Mgr. Martin Ježek: PRAHA pandemii zvládla

Mgr. Martin Ježek: PRAHA pandemii zvládla
foto: www.prahatv.eu/repro/Mgr. Martin Ježek MHMP
09 / 09 / 2021

Dva roky debat a reakcí na opatření, omezení, zákazy, příkazy a změny. Nečekaný vývoj pandemie v hlavním městě změnil jeho tvář. Zmizeli turisté, paradoxně řada problémů tak ztratila na naléhavosti.

Bezstarostné časy se možná vrátí, možná ne tak brzy. Jak jsme na tom byli, jaké jsou zkušenosti po dvou letech? Odpovídá ředitel Odboru zdravotnictví Magistrátu Hlavního města Prahy a koordinátor očkování, Mgr. Martin Ježek, MBA:

Byli v nějakou chvíli Pražané ohroženi tím, že by nemocnice nezvládaly přijímat pacienty, IZS ochranná opatření a epidemie by se nekontrolovaně šířila?

Ani v nejkritičtější okamžiky vrcholící pandemie nebyla zdravotnická zařízení na území HMP v takové situaci. Byla na maximálních číslech (i s ohledem na historii) stran naplněnosti, ale díky enormnímu úsilí pracovníků a managementu těchto zařízení se celou vyhrocenou situaci podařilo zvládnout.

Nechybí právě v podobných situacích samostatná metropolitní nemocnice s dostatečnou kapacitou, zázemím a personálem?

Samozřejmě, že by takové zdravotnické zařízení výrazně usnadnilo koordinační roli Prahy a jeho absence v takových chvílích byla citelná. Na druhou stranu si musím pochválit spolupráci s Nemocnicí Na Františku (a samozřejmě nejen s ní), o které se v minulosti uvažovalo jako o Metropolitní nemocnici, a to jak stran poskytování potřebné péče, vytvoření lůžek pro covidové pacienty, tak spolupráci při očkování a fungování mobilního očkovacího týmu. Ostatně výborná spolupráce s touto nemocnicí a jejím vedením funguje i nyní, v relativně klidnějších dobách.

Na počátku byl nedostatek roušek a respirátorů, obleků, ventilátorů, pak jsme sledovali očkování… Má Praha už bezpečnostní plán, jak jednotlivé „komodity“ zajistit, udržovat a mít v pohotovosti pro případ potřeby?

Hl. město Praha v listopadu roku 2020 zřídilo příspěvkovou organizaci Metropolitní zdravotnický servis, jehož jednou z hlavních činností je i tvorba zásob osobních ochranných prostředků, desinfekce či například vakcinačních sad. V tuto chvíli má Praha vytvořenu dostatečnou rezervu pro případ opětovné eskalace pandemické situace. Aktuálně například tato organizace Metropolitní zdravotnický servis zastřešuje Metropolitní očkovací centrum na Vyšehradě nebo provoz tzv. očkovacího autobusu.

V Nemocnici Na Františku bylo centrum pro seniory, měli jste přehled, kdo třeba bude potřebovat následnou péči?

Situace seniorů v rámci HMP byla pečlivě monitorována paní radní Johnovou a odborem sociálních věcí HMP, který je věcně příslušným útvarem Magistrátu.

Častým centrem epidemie a místem s nejohroženější skupinou byla zařízení pro seniory. Jak to zvládla ta pražská?

Z mého pohledu to pražská pobytová zařízení pro seniory zvládla na výbornou, a to především díky dodávkám OOP a faktu, že v nich jako prvních v zemi bylo již v prosinci 2020 zahájeno masivní očkování klientů i personálu těchto zařízení. Ale toto je spíše dotaz na paní radní Johnovou.

Mají pracovníci zdravotnických a sociálních zařízení nárok na odměny, a dostanou je?

Zdravotničtí pracovníci měli nárok na mimořádné odměny, a to až ve výši 75 tisíc korun, u nezdravotnických pracovníků je pak maximální výše odměny 30 tisíc korun.

Všechny finanční prostředky na odměny již byly z Ministerstva zdravotnictví vyplaceny. Celková částka vyplacených finančních prostředků na odměny pro poskytovatele lůžkové péče dosáhla téměř 12,42 miliard korun. Nejpozději mohli žadatelé o dotaci dle metodiky vyplatit v květnové výplatě na začátku června. 

Autor: Jan HOVORKA

Foto: www.prahatv.eu 

 

Tagy článku