Mgr. Barbora Červenková: Logopedie na Neonatologickém oddělení

Mgr. Barbora Červenková: Logopedie na Neonatologickém oddělení
foto: fnbrno.cz/FN Brno - Mgr. Barbora Červenková
19 / 06 / 2020

Od září 2018 je součástí týmu Neonatologického oddělení FN Brno klinická logopedka Mgr. Barbora Červenková, která pomáhá předčasně narozeným dětem a dětem s vývojovými nedostatky, aby správně přijímaly potravu a takto edukuje také jejich maminky a zdravotní sestry. Neonatologické oddělení FN Brno tímto krokem zvyšuje standard péče a přiřazuje se k mnoha zahraničním pracovištím, kde je tato praxe dlouhodobým zvykem.

Paní magistro, kde Vaše specializace především pomáhá?

Pracuji jednak s předčasně narozenými dětmi za hospitalizace a mám také samostatnou logopedickou ambulanci v rámci neonatologické ambulance. Sem přicházejí rodiče s dětmi, které jsou rizikové nebo již mají nějakou konkrétní diagnózu, např. dětskou mozkovou obrnu, syndromové nebo vývojové vady (např. rozštěp patra), parézu n.faciális, abnormální distribuci tonu, nebo děti, které neprospívají z důvodu nedostatečného příjmu potravy. Do ambulance za mnou může přijít každá maminka, kterou odešle na logopedii dětský lékař nebo dětský neurolog např. ve chvíli, kdy cítí, že se příjem potravy nebo řeč u jejího dítěte nevyvíjí optimálně.

Jak probíhá první kontakt s dítětem?

Když rodiče přijdou do ambulance s kojencem nebo batoletem, poprosím je, aby ho položili na podložku, a sleduji spontánní hybnost – dívám se, jaký má dítě pohybový repertoár a zdali třeba nemá oslabené bříško, což se vždy projeví na kvalitě sání. Pozoruji, jaký má dítě tonus, zdali nezpozoruji asymetrii při pohybu, dívám se, jak sleduje pohledem, jak užívá ruce apod. Potom maminku poprosím, aby mi ukázala, jak dítě kojí nebo jak ho krmí. Při terapii potom vyzkoušíme různé speciální pomůcky, jako např. různé typy lžiček, pomůcky pro nácvik příjmu tekutin atd. a vybereme takové, které se pro dané dítě nejlépe hodí. Mamince potom ukážu, jak dítě krmit, aby bylo ono samo co nejvíce aktivní a mohly jsme posilovat jeho orálně-motorické dovednosti včetně dalších vhodných cvičení pro domácí trénink.

Můžete popsat blíže, s jakými případy se nejčastěji setkáváte?

Jsou to zejména případy, kdy je u předčasně narozených dětí narušena koordinace sání, polykání a dýchání, např. dlouho sají a u toho dostatečně nedýchají. Jsou to často děti, které se narodí extrémně nebo velmi předčasně, u kterých je potřeba využít speciální techniky, abychom je při kojení či krmení z lahvičky se savičkou naučili dýchat. Předčasně narozené děti mívají také mnohdy slabší svaly čelisti nebo jazyka, takže maminkám ukazuji cvičení, jak tyto svaly posílit, aby se jejich děti mohly efektivněji kojit. V ambulanci se potom setkávám se staršími dětmi, které mají obtíže s přechodem na hladkou kaši nebo kaši s kousky. Mnohdy se takové děti chtějí jenom kojit a mým úkolem je naučit je žvýkat pevnou stravu. Pro jakou z těchto skupin je Vaše intervence nejdůležitější? Pokud se narodí dítě s těžším tělesným postižením, každý ví, že takové dítě by mělo co nejdříve v prvním roce života začít cvičit pod vedením fyzioterapeuta neurovývojovou rehabilitaci. Podobné je to však u těchto dětí i s nácvikem optimálních pohybových vzorů při příjmu potravy. Pokud tyto děti nezačnou pravidelně docházet na logopedii v prvním roce života, později po zafixování patologických pohybových vzorů trvá terapie výrazně déle a již není tak efektivní. Děti, které tedy mají příliš vysoký či nízký tonus, např. děti s dětskou mozkovou obrnou, či různými syndromovými vadami (Downův syndrom, Prader-Willi syndrom, Pieree-Robinovou sekvencí atd.), jejichž pohybový vývoj se značně opožďuje, učím jak to udělat, aby se mohly efektivněji kojit či sát z lahvičky se savičkou, jak podávat potravu ze lžičky, jak se naučit pít z hrníčku nebo ze slámky. Pokud docílíme toho, aby děti přijímaly optimálnějším způsobem stravu, vytváříme tím také předpoklady pro rozvoj mluvené řeči. Pohyby při řeči jsou 10x náročnější a preciznější a řeč nemohu začít budovat, aniž bych věděla, že dítě má dostatečnou sílu a stabilitu čelisti, dostatečnou stabilitu rtů i jazyka. Klinických logopedů, kteří se specializují na oblast dětské dysfagie, je zatím v Čechách velmi málo. Proto za mnou dojíždějí děti z celé republiky.

 

Celý rozhovor najdete zde:

//www.fnbrno.cz/mgr-barbora-cervenkova-logopedie-na-neonatologickem-oddeleni/t6869?fbclid=IwAR1y9JBldaLBdtGxfvwXwsDQgc1HyYlJNgw7OzdMDlzbMdDsBZTE0T4byio

Tagy článku