Marie-Anna Vejsová: Sdílená medicína má budoucnost. TCM by se měla studovat v Číně

Marie-Anna Vejsová: Sdílená medicína má budoucnost. TCM by se měla studovat v Číně
foto: Archiv redakce/Marie-Anna Vejsová
27 / 10 / 2020

Je jednou z nemnoha studentek, které se rozhodly přihlásit na vysokou školu daleko od domova. Navíc na obor, pro nás stále poněkud exotický, a pro legislativu těžko zařaditelný - z české lékařské fakulty na tradiční čínskou medicínu (TCM). Ve světě se těší stále stoupajícímu zájmu jak lékařů, tak výzkumníků.

Prolínání a sdílení západní medicíny s poznatky a praxí, ověřenou a vyzkoušenou jak tisíciletími, tak v poslední době vědeckými výzkumy, je cesta do budoucnosti. Je však třeba prohlubovávat základ studia lékařské vědy, stejné pro Západ i Východ, a ke specializacím doplňovat postupy, které často řeší i beznadějné situace. Pětileté studium univerzity TCM zanedlouho končí česká studentka Marie.Anna Vejsová.

 Marie-Anna Vejsová / archov redakce

Je to zvláštní, že se česká studentka octne v Šanghaji a úspěšně končí prestižní univerzitu TCM. Co vás k tomu vlastně přivedlo?

Během studií na lékařské fakultě v Praze jsem absolvovala roční kurz tradiční čínské medicíny. Následně jsem byla vybrána na dvou měsíční stáž na Univerzitě Tradiční Čínské  Medicíny v Taiyuanu, v provincii Shaanxi. Nahlédnutí do skutečné praxe a setkání s profesionály TCM mě přesvědčilo, že ze mě nebude západní lékařka, nýbrž lékařka čínské medicíny. Hned po stáži jsem podala přihlášku na Universitu tradiční čínské medicíny v Šanghaji a byla jsem přijata do pětiletého anglického studijního programu. Z mého pohledu to bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. 

 

Setkáváte se se spolužáky z celého světa. Jak je TCM vnímána u generace mladých lékařů v Evropě?

Je pravda, že na univerzitě studují studenti z celého světa,  zejména v mezinárodním programu. Většina z nich ale pochází z Asie. Například v mém ročníku není kromě mě žádný Evropan, ale čím dál více k nám na univerzitu přijíždějí mladí evropští lékaři, praktikující západní medicínu na krátkodobé odborné pobyty, zejména týkající se akupunktury. Myslím si, že čínská medicína nabývá stále více na popularitě i mezi lékaři.

 

V čem vidíte z hlediska systému hlavní rozdíl mezi zdravotní péčí metodami TCM (nejen) v Číně a metodami západní medicíny v Evropě? 

Čínská medicína má holistický pohled na pacienty a ke každému přistupuje individuálně. Kromě toho se primárně zajímá o počáteční příčiny problému a dysbalancemi mezi Yin a Yang. Důraz je kladen nejenom na samotnou terapii, ale také na zdravý životní styl, který zahrnuje zdravé stravovaní, pohyb, dostatek spánku a duševní rovnováhu.

 Marie-Anna Vejsová / archiv redakce

Kde je podle vás nejvýznamnější odborné evropské centrum TCM? 

Zatím jsem neměla možnost seznámit se s evropskými centry TCM, ale jsem přesvědčena, že Praha je na dobré cestě se takovým centrem stát. 

 

Může se Evropan dokonale naučit, či vcítit do postupů, které východní medicína formuluje podstatně odlišnými definicemi a teoriemi? 

Ano, principy TCM do sebe přirozeně a logicky zapadají. Důležité je, aby byl člověk k jejich pochopení otevřený. Já sama jsem příkladem toho, že je to možné. 

 

Jak je studium TCM na univerzitě strukturované? Jsou jednotlivé obory společné, studují se jednooborové specializace…? 

