Mgr. Jan Kvaček, ředitel Nemocnice Na Bulovce: “Nemyslím si, že Praha  potřebuje další nemocnici.”

Mgr. Jan Kvaček, ředitel Nemocnice Na Bulovce: “Nemyslím si, že Praha  potřebuje další nemocnici.”
08 / 08 / 2019

Pražské zdravotnictví je diskutované, kritizované i chválené (občas). Jistě, situace je složitá - několik nemocnic přímo řízených ministerstvem, jediná vlastněná městskou částí, mix státních i nestátních zařízení. Jak vidí aktuální situaci přímý aktér, ředitel NNB, Mgr. Jan Kvaček?

Bulovka je v mnoha ohledech jedinečná, umístěním, prostorem areálu, počtem objektů i relativně volných ploch. V čem je ale podle vás pro Prahu nezaměnitelná především?

Areál nemocnice je architektonicky velmi zajímavý, mísí se tu různé styly od 19. století a napříč 20. stoletím. Z jeho západní strany, směrem k Vltavě, je navíc krásný výhled na Prahu. Až se podaří areál plně revitalizovat, bude to skutečně velmi pěkný prostor. Řešíme s magistrátem investice do volných ploch, aby se z nich stala příjemná relaxační parková zóna. Tak by to v nemocnici mělo být.

Pokud se na polohu a rozsah nemocnice podíváme z pohledu spádové oblasti, pak je Bulovka na severu Prahy jednoduše nezastupitelná. Obzvlášť v době, kdy mnoho okolních poskytovatelů v Praze a středních Čechách omezuje provoz.

 

Je (relativně!) velmi úzké propojení s Magistrátem hlavního města Prahy výhodou nebo komplikací? Město vlastní část budov a pozemků.

Může to být výhodou, ale je to velmi komplikované. Praha je bohaté město, nicméně přesvědčování o investicích do areálu je velmi obtížné. Zástupcům hlavního města vysvětlujeme, že občanovi je úplně lhostejné, zda město vlastní "jen" nemovitosti, nebo i nemocnici jako takovou. Tak jako tak by do areálu měli investovat, i když je nemocnice jako právní subjekt státní. Není to jen jejich povinnost jakožto vlastníka budov, ale z mého pohledu i povinnost vůči Pražanům, kteří nemocnici hojně využívají a určitě by ocenili důstojnější prostředí. Koneckonců nemocnice vznikla jako metropolitní.

 

Opakovaně diskutovaný je projekt magistrátní nemocnice. Myslíte, že NNB je ideálním objektem?

Nejsem přesvědčený o tom, že když se mluví o metropolitní nemocnici, ví vlastně magistrát co chce a proč to chce. Potřebuje Praha další nemocnici? Nemyslím si.  Spíše potřebuje rozvíjet ty stávající státní. Měla by jedna či více nemocnic přejít pod město? Asi je to představitelné, ale proč právě Bulovka? A především, čeho by se tím dosáhlo? Pokud by to znamenalo, že Praha ze svého rozpočtu každoročně vyčlení významnou částku alespoň ve stovkách milionů na nemocnici, tak jako to dělají kraje, pak by to té dané nemocnici jistě pomohlo. Uvědomme si ale, že všechny pražské nemocnice jsou kombinací běžné spádové péče a superspecializované péče. Většina z nich (ač Bulovka a Thomayerova to již nemají v názvu) jsou univerzitními pracovišti. Jsou tedy rozsahem daleko větší, než je spádová metropolitní nemocnice. Jen na Bulovce máme kliniky všech tří lékařských fakult, máte tu komplexní onkologické centrum, kdy Ústav radiační onkologie je bývalou samostatnou nemocnicí. Máte zde největší a unikátní infekční kliniku pro celou Českou republiku. Máte zde největší ortopedckou kliniku, centrum vysoce specializované onkogynekologické péče a tak bych mohl pokračovat. Koncept metropolitní nemocnice Bulovka dávno významně přesahuje, již to není ta stejná nemocnice jako za první republiky, když ji Praha budovala.

 

Nedávno se v médiích objevila úvaha o přestěhování NNB do Letňan. Mělo by to smysl?

Mrzí mě, že to téma bylo otevřeno tak nekoncepčně, bez jakékoli předcházející diskuse a analýzy. Tím bylo velmi poškozeno. Praha de facto státu řekla, ať si postaví nemocnici jinde a na Bulovce uvolní budovy a pozemky pro jiné účely. Diskuze o přestěhování pavilonových nemocnic, kterých je v Praze většina, do nových monobloků, je jistě relevantní. Nicméně, fungování ve stávajícím areálu je pro Bulovku také dobře řešitelné a nenese s sebou ve srovnání s výstavbou nové nemocnice nijak přemrštěné náklady. Na kompletní rekonstrukci celého areálu předpokládáme náklady maximálně 6,5 mld. Kč a ty mohou být vynakládány postupně v průběhu několika let.

V diskusi s občany a starosty přilehlých městských částí vyplynulo, že místní potřeba je spíše dobře fungující poliklinika, možná s elementární lůžkovou péčí.

 

NNB má některá celopražsky významná pracoviště, mj. infekční kliniku, kožní a další. Plánujete vybudovat nějaké další unikátní jednotky nebo centra?

Mnoho center je významných nejen celopražsky, ale celorepublikově. Aktuálně se ucházíme o statut vysoce specializovaného centra v onko-urologii, budujeme a dále rozvíjíme Centrum porodní asistence, které jsme otevřeli jako první v ČR začátkem letošního roku. Naše unikátní infekční klinika nyní obdrží další investiční prostředky a měla by získat status vysoce specializovaného centra. Jednáme také o možnosti obnovit na Bulovce traumacentrum. Snaha o obnovení v příštím roce se bohužel ukázala jako nereálná, nicméně výzvy jsou vypisovány jednou za pět let, postupně budeme nemocnici připravovat na tu další, je to běh na dlouhou trať. Nemocnice ale potřebuje dlouhodobou koncepci a jasnou vizi rozvoje.

 

Řadě například diplomatických pracovníků a zastupitelských úřadů chybí zdravotní a lékařské centrum pro cizince - zahraniční diplomaty, jejich rodiny, ale i třeba turisty. Vyplatilo by se například toto zařízení NNB?

O tomto směru rozvoje uvažujeme. Je pro něj třeba ale vybudovat velké zázemí organizátorů péče a tlumočníků. Zařízení pak může pro diplomaty poskytovat jakési VIP služby a být ekonomicky velmi zajímavým vedlejším příjmem nemocnice. Vzhledem k akutním problémům, které musíme řešit, je tento projekt nyní odsunutý na další rok.

 

NNB má tradičně špičkové lékaře, primáře i přednosty. Které byste jmenoval?

Naše nemocnice skutečně disponuje vynikacími lékaři, kteří ve svých oborech zaslouženě patří k naprosté špičce. Nechtějte ale po mně konkrétní jména, byl by to hodně dlouhý seznam.

 

Jako takřka všude je problémem dopravní obslužnost, parkování, příjezd pacientů. NNB má i geograficky složitou polohu. Plánujete nějaké vylepšení?

S magistrátem plánujeme v areálu otevřít velké parkoviště pod plicní klinikou. Pozemek je města, tudíž bez spolupráce s nimi to nepůjde, na projektu by se ale mělo začít pracovat ještě v letošním roce.

 

Text: Jan Hovorka

Foto: archiv NNB

 

(Celý rozhovor přineseme v aktuálním čísle tištěného magazínu HOSPITALin. Objednat více výtisků pro vaši nemocnici můžete na .)