MUDr. Daniela Bláhová: „Přibývají fakultní pracoviště, kde úspěšně využívají metody TCM.“

MUDr. Daniela Bláhová:  „Přibývají fakultní pracoviště, kde úspěšně využívají metody TCM.“
foto: Redakce/MUDr. Daniela Bláhová a Dr. Med Guan Xin
28 / 03 / 2020

Výsledky boje proti COVID-19 nejen v Číně ukazují, že velmi významně podporují léčbu bylinné směsi z tradiční čínské medicíny (TCM). Lékaři z Wuchanu a dalších vědeckých medicínských center předkládají závěry studií, které to potvrzují. Prevence i podpora standardní léčby má jednoznačné výsledky. Jak je na tom TCM u nás? O tom jsme hovořili s členkou výboru České lékařské akupunkturisické společnosti, odborné skupiny ČLS JEP.

Odborní lékaři, používající TCM, to nemají u nás dnes jednoduché. Právní nejasno sice nijak významně jejich činnost nezakazuje, ale ani nepodporuje. Vedle absolutoria lékařského studia je možné absolvovat kurz akupunktury, a pak vykonávat léčbu v rámci odbornosti. S tím pomáhá mladým lékařům i přední česká specialistka na neurologii a další obory, a také členka vedení České lékařské akupunkturistické společnosti (ČLAS), MUDr. Daniela Bláhová.

MUDr. Daniela Bláhová / www.tcmrevue.cz

Jste lékařka zaměřená na rehabilitaci a používáte metody TCM. Jaké máte s nimi zkušenosti a výsledky?

Mám dlouholetou praxi v oboru neurologie, který obohacuji o rehabilitační postupy k dosažení dobrého léčebného efektu.  

Při léčbě užívám nejenom západní léčbu, ale přidávám k tomu různé  způsoby léčby Tradiční čínské medicíny (TCM), jako je akupunktura, léčba bylinami, cvičení a v neposlední řadě i dietetiku, která je v západní medicíně neuvěřitelně podceňovaná.

Držím se známého hesla: Každé jídlo se může stát lékem, ale ne každý lék se může stát jídlem. Medicína se nesprávně dělí na západní a východní. Medicína je jenom jedna, a je potřeba užít metodu té „medicíny“, která nejvíce pomůže. Techniky východní medicíny obohacují západní léčbu, a často jsou jedinou metodou, kterou k léčbě pacienta lze použít s efektem.  

 

Jak se může český lékař dostat ke znalostem o metodách TCM, které by mohl používat?

Nejznámější metoda TCM, která je přístupná všem západním lékařům, je akupunktura (AKU). Tento obor můžete studovat na na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze. Není to na rozdíl od Slovenska atestační obor, ale lékaři po absolvovaní tohoto nástavbového vzdělání můžou získat osvědčení a používat AKU ve své ambulantní praxi ve všech oborech medicíny.

Jste ve vedení ČLAS, tedy společnosti, která si nedávno připomínala 50. výročí založení. Jak to půlstoletí hodnotíte, přineslo prospěch lékařům a pacientům?

Jsem členem této odborné akupunkturní společnosti skoro 30 let. Je díky úsilí našich předchůdců součástí ČLS JEP (nezisková organizace, sdružující odborné lékařské společnosti - pozn. red.). Ve výboru pracuji několik let. Práce to není jednoduchá z toho důvodu, že obor akupunktura má výjimečné postavení, protože sdružuje  lékaře-akupunkturisty napříč celou medicínou. Při výběru vzdělávacích seminářů musíte preferovat témata, které zajímají většinu. Na posledních seminářích jsme se snažili víc vzdělávat lidi v komplexní TCM, což mělo dobrou odezvu u lékařů, ale setkalo se s negativním ohlasem ve vedení ČLS JEP. To vedlo k neudělení kreditů za vzdělávací akce s odvoláním na to, že tato metoda, respektive přednáška, není vědecky ověřena. Jakmile začnete dělat AKU, setkáte se totiž často ze strany kolegů s nepochopením. Mnoho z nich na tuto metodu nahlíží podezíravě a odsoudí ji dříve, než ji pozná. Překvapující je, že v nouzi tuto metodu rádi využijí k vlastní léčbě i ti nedůvěřivci.

U nás prakticky není dostupné akreditované vzdělání v čínské medicíně. Jak by mělo vypadat řešení pro lékaře, kteří mají zájem o metody TCM a jejich využití?

Vzhledem k tomu že se účastním výuky AKU v rámci dalšího vzdělávaní lékařů, mám představu, jak probíhá. Při výuce akupunktury se snažím svým studentům AKU přiblížit i něco velmi málo z fytoterapie. Mezi lékaři vidím zvyšující se zájem o tento nejtěžší obor TCM. Poslední měsíce jsme se mohli přesvědčit o efektu léčby bylinami i při léčbě koronaviru 2019 nCoV, kdy po zavedení preventivní léčby bylinami se snížilo šíření infekce až do zastavení, jak to vidíme z posledních zpráv z Číny. A  čínští lékaři nabízí pomoc i Evropě.

Jak by mohla výuka fytoterapie vypadat? 

Obdobně jak je propracována výuka akupunktury. Mohla by probíhat simultánně, nebo po ukončení studia AKU. Doba výuky by byla  víceletá, s odstupy pro možnost i praktického vyzkoušení a využití. 

V mezidobí by existovala konzultační místa, v kterých by pracovali zkušení lékaři-učitelé TCM, kde by počínající praktici našli pomoc, mohli by se poradit a konzultovat své složité pacienty.  

