Ministr zdravotnictví Martin Holcát. Co dál, pane ministře?

18 / 11 / 2013

Rozhovor HOSPITAL in s ministrem zdravotnictví Martinem Holcátem: Co jsme probírali? Jaké vidí nezbytné kroky k řešení problémů, jak hodnotí aktuální situaci i vyhlídky českého zdravotnictví, a mluvili jsme taky trochu o úhradové vyhlášce, lékařích,  pacientech, samozřejmě o financích a dokonce i maličko o něm!

 

Co považujete na konci letošního roku za hlavní téma českého zdravotnictví pro nadcházející rok 2014?

Asi vás to nepřekvapí, ale až na prvním místě jsou to opět finance. Museli jsme se vypořádat se situací, kdy se zejména segment lůžkové péče potýkal s nedostatkem peněz. Bylo třeba jednat rychle a musím přiznat, že nám politická situace, tedy především absence fungující poslanecké sněmovny, nijak zvlášť nepomohla. Nakonec se ale podařilo přijmout zákonné opatření, které zajišťuje navýšení peněz do zdravotnictví dokonce už v letošním roce. Díky zvýšení plateb za státní pojištěnce to pro poslední dva měsíce roku znamená osm set milionů korun. V příštím roce tak do systému přiteče dalších bezmála pět miliard korun. Mimo to jednám s ministrem financí také o bezúročné půjčce pro VZP. Zatím máme příslib ve výši 700 milionů korun, o další miliardě ještě budeme hovořit. Abych to tedy shrnul – hlavní téma bylo a je stabilizace systému a s ní související potřebná finanční injekce.

 

Bude platit nová, resp. pozměněná úhradová vyhláška, co to znamená pro vás - pracovní úspěch? A pro zdravotnictví - vyřešení problémů?

Úhradová vyhláška je jedním z nejkomplikovanějších dokumentů, které ministerstvo připravuje. V první řadě je to nutnost – bez ní by neexistoval mechanismus, jak v daném roce hradit poskytovanou péči ze zdravotního pojištění. Bohužel to také není recept na řešení všech problémů ve zdravotnictví, je to norma, která mezi jednotlivými zdravotnickými segmenty vždy vzbudí vášně. Za svoji praxi jsem nezažil vyhlášku, které by všichni zatleskali, naopak odpůrců je vždy více než těch, kteří jí hodnotí kladně.  Vyhláška na rok příští není v tomto směru výjimkou. Musím ale říct, že se mi trochu ztrácí ocenění alespoň oněch víc než deseti miliard, které se podařilo do systému na příští rok zajistit.

 

Těžkou situaci nemocnic řeší nyní půjčky od státu. Nejsou pro VZP nebezpečím? Nebo zátěží do budoucna?

To není tak úplně pravda. Situaci nemocnic jsme ještě v letošním roce vyřešili v první řadě navýšením plateb za státní pojištěnce, které platí již od listopadu.  Pro systém to znamená dalších 800 milionů korun, které rozhodně nezůstanou na účtech pojišťoven, ale potečou dál ke koncovým příjemcům. Co se týká půjčky pro VZP, k té jsme přistoupili z objektivních příčin – systém zdravotnictví byl po době hospodářské recese, vzrůstajících nákladů a hlavně bez valorizace plateb za státní pojištěnce skutečně finančně vyprahlý. Bezúročná půjčka může VZP v této situaci pomoci překlenout mezidobí, po němž, jak všichni doufáme, nastane období růstu.

 

Jsou nové peníze rozděleny vyváženě pro nemocnice, ambulance, polikliniky...?

V tomto směru jsem se snažili být maximálně objektivní a přistupovat k jednotlivým segmentům co nejspravedlivěji. Je zřejmé, že letošní vyhláškou nejvíce trpěl segment nemocniční, tam jsme skutečně museli pro příští rok zasáhnout podporou větší než jinde. Totéž se týkalo dalších lůžkových zařízení jako psychiatrických léčeben, lázní, léčeben dlouhodobě nemocných apod. Tato zařízení se mimo jiné obávala nejasné budoucnosti poplatku za pobyt, respektive přinejmenším jeho snížení. Proto jsme jim dnes již jistý výpadek v tomto příjmu částečně kompenzovali. Oproti letošnímu roku si ale polepší všechny segmenty, fakt je ten, že ty, které se v posledních letech těšily prudšímu růstu, se třeba nyní budou muset spokojit s růstem pozvolnějším.

 

Kdy budou mít lékaři vyšší platy a pacienti menší starosti?

Nežijeme v ideálním světě a stoprocentně spokojené pacienty i lékaře v žádném systému na světě asi nenajdeme. Každý ministr zdravotnictví by si pochopitelně přál pro obě strany to nejlepší, v tom nejsem výjimkou, je ale potřeba dívat se na svět realisticky a vyhodnotit možnosti, které skutečně máme. Lékaři si v posledních letech platově polepšili a až se oklepeme z hospodářské recese a nastane růst, věřím, že se najde prostor i pro další zvýšení jejich platů. A pro pacienty se snažíme vždy dělat to nejlepší, ať je situace ve zdravotnictví jakákoli.

 

Co vás na práci ministra těší a při čem si od funkce odpočinete?

Práce ministra je opravdu náročná, nevěnuji se jí pouze přes den, ale i  po večerech i o víkendech. Čas na nějaký aktivní odpočinek jsem díky tomu už dlouho neměl, naopak své koníčky nyní zanedbávám a těším se, že se k nim po svém vládním angažmá zase vrátím. Určitě se ale jedná o cennou životní zkušenost, za kterou jsem rád a na níž budu vždycky vzpomínat.

 

ZPRÁVA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Vláda dnes (20. 11. 2013) schválila návrh ministra zdravotnictví k poskytnutí další bezúročné půjčky VZP ve výši 1 miliardy korun. Dalších 700 milionů korun přislíbil kabinet zapůjčit největší zdravotní pojišťovně již na konci října. „VZP tak ještě v letošním roce získá pomoc ve výši 1,7 miliardy korun formou bezúročné půjčky, dalších zhruba 500 milionů obdrží tato pojišťovna v posledních měsících roku díky zvýšení plateb za státní pojištěnce. V součtu dvě miliardy a dvě stě milionů korun by měly pojišťovně pomoci překlenout letošní konec roku a zejména zajistit, aby se neprodlužovaly platby VZP nemocnicím a ordinacím. Takových scénářů jsme byli svědky i v minulosti, přičemž byly ze strany lékařů a vedení nemocnic hodnoceny velmi kriticky – oběma působily nemalé problémy,“ vysvětluje Martin Holcát, ministr zdravotnictví.

Ministru Holcátovi se tak jen pro letošní rok podařilo zajistit pro systém zdravotnictví dvě a půl miliardy korun: 800 milionů korun díky zvýšení plateb za státní pojištěnce (platné od 1. listopadu 2013) a 1,7 miliardy korun jako půjčku pro VZP. V příštím roce pak systém může počítat díky navýšení platby za státní pojištěnce s dalšími bezmála pěti miliardami korun.