MUDr. Jana Valešová: Křečovými žilami trpí převážně ženy

14 / 07 / 2016

Více než rok působí v Rehabilitační nemocnici Beroun také ambulance cévní chirurgie, zaměřená na pacienty s cévním onemocněním, tedy s onemocněním tepen a žil.

 

Mezi pacienty s tepenným postižením můžeme zařadit ty, jež mají obtíže způsobené zužováním tepen, tj. pacienty s ischemickou chorobou – nedokrevností dolních končetin, s postižením krčních tepen, ale i pacienty s obtížemi způsobenými naopak nadměrným rozšiřováním tepen, tzv. výdutěmi. U pacientů s žilním postižením se pak nejvíce jedná o pacienty s křečovými žilami, tedy varixy. A právě u tohoto zdravotního problému se zastavme. Několik otázek jsme položili MUDr. Janě Valešové, která v berounské nemocnici v této specializované ambulanci ordinuje.

 

Paní doktorko, můžete nám krátce přiblížit, co to křečové žíly jsou a jak vznikají?

Krev je z dolních končetin odváděna dvěma žilními systémy. Převážná část hlavním - tzv. hlubokým žilním systémem a menší část systémem povrchovým. Mezi oběma systémy existují spojky (perforátory), které při správné funkci usměrňují tok krve z řečiště povrchového do hlubokého.

Křečové žíly (varixy) jsou jedním z nejčastějších onemocnění cévního systému a představují rozšířené, vlnité povrchové žíly, u kterých dochází ke ztenčování stěny, rozšiřování žil a poruše správného dovírání žilních chlopní. V důsledku toho dochází k obrácení toku a krev teče z hlubokého do povrchního systému a způsobuje nepříjemné obtíže jako otoky, brnění, pálení, pocit napětí v dolních končetinách a křeče, často se zhoršením navečer a v noci a dále může vést k ukládání barviva do kůže, vzniku skvrn na kůži bérců, dlouhodobým drážděním kůže se může objevit i ekzém se svěděním a suchou, praskající kůží, v krajním případě mohou neléčené křečové žíly vést i ke vzniku bércového vředu. Dále může docházet k zánětům žil a jejich okolí, při ztenčení kůže pak mohou křečové žíly pacienty obtěžovat i opakovaným krvácením.

 

Je toto onemocnění rozšířené?

Ano, křečovými žilami bohužel trpí kolem 20% populace a jejich výskyt se zvyšuje s věkem. Častěji jimi trpí ženy než muži. Podle některých statistik se toto onemocnění vyskytuje v různém rozsahu dokonce až u 50-60% dospělých žen a 30-40% dospělých mužů.

 

Co jejich vznik ovlivňuje?

Faktory ovlivňující vznik křečových žil jsou bohužel z velké části neovlivnitelné a patří mezi ně mimo jiné zejména dědičnost, ženské pohlaví nebo hormonální změny (těhotenství, hormonální léčba). Z faktorů, které jsme schopni ovlivnit to je potom obezita, životní styl (dlouhé sezení či stání, malá pohybová aktivita), kouření, vystavování se vysokým teplotám a další.

 

Co byste minimálně těm, kteří „tuší“, že se těmto zdravotním obtížím nevyhnou, nebo už mají dokonce nějaké potíže, poradila? Určitě existuje nějaká prevence. Nebo se tomuto zdravotnímu, ale i estetickému problému prostě nedá zabránit?

V rámci prevence bychom měli zařadit pestrý jídelníček s dostatkem vlákniny. Doporučená je zelenina a ovoce, zejména citrusy, luštěniny, pohanka, celozrnné pečivo a další. Zejména v letním období a při větší fyzické zátěži bychom měli myslet na dodržování pitného režimu. Dalším významným preventivním opatřením je pohyb. Mezi vhodné sportovní aktivity patří jízda na kole, plavání, běh nebo chůze naopak ke zhoršení mohou vést některé silové sporty. Ideální je zařadit pravidelné protahování nohou. Při odpočinku neváhejme nohám dopřát pohodlí ve zvýšené poloze. Můžeme přidat i koupele se střídáním teplé a studené vody.

 

Bohužel, dost lidí ale nakonec přece jen musí lékaře vyhledat. Můžete krátce shrnout základní metody léčby?

Pokud i přes všechna preventivní opatření přece jen ke vzniku křečových žil dojde, pak v závislosti na jejich rozsahu a obtížích volíme nejvhodnější způsob léčby, kterou lze křečové žíly úspěšně odstranit, zlepšit kosmetický vzhled, odstranit subjektivní obtíže a zabránit možným komplikacím.

Léčbu křečových žil lze rozdělit na konzervativní a chirurgickou. Ke konzervativní metodě patří bandáže končetin či kompresivní punčochy a léky napomáhající zesílení žilní stěny, zvyšující pružnost a zlepšující činnost žilních chlopní. V pokročilejších stadiích je pak nutné přistoupit k chirurgické léčbě. Ta může spočívat v menších ambulantních výkonech jako je sklerotizace. Při té se do postižené žíly injekčně aplikuje speciální látka, která poškodí žílu zevnitř a vede tak k jejímu uzavření a slepení. Toto ošetření je často prováděno opakovaně v několika sezeních. V případě většího postižení je pak metodou volby chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna změněná žíla podle rozsahu jejího postižení.

 

Jak se k Vám mohou pacienti objednat?

Stejně jako do jiných ambulancí v recepci ambulantních služeb, případně telefonicky na tel. č. 311 745 272 nebo online z webových stránek Rehabilitační nemocnice Beroun.

 

nemocnice-beroun.cz