MUDr. Jiří Kozák: Bolest může člověka postihnout i v sociální a pracovní oblasti

MUDr. Jiří Kozák: Bolest může člověka postihnout i v sociální a pracovní oblasti
foto: Archiv JK/MUDr. Jiří Kozák
15 / 09 / 2022

Bolest může mít mnoho příčin a původ opravdu rozmanitý. Je důležité všechny možné zdroje vyhodnotit, ale podstatné, aby se pátrání po příčině a stanovení správné léčby ujal zkušený lékař.

odborníkům, uznávaným a renomovaným, patří předseda výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.:

MUDr. Jiří Kozák / www.hospitalin.cz

Začněme tak trochu statistikou: Co je nejčastější příčina léčby bolesti?

Nejčastější příčina chronických bolestí je bolest zad. Týká se to nejen odborných pracovišť léčby bolesti ale i jiných oborů, například ortopedie a neurologie. 

Co je nejtěžší, nejkomplikovanější léčba?

Komplikace v léčbě je dána nejčastěji tím, že pokud bolestivý stav není včas a dostatečně řešen a léčen nebo se dokonce zhoršuje, tak chronifikuje - například uvedené bolesti zad, a to má vliv na celkový stav pacienta a jeho psychosociální situaci. Způsobuje psychické problémy, různé typy depresivních stavů, často jsou i následky v sociální oblasti. V pracovní sféře časté pracovní neschopnosti i následky v osobním životě a partnerských vztazích. 

Mohou být bolesti těla zapříčiněné psychickým problémem?

Není zcela běžné, že u zdravého člověka je psychický problém jedinou příčinou bolestí, nicméně je stále častější stav, kdy menší tělesná obtíž, kterou většina lidí zvládá je znásobena psychickým stresem, psychickou labilitou, pracovním přetížením, či přímo onemocněním, které má podklad v psychiatrické diagnóze. Vliv psychického stavu na projev tělesných obtíží se nazývá somatizace a projevuje se celou škálou psychosomatických příznaků. potom je samozřejmě potřeba přistupovat k takovému pacientovi velmi komplexně a v tomto smyslu ho i léčit. Diagnóza psychosomatického onemocnění s vyloučením "tělesného" postižení bývá svízelná a nezřídka vede k dlouhodobému vyšetřování pacienta mnoha odborníky, což sebou přináší dlouhodobou zátěž pro pacienta i zdravotníky. Pacient velmi často hledá "jasnou příčinu" a jen velmi obtížně akceptuje psychosomatický původ svých obtíží. Tady je potom významné místo pro odborníky v psychosomatické medicíně lékaře i psychology. 

Častým problémem je migréna, máme o ní jasno? Lze ji „samoléčit“, nebo předcházet?

Migréna patří k jednomu z nejzávažnějších typů bolesti hlavy. Velmi často tímto pojmem označují lidé různé bolesti hlavy, které však nejsou typickou migrénou, která se vyznačuje jasně definovatelnými příznaky, a její diagnostika i léčba doznala v posledních letech významné pokroky i vlivem nových možností farmakoterapie  -   biologické léčbě. Ta je plně v kompetenci specializovaných pracovišť neurologů a poraden pro bolesti hlavy. Samoléčba pravé migrény se nedoporučuje, ale samozřejmě předcházení atakám migrény je možné a vhodné při dodržování správných zásad životosprávy (omezením určitých potravin, alkoholu, ale i stresu a přetěžování v osobním i profesním životě). To vše se dozví pacient ve specializovaných poradnách, a navíc mu může být nasazena specifická léčba. Neuvážené polykání volně prodejných léků na bolest může vést k závažným zdravotním komplikacím, ale i k závislosti na lécích, a dokonce některé preparáty ve větším množství bolest hlavy vyvolávají. 

Bolesti mají sociální přesah, omezení v práci, vztazích. Spolupracujete třeba s psychiatry?

Centra léčby bolesti, kterých je v ČR kolem 11 ve velkých fakultních a oblastních nemocnicích, (ambulancí léčby bolesti je kolem 70), vždy úzce spolupracují s odborníky na problematiku psychiky pacienta. Většina center má   svého spolupracujícího psychologa, či psychiatra. Úzce spolupracujeme i s odborníky na sociální problematiku a poradenství.

Můžete pomoci i klientům dlouhodobé léče, o které se třeba stará rodina, převzít je třeba do hospitalizace?

