Ministr Němeček: Pokračujeme v řešení problémů zdravotnictví

17 / 05 / 2016

Unknown-7 

Dnes (17. 5.) ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček jednal s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem.„Souhlasíme s návrhem lékařské komory, aby část daně na tabákové výrobky mířila do zdravotnictví, které nese velkou část nákladů vyvolaných tímto zlozvykem. Budeme také spolupracovat se zástupci komory k práci na novém sazebníku výkonů,“zhodnotil dnešní jednání ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Jednali jsme o některých návrzích, kterými chceme stabilizovat personální situaci ve zdravotnictví, primárně jsme se zabývali pracovním materiálem, který nazýváme Strategii zdravotnictví do roku 2017,“ přibližuje ministr Němeček a dodává: „Požadavky lékařské komory jako jednoho z důležitých partnerů bereme vážně a je třeba o nich jednat.“

Zdroj: mzcr.cz