MUDr. Jiří Skala: Celoživotní péče o nemocné děti je poslání

18 / 11 / 2013

„Chci, aby se u nás dětští pacienti cítili jako doma,“ říká MUDr. Jiří Skala, primář dětského oddělení a vedoucí alergologické poradny v sušické nemocnici. Řídí se heslem, že léči i prostředí, proto na jeho oddělení panuje příjemná atmosféra nejen pro malé pacienty, ale i jejich rodiče.

 

Proč jste se rozhodl stát se dětským lékařem? Přál jste si stát se jím už od dětství?

První krok k tomuto rozhodnutí jsem učinil po absolvování gymnasia s přírodovědným zaměřením, kdy jsem se přihlásil ke studiu Fakulty dětského lékařství při Univerzitě Karlově v Praze, která tehdy byla nejmenší lékařskou fakultou a měla za úkol vychovávat absolventy lékaře – pediatry. Mé osobní rozhodnutí pro pediatrii pramenilo z pocitu, že mi nebyl lhostejný osud nemocných dětí. Celý svůj profesní život jsem měl poté možnost dětem jejich osud jako pacientů ovlivňovat.

 

Myslíte si, že práce s dětmi je náročnější než s dospělými? Pokud ano, v jakém ohledu?

Léčení a vyšetřování nemocných dětí je zajisté odlišné od pacientů dospělého věku. Je nutné brát v úvahu věk takových pacientů, který je v rozmezí 0. až 18. roku, dále vývojové hledisko, spolupráci a především malým pacientům neublížit vyšetřením ani následným léčením.

 

Vzpomenete si na nějaký případ, který se Vám vryl do paměti?

Každý úspěšně vyléčený dětský pacient je pro mne vzpomínkou. Je krásný pocit, když jej po nějaké době potkám venku s rodiči nebo s vrstevníky, když si i on vzpomene na mne, hlásí se ke mně a rozpomene si na dobu svého léčení a já mohu vidět, že jej nemoc neovlivnila v jeho dětské aktivitě a dětských činnostech.

 

V čem je práce na malém dětském oddělení specifická?

Dětské oddělení je specifické ošetřovatelskými postupy a metodami. Prioritou našeho oddělení je, aby zde nemocné dítě cítilo jako doma a neztratilo kontakt se svými rodiči a nejbližšími. Také se řídíme Chartou práv hospitalizovaných dětí.

 

Jaké si myslíte, že jsou výhody malého nemocničního oddělení oproti velkým, která nabízejí nemocnice ve velkých městech? A v čem naopak vidíte jeho nevýhody?

Malé dětské oddělení sušické nemocnice je zařízením rodinného typu. Na rozdíl od velkých klinických zařízení nemocnic vyššího typu se tu všichni navzájem znají. Nevýhodou jsou ale omezenější vyšetřovací možnosti a komplement, proto někdy vzhledem k charakteru onemocnění dítěte je nutné vyšetření a léčení provést právě na těchto větších klinických pracovištích.

 

Jak se dětské oddělení sušické nemocnice změnilo za dobu vašeho působení?

Za dobu mého pobytu zde v Sušici se podařilo rozšířit léčebné a operační možnosti pro hospitalizované dětské pacienty a podařilo se udržet 24hodinovou konsiliární pediatrickou službu pro nemocné děti naší spádové oblasti Sušicka a okolí. Také zde pod mým vedením začala fungovat dětská alergologická ordinace.

 

S jakými onemocněními se u dětských pacientů v současnosti nejvíce setkáváte?

Mezi nejčastější dětská onemocnění, která přivádí nemocné děti a jejich rodiče k nám, patří onemocnění respirační, dále pak zažívacího traktu, nemoci ledvin a v poslední době přibylo alergicky nemocných.

 

Kromě primáře dětského oddělení jste i vedoucí alergologické poradny. S jakými potížemi se na Vás mohou pacienti obrátit?

Od prosince roku 2011 je zde v Sušici po jednáních se zdravotními pojišťovnami poskytována možnost vyšetření a léčení dětských alergiků. Přicházejí k nám pacienti s projevy alergie s postižením nosu, očí, kůže, dýchacích cest, potravinovými alergiemi, opakovanými respiračními infekty.

 

O alergii se hovoří jako o nemoci našeho tisíciletí. Kolik alergiků přibližně evidujete na Sušicku? A jakou má tendenci vývoj jejich počtu?

Počet alergicky nemocných dětí se nyní už blíží v naší zemi k 30 % veškeré dětské populace, takže nárůst dětských alergiků pozoruji i zde v podmínkách venkova a brzy nebude rodina, kde by aspoň jeden člen rodiny nebyl alergikem.

 

Co vše obnáší práce primáře dětského oddělení?

Práce primáře dětského oddělení s sebou přináší zodpovědnost za organizaci chodu oddělení, personální zajištění, odbornou úroveň léčení, zajištění zlepšení prostředí a také udržení ekonomických ukazatelů.

 

Máte kromě práce čas i na nějaké koníčky?

Svému zaměstnání věnuji hodně času a v době svého volna se snažím využít možnosti pobytu venku. S oblibou vyhledávám manuální práce, které nabízí náš venkov.

 

MUDR. JIŘÍ SKALA

MUDr. Jiří Skala promoval v roce 1978 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, poté nastoupil jako sekundární lékař na lůžkové dětské oddělení nemocnice v Klatovech. Vedl tamější dětskou alergologickou ordinaci a vykonával práci praktického lékaře pro děti a dorost v  Nýrsku, v Horažďovicích, v Železné Rudě, v Pačejově a v Nalžovských Horách, působil i jako ústavní pediatr v Ústavu sociální péče v Bystřici. V roce 1990 vykonal atestační zkoušku 2. stupně z pediatrie a stal se přednostou dětského oddělení v nemocnici v Klatovech. V roce 2011 začal působit v nemocnici Sušice o.p.s., kde je primářem dětského oddělení a vedoucí alergologické poradny.

 

Karolína Němcová