Jaké podmínky platí dnes pro užívání metod TČM v nemocnicích a zdravotnických zařízeních?

V soukromých ordinacích lékaři s licencí užívají akupunkturu a jiné metody TCM dle svých prostorových a časových možností. Horší situace je v nemocnicích, kde se prosazují techniky AKU s většími potížemi a závisí na tom, jak osvícení vedoucí jednotlivých oddělení jsou, nebo jestli je vedoucí lékař také akupunkturista, a prosadí si i používání akupunktury k léčbě. Poslední roky je už několik dokonce i fakultních pracovišť, kde postupy TCM využívají stále častěji a úspěšněji.

Vzhledem k vaší praxi a odbornému zaměření - v jaké oblasti máte výrazné výsledky, kde bezpečně ordinujete akupunkturu a další metody? 

Neurologie, rehabilitace i TCM jsou všechno celostní obory. Nejoblíbenějšími a nejúspěšnějšími diagnózami pro TCM jsou vertebrogenní potíže, bolesti hlavy, migrény, obrny hlavových a jiných nervů, psychosomatická onemocnění, únavové syndromy a mnoho dalších. Toto jsou názvy onemocnění termíny západní medicíny, tzv. východní medicína používá jinou syndromologii a symptomatologii, a pochopit ji je na několik lidských životů, nemluvě o další bariéře pro západní lékaře, kterou je čínský jazyk.

Co byste doporučila obecně lékařské odborné obci - více se o TCM zajímat, poptat se o využití pro jejich odbornost, zajímat se o využívání v zahraničí?

Určitě všechno z toho. Jsme velmi malá země a velmi zahleděná do sebe, často nevidíme „pro stromy les“. Je překvapující, že tak racionální země jako  Německo, Francie a Švýcarsko, nebo i Anglie a mnoho dalších, má víc propracovaný systém vzdělávání i odměňovaní v rámci TCM .

Každý rok na jaře se v Německém Rothenburgu koná mezinárodní  sjezd TCM se stále větší účastí odborníků TCM. V zemi je široká škála  TCM léčitelů a lékařů, a naši pacienti vyhledávají tuto pomoc tam.  

Umíte hledat použitelné informace z institucí a třeba univerzit, které se TCM ve světě zabývají?

Hledá se to těžko díky jazykovým bariérám, které naštěstí postupně  mizí díky znalostem angličtiny, často na podkladě osobních kontaktů. Mnoho začínajících akupunkturistů ocení zprostředkovávání nových informací, možností dalšího vzdělávaní, možnost poznání AKU v originálním podání lékařů ze země původu. Určitě oceníme lepší dostupnost informací, osobních kontaktů tady i v Číně. V tom vidím velký přínos Nadačního fondu na podporu TCM a alternativ, který by mohl vyplnit tuto informační insuficienci.

Jak se díváte na užívání metod TCM u praktiků, kteří nemají lékařské nebo zdravotnické vzdělání? Měli by být pod kontrolou, spolupracovat s lékaři?

Vzdělávaní je vždy přínosem pro každého člověka. Je dobré podporovat tento zájem i u nelékařů, ale informovat je, že i sebelepší vzdělání u nás jim nedá rovnocenné postavení s lékaři, ale právě proto by měli s nimi spolupracovat. AKU by měla patřit do rukou lékaře, akupresuru, čínské masáže, dietetiku můžou vykonávat i nelékaři ve spolupráci s lékaři, a tak přispět k šíření informací ostatní veřejnosti.   

Připravuje se Zákon o léčitelství. Bude se k němu vyjadřovat ČLAS, kontaktoval vás někdo?

Obor léčitelství nepatří do České lékařské společnosti JEP o to víc, že prosazuje provádění TCM nelékaři. Nedávno ukončený projekt ve FN Hradec Králové začal dříve než dozrál čas a nebyla k tomu adekvátní legislativa. „Purkyňka“ hájí zájmy lékařů a ti se obávají poklesu úrovně akupunktury jako oboru, kterou garantuje. Dle mého názoru, u nás není zájem prosadit jakýkoliv nelékařský obor od chiropraktiků počínaje, po  praktika TCM konče.

Postavení středního a vysokoškolského nelékařského personálu neodpovídá jeho vzdělání, pracuje se zdaleka menšími kompetencemi než je tomu u našich západních sousedů.  

Terapeuti TCM by měli patřit do této skupiny zdravotníků a s adekvátním vzděláním a přesně stanovenými kompetencemi jak vůči lékařům, tak vůči pacientům.Vše by bylo uvedeno v zákonu a všichni by se tím řídili, a tak by se mohla rozvinout i větší spolupráce s východní i západní medicínou, ale i různými pojetími a školami TCM na světě.

(Na fotografii je MUDr. Daniela Bláhová a Dr. Med. Guan Xin, PhD, hlavní konzultant Nadačního fondu na podporu TCM a alternativ, www.nfptcma.cz, www.tcmrevue.cz).

Text: Jan Hovorka

 Foto: Archiv redakce

 

CITY MED

Zdravotnické zařízení ambulantního typu, poskytující základní i nadstandardní lékařskou péči v oborech:

- neurologie

- ortopedie

- revmatologie

lékařská rehabilitace

fyzioterapie

 

CITY MED

Vocelova 7

120 00 Praha 2

Telefony: 

+420 224 232 395

+420 224 228 608

Mobilní telefon: +420 724 595 340

www.citymed.cz

Poskytujeme tu nejlepší zdravotní péči.

Tagy článku