MUDr. Jana Ziková: Poradna prohlubuje vztah mezi pacienty a nemocnicí

19 / 08 / 2016

Před dvěma lety spustila hořovická nemocnice na svých webových stránkách elektronickou poradnu. Reagovala tak na zvýšený zájem pacientů konzultovat dotazy z nejrůznějších oblastí zdraví. Projekt elektronické poradny se za tu dobu osvědčil natolik, že týdně přichází několik dotazů na různé lékařské odbornosti. Proto se zavadí rozšíření její působnosti i pro sesterskou berounskou nemocnici a Onkologické centrum Multiscan v Pardubicích.

 

Jestli se dá určit diagnóza bez osobního setkání s pacientem a na další dotazy souvisejícími s dvouletým fungováním poradny odpovídá v následujícím rozhovoru MUDr. Jana Ziková, zástupkyně primářky interního oddělení hořovické nemocnice, která zároveň zodpovídá za elektronickou poradnu.

 

Jak byste zhodnotila význam online poradny po 2 letech fungování v rámci hořovických webových stránek?

Myslím, že existence poradny prohlubuje vztah mezi pacienty a naší nemocnicí. Pacienti s námi můžou navázat dialog ještě dříve, než překročí práh naší ordinace. Umožňuje jim nezávisle ověřit podezření nebo diagnosu, může je povzbudit, aby navštívili lékaře. Samozřejmě poskytuje také odpovědi na praktické dotazy týkající se hospitalizace, chodu nemocnice, nebo co třeba vzít sebou do porodnice. Já sama se věnuju poradně od jara tohoto roku, nicméně je vidět, že si poradna za svou dobu trvání našla svůj stabilní okruh příznivců. Obvykle dostáváme několik dotazů denně.

 

Je nějaké oddělení, na které přichází nejčastěji dotazy? Jaké odbornosti poradna pokrývá?

Ano, i v rámci této poradny existují favorizované obory, nejvíce dotazů chodí na ortopedii, v těsném závěsu je gynekologie, kde dominují dotazy týkající se gravidity a možnosti rodit v naší nemocnici. Hodně dotazů chodí také na neurologii, či do obecné kategorie. Nicméně poradna má k dispozici devět lékařů, kteří jsou připraveni odpovědět za svůj obor a reprezentují prakticky všechny obory v naší nemocnici.

 

Není pro vás těžké odpovídat na dotazy pacientů, s kterými nemáte osobní kontakt?

Jistě, je prakticky nemožné určit diagnosu bez klinického vyšetření a na základě omezených údajů, proto v našich odpovědích často zaznívá doporučení objednat se na vyšetření. Jak jsem už uvedla v úvodu, neklademe si za cíl určit diagnosu přes e-mail, spíše jde o to pacienta uklidnit, když se o nic vážného nejedná, či naopak povzbudit, aby lékaře navštívil, popřípadě nasměrovat na obor, který by jeho obtíže mohl řešit.

 

Opakují se některé dotazy? Odpovídáte na ně?

Některé dotazy se často opakují, ale vždy se snažíme na každý dotaz odpovědět. Poradna za dobu svého trvání již nashromáždila úctyhodné množství odpovědí, což je vlastně velké bohatství. Často by čtenářům stačilo přečíst odpovědi v hledaném oboru a možná by dostali i odpověď na dotaz, který se právě chystali položit.

 

Dostáváte také neobvyklé dotazy? Můžete uvést příklad?

Dotazy jsou rozličné. Neobvyklý byl třeba dotaz, když se čtenář ptal, zdali mu můžeme v naší nemocnici zasádrovat obě ruce. Primář ortopedie, MUDr. Milan Pastucha, mu odpověděl, že pokud k tomu má rozumný důvod, tak že ano…

 

Co byste popřála poradně do dalších let?

Aby se těšila takovému zájmu alespoň jako doposud. A chtěla bych touto cestou poděkovat za spolupráci všem lékařům, kteří se na ní podílejí.

 

nemocnice-horovice.cz