nedostatek určitě nemáme. Nábory provádíme ze zcela jiného důvodu. Snažíme se získat nové dárce, zejména z řad mladé generace, u nichž je velká perspektiva do budoucna.

 

Kolik dárců krve máte v současné době v evidenci?

Dárců, kteří v posledních dvou letech alespoň jednou darovali krev, jsme ke konci loňského roku měli evidováno 3809. O rok dříve jich bylo 3778. Přestože jsme vloni i předloni dělali po dvou náborech, které byly velmi úspěšné a přinesly nám mnoho prvodárců, celkový počet se nijak výrazně nezvýšil. Zároveň totiž přirozenou cestou ze zdravotních nebo věkových důvodů končí někteří dárci a je potřeba je nahradit. Nemáme tedy akutní nedostatek dárců, ale přesto jsou náborové akce pro nás velmi potřebné. Kdybychom je nedělali, možná by se základna zmenšovala. Zároveň je ale potřeba upozornit, že hovoříme o aktivních dárcích krve. Jinak v registru máme podstatně více lidí. Pokud někdo nebyl na odběru přes dva roky, třeba žena na mateřské dovolené, do této evidence se nezapočítává. Ale to neznamená, že na odběr už nikdy nepřijde.

 

Jaký počet dárců by pro vás byl nejoptimálnější?

Úplně optimální by bylo, což se však asi nikdy nepodaří, kdyby čtyři procenta populace byla registrována. Třeba by se tito dárci nevyužívali pravidelně, ale bylo kam sáhnout v případě epidemií, hromadných havárií, chřipek a podobně. Pokud bychom uvažovali o našem spádovém území, kde je zhruba 160 tisíc lidí, jednalo by se o 6,5 tisíce dárců.

 

Kdo může být dárcem krve?

V podstatě kdokoliv z nás. Základní podmínkou je dobrý zdravotní stav a věk mezi 18 až 65 lety. Pro první odběr se doporučuje, aby člověk nebyl starší než 60 let. U dárců plné krve je potřebné, aby vážili více než 50 kilogramů.

 

Dobrý zdravotní stav je možná široký pojem. Kdo tedy nemůže darovat krev?

Trvale jsou vyřazeny osoby s cukrovkou, těžkými formami alergie, s autoimunními chorobami, s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou, s hypertenzí třetího stádia, s poruchami imunitního systému, s nádorovým onemocněním. Darovat krev nemohou ani lidé, kteří v minulosti prodělali infekční žloutenku, zejména typu B nebo C, syfilis, tuberkulózu, břišní tyfus či některé tropické choroby, trpící epilepsií, hemofilií nebo osoby, které byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy. Z dárcovství jsou vyloučeni i lidé se závislostí na alkoholu a drogách či osoby provozující prostituci. A dále je velká skupina omezení, při nichž je dárcovství vyloučeno dočasně. Například po infekční žloutence typu A, infekční mononukleóze či borelióze je možné darovat krev jeden až dva roky po vyléčení, po chirurgických výkonech zpravidla do šesti měsíců.

 

Jsou nějaká omezení i v souvislosti s vykonáváním některých profesí?

Trvale vyloučeni z odběrů krve jsou vojenští piloti. U pilotů dopravních letadel by po odběru měla následovat sedmidenní pauza, než se vrátí do zaměstnání. Řidiči hromadné dopravy, jeřábníci nebo pracovníci ve výškách by po odběru měli mít minimálně dvanáctihodinovou přestávku, nejlépe s nočním spánkem. Totéž platí rovněž o lidech, kteří se věnují horolezectví, potápění nebo paraglidingu.Jak by měl zájemce o darování krve před prvním svým odběrem postupovat?

Ideální je předem se objednat na evidenci dárců na telefonním čísle 466 013 506 nebo mailem na adresu . Může samozřejmě přijít i osobně se domluvit na naše oddělení nebo se zúčastnit některé náborové akce u nás.

 

Jsou nutná nějaká zásadní omezení v životosprávě před odběrem krve?

24 hodin před odběrem krve nebo krevních složek není vhodné pít alkohol a jíst tučná jídla. Zároveň se nedoporučuje ani velká fyzická námaha, na kterou není dárce běžně zvyklý. Například sportovní trénink není vhodný. Co se týče jídla, tak na vlastní odběr by dárce neměl přijít nalačno. Ráno by si měl dát lehkou netučnou snídani a především hodně pít. Příjem dostatku tekutin před odběrem je velmi důležitý. 

 

Co vlastně dárce při odběru krve absolvuje na transfuzním oddělení?

Nejprve se zaregistruje v kartotéce. K tomu je nutné si s sebou vzít průkaz totožnosti, opakovaní dárci i legitimaci dárce krve. Následně vyplní podrobný dotazník, v němž jsou otázky týkající se jeho zdravotního stavu, prodělaných onemocnění, pobytu v rizikových oblastech, tetování, piercingu a podobně. Podepíše souhlas s provedením odběru a předepsaných vyšetření a se zařazením do národního registru dárců krve. Zároveň potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění, zejména AIDS. Poté mu je odebrán vzorek krve na krevní obraz a změřena tělesná teplota. Jakmile jsou k dispozici výsledky krevního obrazu, jde na vyšetření u lékaře. Zde je mu změřen tlak a puls, je provedeno základní vyšetření a zhodnocení vyplněného dotazníku. Pokud není způsobilý darovat krev v danou chvíli, lékař mu doporučí další postup. Když vyšetřením projde úspěšně, může darovat krev. Všechna potřebná vyšetření provedená před odběrem jsou zdarma.

 

Odběr krve tak pro dárce může mít i užitečný benefit. Zjistí při něm, jaký je jeho zdravotní stav. Souhlasíte?

To platí do určité míry. Provádíme kompletní krevní obraz, vyšetření krevní skupiny, vyšetření na protilátky proti žloutence typu C a proti AIDS a vyšetření na antigen žloutenky B.

 

Jak dlouho trvá odběr krve?

Samotný odběr krve trvá pět nebo šest minut. Nesmí být delší než 10 minut a ani tak dlouho nikdy netrvá. Pokud vezmeme celý čas stráveny na našem oddělení od zaregistrování až po odběr, dárce u nás stráví maximálně jednu hodinu.

 

Jak velké množství krve se odebírá?

Při standardním odběru plné krve je to 450 mililitrů. Při jednom odběru nesmí být dárci odebráno více než 13 procent vypočteného celkového objemu krve.

 

Jak často je možné na odběry plné krve v průběhu jednoho roku přijít?

Interval mezi dvěma odběry plné krve by měl být 10 týdnů. Naprosto výjimečně ho lze zkrátit na osm týdnů. V průběhu jednoho roku by muži měli přijít na čtyři odběry, u žen jsou to tři. Výjimečně lze tento počet u mužů zvýšit až na šest a u žen na čtyři. Ovšem pod podmínkou následné kontroly zásob železa. 

 

Co všechno vlastně člověku přinese, když se stane pravidelným dárcem krve?

V první řadě je to určitě dobrý pocit. To je rozhodující faktor, který většinu dárců k nám přivede. Mohou pomoci druhým. Navíc nikdo z nás neví, zda se jednou nedostane do situace, kdy bude potřebovat krev a bude odkázán na pomoc jiných. Dárci jsou v pravidelném kontaktu s lékařem, absolvují vyšetření krevního obrazu a tlaku. Tudíž mají konkrétní představu o svém zdravotním stavu. V den odběru mají nárok na pracovní volno a mají možnost daňového zvýhodnění.

 

Nemocnice-pardubice, Dušan Korel