MUDr. Ivan Erben: V Německu mají naši lékaři dobré jméno i podmínky. Doma by měla být profese atraktivnější

MUDr. Ivan Erben: V Německu mají naši lékaři dobré jméno i podmínky. Doma by měla být profese atraktivnější
foto: Archiv IB / redakce/MUDr. Ivan Erben
17 / 10 / 2020

Už skoro deset let žije a pracuje v sousedním Bavorsku. V závěru studia se díky programu Erasmus dostal za hranice, dokončil studia, naučil se německy a rozhodl zůstat. Aktuálně působí na klinice anesteziologie a intenzívní medicíny v Bayreuthu a jako lékař-záchranář v rámci Bavorského Červeného kříže.

Má potřebné aprobace a certifikace, potvrzované bavorskou lékařskou komorou. Zaznamenal výzvu prezidenta ČLK k dočasnému návratu. Pro žádného lékaře, který si vybudoval v zahraničí stabilní a profesionálně náročnou pozici, to nemůže být jednoduché. Jaký příběh prožívá MUDr. Ivan Erben? Odpovídal našemu magazínu HOSPITALin:

ivan chiverben / ar

Co vás vedl k tomu, že jste se vydal pracovat do zahraničí?  

Jako student posledního ročníku lékařské fakulty jsem studoval jeden semestr v rámci programu Erasmus na německé univerzitě. Při této příležitosti jsem se naučil obstojně německy, ale především jsem měl možnost se seznámit s velmi dobře propracovaným a jasně definovaným předatestačním systémem ve Spolkové Republice Německo. V roce 2011 byla v Německu poměrně vysoká poptávka po zdravotnických profesích, proto jsem se rozhodl tuto příležitost vyzkoušet. 

Můžete už porovnat výhody a nevýhody, co byste doporučil českým kolegům? Vyrazit do ciziny za zkušenostmi, které doma získají? 

Velikou výhodou v Německu je již výše zmíněný systém předatestačního vzdělávání, který je jasně definovaný a léty prověřený. Každá spolková země se v tomto samozřejmě v drobnostech liší, ale v Bavorsku, kde já působím, nemohu vzdělávacímu systému nic vytknout. Existuje možnost sebevzdělávání. V Německu například máte nárok navíc k dovolené na 5 dní za rok placeného volna pro vzdělávací akce, semináře a kongresy a hospitace. K tomu dostanete od zaměstnavatele i roční příspěvek pro takovéto účely. Díky dobré kooperaci je samozřejmě možné vše absolvovat i v Rakousku a i Švýcarsku. Výhodou je samozřejmě i výše finančního ohodnocení, která je v případě nastupujícího lékaře dosti rozdílná oproti České republice. Nevýhodou může pro někoho být vzdálenost od domova, rodiny, přátel. Pocit, že člověk pracuje v cizině, ale postupně zmizí, a to především díky EU a otevřeným hranicím.

ivan erben / archiv

Co byl největší přínos pro vaši specializaci?

Nastoupil jsem na veliké klinice s vysokou odborností a širokým polem působnosti napříč většinou klinických oborů. Bylo mi umožněno se postupně propracovat ke všemu co naše klinika a náš obor pacientům nabízí. Tomu odpovídalo i špičkové technické a materiální vybavení, které jsem mohl používat. A zároveň i práce pod dozorem a získání zkušeností od ostatních kolegů. Vážím si toho.

Mohli bychom v Česku nabízet praxi kolegům z evropských zemí? Čím bychom pro ně byli přitažliví?   

V České republice máme velmi kvalitní systém výuky mediků na lékařských fakultách, což potvrzuje, dle mého názoru, také dobré jméno českých a slovenských lékařů v zahraničí. Nicméně moje osobní zkušenosti jako práce lékaře na území ČR jsou nulové, proto nejsem schopen na tuto otázku odpovědět. 

ivan erben / archiv

Co byste českému lékařskému systému nejvíc vytkl?  

Od roku 2011 pozoruji, že došlo k mnoha zlepšením.  Český zdravotní systém rozhodně patří v EU k těm lepším. Ale je stále podfinancovaný. Chybí možnost výraznějších zdravotních připojištění a kvalitnější příplatkové péči. Odvody za děti, studenty státní zaměstnance jsou pořád dosti nízké. Ale i netransparentnost. A to zejména v případě lékové politiky, předražených zakázek, přístrojů, a tak dále. Několikrát do roka se mi stává, že některý lék není v ČR dostupný. Přejedu hranice a tam lék je dokonce na skladě dané lékárny. I díky tomuto pak chybí peníze tak, kde jsou potřebnější.

ivan erben / archiv

A co doporučil?

Má to vůbec smysl? Jedno je ale snad každému jasné - motivovaný a kvalifikovaný personál sester a lékařů je alfa a omega kvalitní péče. Toho jsme si i my v Německu všimli v extrémních situacích, například letos o Velikonocích během COVID pandemie. I tak se s tímto problémem nadále potýkáme. Udělejme tyto profese pro mladé začínající lidi opět atraktivnější. 

Vrátíte se na základě výzvy prezidenta ČLK do Česka pomáhat v rámci pandemie?  

Umím si představit nějakou krátkodobou výpomoc za předpokladu stavu nejvyšší nouze, pokud by se mi podařilo nějakým způsobem uvolnit ze současného pracovního poměru - například ve formě dovolené.

 ivan erben / archiv

//klinikum-bayreuth.de/

 

 

Tagy článku