Martin Ježek: Prioritu má Metropolitní nemocnice

21 / 08 / 2019

Nastoupil relativně nedávno, a hned má před sebou dost složitá zadání. Připravuje se projekt Metropolitní nemocnice, dlouho diskutovaný a jistě do budoucna ostře sledovaný (subjekt oficiálně vznikne 1.1.2020). Modernizace a rozšíření záchranky nepočká, a průběžně je třeba se starat o běžný provoz. A je třeba se starat o seniory, turisty, zajistit nové lékaře a sestry, do budoucna zajistit provoz nemocnice Na Františku při převodu na zmíněné metorpolitní zařízení. Mgr. Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví Magistrátu HMP.

Nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením, které zřizuje hlavní město, je záchranka. Jak daleko jsou plány na samostatnou základnu, chystáte modernizaci?

Zdravotnická záchranná služba HMP se desítky let potýká s absencí důstojného a vyhovujícího vlastního sídla. Moderní ústředí musí pokrýt veškerou řídící a administrativní činnost, zajistit prostory pro kompletní vozový park a jeho údržbu, saturovat potřebné zázemí pro zaměstnance, umožnit umístění speciálního tréninkového centra, vybudování heliportu a naplnit celou řadu dalších specifických požadavků. Jinak samozřejmě modernizace záchranky probíhá kontinuálně, obnovujeme především vozový park, provozní vybavení, reagujeme na technické novinky.

Diskutovaným tématem je také už pár let možný projekt metropolitní nemocnice. Měla by Praha mít podobné zařízení, máte nějakou vizi? Vytipovanou nemocnici nebo jiný objekt?

Pilotním a časově nejbližším krokem při realizaci metropolitní sítě zdravotnických zařízení je zahájení činnosti nově vzniklé příspěvkové organizace Metropolitní nemocnice Na Františku od 1. ledna 2020, její personální a ekonomická stabilizace a především navrácení objemu poskytované péče z let 2014-2016. Cílem je zřízení klasického oddělení ARO či samostatné lůžkové rehabilitace. Nicméně tato nemocnice nikdy nebude schopná poskytovat komplexní zdravotní péči. Tomuto modelu se nejvíce blíží Nemocnice Na Bulovce, kde hl. město Praha vlastní dvě třetiny majetku. Dnešní stav nemocnice je skutečně za hranou - objekty jsou zchátralé, celkově je prostředí už pomalu nedůstojné. Nyní je na stole další pojetí fungování NNB, zda postupně kompletně rekonstruovat stávající areál, či vybudovat novou moderní nemocnici na zelené louce. Ve velmi blízkém čase se naplno rozběhnou jednání s Ministerstvem zdravotnictví o dalším osudu této nemocnice.

Má Praha dostačující zdravotní péči o cizince, turisty a expaty? Hlavně teď v letní sezóně?

Jsme standardní hlavní město, snad jen rok po roce více předimenzované. Turisty u nás v případě akutní potřeby ošetří pohotovost, a samozřejmě příslušná specializovaná oddělení v nemocnicích. Problematická je spíše otázka pojištění těchto osob, kdy naše zařízení a zdravotnická záchranná služba na poskytnutou službu doplácí. Přibývá lehce úrazů podpořených alkoholem, ale to s sebou nese rozvíjející se noční život. Běžnou zdravotní péči o cizince zvládáme stoprocentně.

Nejen v hlavním městě přibývá seniorů. Stále více jich má zájem o pobyt v městských zařízeních sociální nebo následné péče. Jak zajišťujete lékaře, dlouhodobé ošetřování a následnou péči zdravotní, pokud ji klienti potřebují?

Pokud jde o zařízení následné zdravotní péče, jehož je HMP zřizovatelem a které je v působnosti odboru zdravotnictví, tak samozřejmě jej máme plně saturované stran lékařského i nelékařského zdravotnického personálu. Máte ale možná na mysli spíš prevenci, terénní péči, ambulantní ošetření a podobně. Musíme rozlišit, zda je pro konkrétní osobu vhodná ambulantní péče, hospitalizaci či například léčebná rehabilitace. Zde by měl být senior buď v péči a pod dohledem svého ošetřujícího lékaře, nebo se informovat v komunitním centru. Ta většinou ale zřizují městské části.

Na území Prahy jsou nejvýznamnější nemocnice, fakultní a přímo řízené ministerstvem zdravotnictví. Jak spolupracují s hlavním městem? Jsou si konkurenty?

Upřímně řečeno, konkurenty nám nejsou, my nemocnici na podobné úrovni nemáme. Pokud si konkurují mezi sebou, můžeme to jen pozorovat. Osobně však na podobné konkurenci, ke které dochází mezi sedmi velkými nemocnicemi na malém území, nevidím nic dobrého, především po ekonomické stránce. Pokud by existoval skutečně funkční model rozdělení metropolitní zdravotní péče, těžili by z něj všichni zúčastnění – nemocnice, zdravotní pojišťovny a především pacient. Tedy ten, jehož spokojenost by měla být cílem veškerého našeho snažení. V měsíci září tohoto roku bychom rádi odstartovali jednání s Ministerstvem zdravotnictví na toto téma.

Nedostatek lékařů a sester je citelný ve většině krajů. Lékaři a sestry mají zpravidla větší zájem o práci v hlavním městě. Můžete jim nabídnout také lepší podmínky, pomoc při zajištění bydlení a další benefity?

Ano, máme každoročně pro potřeby lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků připravené nájemní byty z majetku HMP. V našich zařízeních poskytujeme celou řadu dalších benefitů, zejména se snažíme podpořit zaměstnance budováním dětských skupin, které jsou určené pro děti od jednoho roku věku a jsou nebo budou přímo v objektu či areálu zdravotnického zařízení.

Už jste zmínil, že se rozhoduje o metropolitní nemocnici. Jak vidíte ideální pozici Nemocnice Na Františku? Názory a návrhy jsou velice různorodé.

Už jsem o tom hovořil. Máme několik daných atributů, ze kterých musíme vycházet. U nemocnice s komplexní péčí je důležité, aby měla dostatečně velké zázemí, prostory pro zásobování, ale i třeba podmínky pro heliport. To na Františku prostě není a nikdy nebude. Rozumné je zařadit tuto nemocnici do konceptu či schématu, kde plně využijeme její přednosti. Propojíme budoucí Metropolitní nemocnici na Františku s ostatními našimi zdravotnickými zařízeními a vyzveme ke spolupráci zařízení jednotlivých městských částí. Dojde tak z léčebného i provozního hlediska k velmi efektivně poskytované zdravotní péči pro obyvatele Prahy, kdy propojením akutní lůžkové péče, následné péče a ambulantní péče vznikne komplexní a ucelené řešení pro pacienty.

 

Text: Jan Hovorka

Foto: Michaela Říhová

 

Martin Ježek:

Studoval Masarykovo gymnázium v Plzni (obor Přírodní vědy), poté Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Během své kariéry zastával mimo jiné tyto posty:

  • Ředitel pro vnější vztahy - SeneCura s.r.o.
  • Provozní ředitel - Alzheimercentrum
  • Náměstek ředitele pro právo a legislativu - VZP ČR
  • Ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevenceHlavní město Praha – MHMP
  • Člen poradního kolegia ministra – Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Právník specialista - Ministerstvo zdravotnictví ČR