MUDr. Andrea Pekárková, Armáda spásy: … a slyšet dobré slovo, být přijímán. I to lidé dnes potřebují

MUDr. Andrea Pekárková, Armáda spásy:   … a slyšet dobré slovo, být přijímán. I to lidé dnes potřebují
foto: www.armadaspasy.cz
23 / 04 / 2020

Mnoho lidí si paradoxně dosud nezvyklo na situaci - být doma. Nuceně, v době nouzového stavu. A jen málokdo si vzpomene na lidi, jejichž stav je nouzový po léta, a hlavně - nemají kam jít, nemají ono „doma“, kam se uchýlit a skrýt. I jim hrozí nebezpečí nákazy. Pomocnou ruku jim, leckdy jako jedinou a poslední, nabízí Armáda spásy. O pomoci lidem bez přístřeší v době epidemie COVID-19 jsme mluvili s MUDr. Andreou Pekárkovou, lékařkou z Armády spásy:

Jak vás zasáhla epidemie - je to nečekaná situace, máte již podobné zkušenosti, s čím srovnávat?

Troufám si říct, že Armádu spásy, její členy, zaměstnance a klienty zasáhla spíše státní opatření než epidemie samotná. Ke dnešnímu datu je mezi klienty z celé ČR znám jeden potvrzený případ COVID-19, podezřeních bylo pouze několik. Od začátku jsme vyhodnotili, že klienti Armády spásy jsou z hlediska kontaktu s nakaženými méně rizikovou skupinou a že de facto jedním z mála zdrojů nákazy mohou být pro ně zaměstnanci. Armáda spásy krok za krokem reagovala na nařízení vlády. Po zákazu shromažďování zrušila bohoslužby, po nařízení omezeného pohybu osob začala řešit situaci klientů bez přístřeší, rovněž reagovala na nařízení nosit roušky – distribuuje klientům všech služeb roušky. Jelikož Armáda spásy je mezinárodní organizace s bohatou zkušeností při zásazích během přírodních katastrof, válek, apod., má know-how jak zvládat podobné krizové situace. V České republice např. Armáda spásy působila během povodní. Každoročně otevírá zimní krizová centra, také jsme zažili lokální epidemie hepatitidy A, a každoročně se setkáváme s výskytem chřipky v domovech Přístav (domovy se zvláštním režimem), takže určitá zkušenost tu je.  Od začátku výskytu COVID-19 v ČR jsme začali pracovat na vlastním postupu, jak čelit v různých službách epidemii. Náš postup samozřejmě reflektuje vládní nařízení a také mnohé další materiály z ČR a ze zahraničí. Největším dilematem jsou nyní karanténní budovy pro klienty sociálních služeb, zejména osob bez přístřeší. Pokud totiž dojde ke hromadnému šíření COVID-19 mezi osobami bez přístřeší, pak je nezbytná izolace nemocných, stejně jako u jiných skupin obyvatel, v důstojných podmínkách.
 


Co můžete klientům, a potřebným, aktuálně nabídnout?

Armáda spásy v tuto chvíli posiluje zejména terénní programy s cílem omezit pohyb osob bez domova do denních center – materiální a někde i zdravotní pomoc je jim doručena přímo do místa, kde se zdržují, terénní pracovníci kontrolují zdravotní stav osob venku. V Praze je nenahraditelná spolupráce s Medicinaulici. Denní centra a noclehárny nyní fungují v krizovém provozu, jsou otevřena v režimu 24/7 – tzn., že uživatelé nemusí ráno odcházet a večer znovu přijít, ale mohou „být pod střechou“ celý den. Dále v Praze jsou v provozu také dvě krizové ubytovny.
 
Spolupracujete s organizacemi, které s působí v boji proti epidemii, jako jsou lékaři, nemocnice. IZS, sociální centra, komunity a jejich pracovníci?

Armáda spásy je dlouhodobě aktivní také v oblasti zdravotní péče. V Praze a v Brně působí mnoho let zdravotní sestry při denních centrech pro osoby bez přístřeší, v Ostravě je od r. 2018 v provozu Ordinace pro chudé (v současnosti je zapojena do projektu pilotních ordinací MZ ČR, který je spolufinancován z fondů EU), takže do určité míry je Armáda v některých městech v této oblasti soběstačná. Kromě těchto specificky zdravotně zaměřených činností, kde působí kvalifikovaní zdravotníci, jsou nyní všechny služby AS zaměřeny na minimalizaci rizika nákazy a tam, kde dojde k podezření okamžitě nastupuje součinnost zejména s místní hygienickou stanicí. V tuto chvíli ve většině měst, kde AS působí, dochází k nějaké spolupráci s místními úřady (města, kraje).
 
Spolupracujete například s Magistrátem HMP, krajskými organizacemi veřejné správy?

Samozřejmě spolupracujeme s celou řadou samospráv i krajských úřadů – všude tam, kde působíme. Situace je pro každého nová, i to je příčinou toho, že jsou místa, kde je spolupráce snadnější, jinde je to složité – řekli bychom o to složitější, oč složitější problém v současné době řešíme.
 
Máte informace, jak jednají v případě epidemie vaši kolegové v zahraničí?

Pravidelně dostávám informace od Street medicine institute.
 
Co nejvíce z vašich rukou lidé dnes očekávají?

Lidé očekávají pokrytí základních životních potřeb, ke kterým patří mít možnost někde nocovat, být v bezpečí, mít co jíst, slyšet dobré slovo, být přijímán apod. Spektrum našich služeb se snaží přesně tyto potřeby lidem bez domova sanovat.
 
Jak byste charakterizovala Vaši osobní pozici v této situaci - jste poradcem, pomocníkem, organizátorem, velitelem, zachráncem...?
Jsem důstojníkem AS s pověřením pracovat jako lékař v ordinaci pro chudé. Důstojník Armády spásy je něco jako duchovní v jiných církvích, zavazuje se vůči Bohu a vůči Armádě spásy, že bude věnovat své úsilí hlásání dobré zprávy o Ježíši Kristu a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby. V rámci tohoto poslání se věnuji již deset let zdravotní péči o lidi bez domova neboli pouliční medicíně.


Jak mohou lidé přispět na rozvoj ordinací Armády spásy v České republice?

Nejjednodušší je přispět online na platformě www.darujme.cz Pro ordinace v České republice tam máme výzvu, nebo přes naše webové stránky www.armadaspasy.cz

Autor: Jan Hovorka

Foto: Archiv AS, Petr Vrabec 

Tagy článku