Hospitalizace speciálně zaměřená na léčbu bolesti je v ČR zcela ojedinělá. Pracoviště, která se starají dlouhodobě o seniory mají samozřejmě v náplní práce i péči o jejich bolestivé   stav, které jsou samozřejmě ve vyšším věku velmi časté. Předpokládá se, že lékaři a ostatní zdravotníci jsou v léčbě chronické bolesti vzdělaní, léčba bolesti je součástí vzdělávání u většiny oborů medicínyCentra léčby bolesti mohou pro pracoviště poskytnout konziliární služby. 

Máte možnosti pomoci pacientům v paliativní léčbě?

ČR je velmi dobře zabezpečena a prosazována paliativní péče. Její organizací   se za zabývají zaměřené odborné společnosti, které zabezpečují i vzdělávání specialistů "paliatrů" a jsou zařízení, která se o tento typ pacientů starají - hospice. Je stále více prosazována i služba mobilní typu "home care", která spolupracuje mnoha odborníky a umožňuje paliativním pacientům setrvat na sklonku života v domácí péči rodiny.  

Mají vaši pacienti nějaký společný problém, jmenovatel, který je třeba psychosomaticky pojmenovatelný? Ovlivní trvalá bolest třeba sociální situaci?

Společným problémem je nejčastěji chronický stres, pracovní přetěžování a problémy v osobním životě. 

Využijete metody, které nejsou zcela obvyklé - akupunkturu, léčebné konopí, herbální produkty, fyzioterapeutické sestavy?

Na pracovištích léčby bolesti, která jsou garantovaná odbornou společností, se využívá i léčba konopím v jasně indikovaných případech, většinou neurologického původu, jaké představují diagnózy spojené se spasticitou nebo roztroušenou sklerózou. Akupunktura je doplňkově využívána na více pracovištích. Fyzioterapie je samozřejmou součástí na mnoha pracovištích léčby bolesti, stejné jako různé intervenční metody a základem léčby bolesti je prakticky nejčastěji farmakoterapie. Bylinná léčba většinou patří do rukou pracovišť, která se zabývají alternativní medicínou. 

K dispozici jsou analgetika. Pomohou, ale mají při dlouhodobém užívání pro pacienta nějaká nebezpečí?

Velmi široký dotaz... Odpověď lze shrnout tak, že všechna analgetika, ale i ostatní léky, které jsou jako pomocné užívané v léčbě bolesti mají nežádoucí účinky. Je ovšem zásadní, jak závažné účinky jsou, jak mohou pacienta ohrozit a do jaké míry mohou usnadnit život pacienta a kvalitu jeho života, která je často ohrožena jeho chronickým bolestivým stavem. To musí posoudit lékař a stanovit   správný lék, jeho užívání a dávky, eventuelně se vyjádřit k jinému způsobu léčby. To vyžaduje podrobné vyšetření pacientova zdravotního stavu. 

Diagnózy nejsou jednotné, samozřejmě, ale pomůže pacientům, když budou sdílet zkušenosti a lékařům, aby s pacienty komunikovali s větším zásahem? Máme na mysli pacientské organizace, ale i třeba video kurzy, webináře a podobně.

Myslím, že hlavní úloha pacientských organizací je v tom, že pacientovi ve svých mediích mohou erudovaně zprostředkovávat nejen komunikaci se spolupacienty, s odborníky na problematiku, ale i podávat ověřené a erudované informace. Víme, že je aktuálně velký problém s nevhodnými informacemi, které mohou i škodit pacientům. V elektronických mediích jsou často zkreslené a mohou být i pro pacienty s obtížemi nevhodné a ztěžující a dokonce vidíme, že mohou zhoršit i jejich chronické obtíž. Správné informace garantované orgánem pacientské organizace tedy mohou velmi pacientům pomoci. 

 

Vedete Společnost pro studium a léčbu bolesti. Komunikujete s kolegy v zahraničí, má váš obor komunikační platformu, vyvažuje zkušenosti, jevy řekněme civilizační, demografické, klesající fyzickou kondici, delší věk dožití?

Naše odborná společnost spolupracuje zejména s obdobnými společnostmi v Evropě, zástupci   společností se pravidelně scházejí na konferencích, naposledy letos v Dublinu. Scházení bylo v poslední době narušené covidovou situací a je nám velmi líto, že převaha komunikací byla více online než osobně   O vlivu   různých faktorů, které uvádíte na konci dotazu se samozřejmě velmi diskutuje na odborných úrovních a jistě jsou nezpochybnitelné, ty by však jistě vydalo na samostatný článek.

 

Autor: JAN HOVORKA

Foto: Archiv J.K.

 

 

 

 

Tagy článku