MUDr. Jindřich Florián, Nemocnice Český Krumlov: Turismus? Každý měsíc přicházíme o milión korun, které platili za ošetření cizinci

MUDr. Jindřich Florián, Nemocnice Český Krumlov: Turismus? Každý měsíc přicházíme o milión korun, které platili za ošetření cizinci
foto: nemcb.cz/MUDr. Jindřich Florián, Nemocnice Český Krumlov
09 / 07 / 2020

Donedávna patřily nářky nad jevem, zvaným overturismu, k dennímu obsahu médií. Karanténa a nouzová opatření ukázala odvrácenou tvář. Turisté přinášeli finance i do nemocnic. Mohli by například pomoci lékaři a zdravotníci z třetích zemí? Jak vidí současnou situaci v českokrumlovské nemocnici, ale i českém zdravotnictví, MUDr. Jindřich Florián, předseda představenstva a ředitel? Ptali jsme se:

Pomalu končí nouzová opatření, vracíme se do normálu po pandemii. Jak se minulé měsíce projeví na budoucím vývoji nemocnice? 

Pokud nebude vstřícná nová úhradová vyhláška, může mít výpadek výkonů nepříznivý dopad ekonomický. Navíc, na rozdíl od jiných nemocnic, s vymizením turistického ruchu jsme přišli a přicházíme každý měsíc téměř o 1 milion Kč, které jsme inkasovali za ošetřování cizinců.

Co bude teď prioritou směrem k veřejnosti - prevence, zajištění kapacity pro případnou druhou vlnu?

Ani jedno, ani druhé. Prioritou bude rychlý návrat k normálnímu provozu a snaha minimálně omezit i odkladnou péči v letních měsících.

 

Řadu odvětví promění možnost online komunikace. Posílí i vaši lékaři například předběžnou konzultaci s pacientem, využití některých aplikací?

Nemocnice se připravuje na možnost online objednávání pacientů především do specializované ambulantní péče. V některých případech již probíhá konzultační činnost mezi zdravotníky a pacienty online či po telefonu. K hlubšímu využití aplikací jsem skeptický. Nemám k tomuto systému vztahu lékař-pacient důvěru. Preferujeme osobní setkání. Nadvyužívání konzultací on-line je podle mého názoru cesta do pekel a další vyklízení prostoru pro tzv. léčitele. 

 

Na začátek pandemie všichni neradi vzpomínají. Byly podle vás odpovědné instituce schopny reagovat tak, jak bylo třeba?

Jednoznačně ano. Nikdo nic podobného nezažil. Nebyly zkušenosti, virus nebyl a dosud není dobře znám.  Podle mého názoru odpovědné instituce postupovaly velmi odpovědně a jako jedny z nejlépe reagujících na světě.

Počítáte s tím, že kraj do budoucna pomůže zajistit dostatek ochranných prostředků a dalšího vybavení pro možnou druhou vlnu pandemie?

Zajištění ochranných prostředků je především naší povinností a pracujeme na tom. Již nyní máme zásoby na 1 měsíc. Krajský úřad, jako náš zřizovatel, nám jistě bude nápomocen. Podle mého názoru však hlavní odpovědnost za zajištění pomůcek je na nemocnicích. To samé platí pro privátní zdravotnické subjekty. 

Uvítali byste možnost snazšího zaměstnávání lékařů a sester z třetích zemí?

Samozřejmě ano. Současná praxe je následující: těžké akreditační zkoušky, kdy jsou lékaři nuceni zodpovědět test plný jazykolamů s možností několika, jedné nebo žádné správně odpovědi a následně musí složit zkoušky na úrovni státních závěrečných zkoušek českých studentů medicíny. Ovšem zkouška z gynekologie a chirurgie probíhá v jeden den a za měsíc zkouška z interny a dětského lékařství, opět v jeden den. V testech jsou i otázky z legislativy a zdravotního pojištění. To čeští studenti neřeší. Státní závěrečné zkoušky na českých fakultách probíhají během celého školního roku a zkouší se vždy jeden předmět po přípravě trvající řadu týdnů. Současný systém je poplatný lobbismu České lékařské komory. Jejím zájmem je co nejméně fungujících lékařů, pak má ČLK silnou vydírací schopnost ve vztahu k ministerstvu zdravotnictví. Řeči o tom, že lékaři nic neumí a že neumí ani česky jsou liché. Nikdo si nedovolí zaměstnat nedouka nebo doktora, co neumí česky.

Srovnatelná situace je i u zdravotních sester. Opět nesmyslný test včetně zkoušení z legislativy…

Troufám si tvrdit, že podobným systémem by neprošla řada absolventů českých lékařských fakult a zdravotnických škol.

Zůstává záhadou, proč devět lékařských fakult v ČR nedokáže vyprodukovat dost lékařů. V Rakousku stačí fakulty tři.

U zdravotních sester je jejich nedostatek vyroben uměle nesmyslným požadavkem na jejich vysokoškolské vzdělání. Zdravotní sestra po maturitě je podle naší legislativy neplnohodnotná a nelze ji využít k samostatné práci u lůžku. Opět následek nedomyšleného namnožení vysokých škol a nyní jejich těžkého lobbismu. 

Co by si měl člověk hned vybavit, když se řekne „Českokrumlovská nemocnice“?

Lidský přístup, vstřícné jednání a vysoká profesionalita. Žádný velkokapacitní kravín. Abychom toho dosáhli, musíme najít několik kvalitních lékařů a obměnit cca 20% zdravotních sester. To se těžko podaří, když naše zdravotnictví budou dále ovlivňovat především profesoři z Prahy, lobbisti z odborů a lékařské komory + tzv. vysoké školy pro střední zdravotnické pracovníky.

 

Text: Redakce

Foto: nemck.cz

 

 

Tagy článku