MUDr. Ivan Erben: Při využití ušní akupunktury často pozorujeme náhlé a jasné subjektivní zlepšení

MUDr. Ivan Erben: Při využití ušní akupunktury často pozorujeme náhlé a jasné subjektivní zlepšení
foto: Archiv Ivan Erben/MUDr. Ivan Erben
04 / 02 / 2021

MUDr. Ivanem Erbenem nedávno popsal pro HOSPITALin, jak vypadá kariéra a práce studenta, respektive čerstvého absolventa, české lékařské fakulty, který hned po absolutoriu zůstal pracovat v Německu (klinika v Bayreuthu).

Dnes přinášíme další zajímavost – MUDr. Erben na klinice aktivně používá také ušní akupunkturu, a má zkušenost, že je velmi přínosná i v jeho oboru, tedy intenzívní medicíny a anesteziologie. O akupunktuře v německém zdravotnictví čtěte v dnešním pokračování.

 MUDr. Ivan Erben / Archiv I.E.

Kdy jste se setkal prvně s akupunkturou a dalšími metodami TCM?

 

Ve své podstatě ihned po nástupu na naše oddělení. Nabízíme pro celou nemocnici službu akutní léčby bolesti. Používáme komplexní spektrum technik od invazivních periferních nervových katetrů a neuroaxiálních blokád, přes intravenózní pumpy až po doplňkové modality, jako jsou oleje, aromaterapie a akupunktura. Nicméně ušní akupunktura jako taková zažila na naší klinice skutečný boom až po roce 2017.

 

Hodnotíte je jako účinnou podporu západní léčby, dobrou prevenci, placebo...?

Akupunkturu používáme v léčbě akutní bolesti téměř vždy v kombinaci s jinými modalitami, a majoritně v druhé linii. Typicky u pacientů, kde standardní léčba bolesti ve smyslu stupňování analgetik dle WHO I., II. a III. stupně nejeví optimální efekt. V těchto případech rádi zkusíme, po informovaném souhlasu pacienta, doplňkovou léčbu, a to i kvůli méně nebezpečným vedlejším účinkům. A je to často právě ušní akupunktura, kdy pozorujeme náhlé a jasné subjektivní zlepšení.

 

Existuje v Německu akreditované vzdělání v oboru akupunktury?

Ano, existuje tu německá odborná společnost pro akupunkturu. Ta nabízí různé odstupňované kurzy G1 až G15. K úspěšnému dokončení musíte dosáhnout určité penzum kreditu (tuším, že to je 200) a to za minimálně 24 měsíců. Z toho je převážná většina vyplněna teorií, zbytek je zaměřen na praktické dovednosti a prezentaci kazuistik. Nakonec musíte složit na lékařské komoře zkoušku.

 

Je akupunktura a další metody součástí lékařské péče, provozovaná v nemocnicích, resp. lékařských centrech?

Ano, jak jsem již zmínil, u nás provádíme ušní Akupunkturu k léčbě především pooperační bolesti a PC 6 stimulaci na zápěstí jako prevenci postoperační nausey.

 

Je v nějaké míře hrazena zdravotními pojišťovnami?

V rámci ambulantních praxi, je mi známo, ze pojišťovny proplácí akupunkturu u bolestí způsobených degenerativními onemocněními bederní a snad i hrudní páteře. Pokud je pacient privátně pojištěný, je hrazený rozsah ještě větší.

 

Studujete dál prameny, jak využívat metody TCM? V Mnichově například je renomovaný kurz.

Zatím ne. Moje pole působnosti je především intenzivní medicína, anestezie a urgentní medicína. Nicméně se od letošního roku postupně zaměřují také na oblast paliativní medicíny a jsem přesvědčen, že v této oblasti by mohl existovat potenciál pro některé metody TCM.

 

Jak vnímáte ostře negativní postoje ČLK proti TCM?

Musím se přiznat, že tuto problematiku nesleduji.

 

Máte kontakty s českými lékaři-akupunkturisty?

Nemám.

 

Jak často se setkáváte se zájmem o akupunkturu a metody TCM v Německu? Jak u lékařů (poskytovat, studovat), tak u pacientů (doplnit léčbu).

Zájem ze strany pacientů existuje.  Samozřejmě jim sdělujeme, že se jedná o invazivní typ léčby, která má i své vedlejší účinky a i kontraindikace. Celý proces nezbytně vyžaduje informovaný souhlas pacienta. Lidé ale v případě bolestí často udělají téměř cokoliv, aby se jim ulevilo. Proto se málokdy setkáme s kategorickým odmítnutím.

Mezi ostatními kolegy, včetně našeho přednosty, převažuje v podstatě kladný názor ohledně přínosu ušní akupunktury. Někteří jsou opravdovými fanoušky, věnují se dané problematice i v mimopracovní dobu. A především díky jim se podařilo tuto léčebnou metodu na našem oddělení zavést.

 

Autor: Jan Hovorka

Foto: Archiv Ivan Erben

Tagy článku