Každý ročník má tři semestry, přičemž třetí semestr je vždy praktický. Ve vyšších ročnících přibývá stále více praxe. Studium v posledním pátém ročníku je již plně založeno na klinické praxi v nemocnicích. Naše pětileté denní studium se obsahově shoduje s náplní studia pro čínské studenty. Kromě tradiční čínské medicíny jako je akupunktura, byliny, Tuina, Taiqi, quasha atd. a odborných předmětů (jako např. TCM Gynekologie, TCM Pediatrie, TCM Dermatologie, TCM Interna atd.) se u nás studuje samozřejmě i  všeobecně lékařství, které je důležité pro propojení se západní medicínou a pochopení všech aspektů medicíny. Výuka v rámci našeho programu probíhá v angličtině, ale od prvního ročníku je důležitým předmětem i čínština, nejen kvůli komunikaci s pacienty, ale i kvůli specifickým výrazům TCM ve všech výše zmiňovaných oblastech. 

 Marie-Anna Vejsová / archiv redakce

Co jste si vybrala vy?

Mezinárodní program v anglickém jazyce, v rámci kterého studuji já, má stejnou náplň pro všechny studenty. Vzhledem k mému hlubokému zájmu o TCM, docházím již od prvního ročníku nad rámec mého studia na oddělení TCM Gynekologie, TCM Mamologie a TCM Pediatrie. V budoucnu se plánuji těmto oborům věnovat, zejména se chci zaměřit na řešení problémů s plodností. 

 

Najdete v budoucnu uplatnění blízko rodného kraje? Nebo směřujete do globální sféry?

Pocházím z jižních Čech, bydlím v Německu a studuji v Šanghaji. Nechme se překvapit, co mi život přinese.😄

 

Jak vypadá den čínského lékaře, v nemocnici, řekněme na oddělení ambulantního typu?

 V závislosti na velkém množství pacientů je třeba pracovat velmi rychle, efektivně a precizně.  Vzhledem k tomu, jak je lékař každodenně vytížen, potřebuje dostatek asistentů, např. na přípravu pacientů, jejich stručné diagnózy, podávání materiálu k akupunkturnímu úkonu, odstranění akupunkturních jehel, moxování atd. Celý proces musí šlapat jako hodinky. Lékaři i asistenti jsou tedy pod permanentním tlakem. I přes to jsou velice úspěšní a mezi pacienty se těší úctě a oblibě, což lékařům dodává potřebnou energii k práci. Mě osobně práce s pacienty neskutečné baví a přináší mi pocit uspokojení.

  

Používají Číňané metody TCM jako prevenci nebo samoléčbu? 

Samozřejmě, TCM není jenom alternativní medicína ale i životní styl včetně cvičení, stravování atd. Uvedu Vám příklad z praxe. Snídaně by měla být vydatná, aby se nastartovalo „střední ohniště“, neboli slezina a žaludek. Vzhledem k tomu, že slezina upřednostňuje teplé pokrmy, jsou nejvhodnější volbou teplé kaše, např. pohanková, rýžová, nebo polévky, které jsou v Číně velmi oblíbené. Každý orgán má v čínské medicíně svůj čas, ve kterém vykazuje maximální aktivitu, například čas žaludku je od 7-9 hodin ráno a sleziny od 9-11 hodin dopoledne. Tato skutečnost ukazuje na důležitost prvního denního jídla, neboť slezina jako postnatální producent Qi a krve je v této ranní době v největší aktivitě a z kvalitní snídaně může zužitkovat co nejvíce živin a transformovat je na Qi a krev. Již od doby dynastie Ming se traduje: “Vědět, jak zacházet s centrem, je vědět, jak uvést všechny sítě do rovnováhy. “ Myslím, že Číňané správné stravovací návyky jako prevenci TCM zvládají bravurně. Můj oblíbený lékař Sun Si Miao,  nazývaný králem čínské medicíny, řekl: „Při léčbě nemoci by prvním krokem měla být dietní terapie. Pouze když je to neúspěšné, měl by člověk vyzkoušet byliny, a dále: „Bez znalosti správné stravy je jen těžko možné těšit se dobrému zdraví.”

Vy sama jste si na sobě nebo na blízkých lidech už vyzkoušela, co umíte? 

Na sobě a na mých blízkých se učím již od samého začátku studia. Moc ráda kombinuji akupunkturu, bylinky, dietetiku, ušní akupunkturu a cvičení. Ne každý je stavěný na akupunkturu, proto je dobré mít další metody v záloze, jak individuálně pomoci ke zdraví. Každopádně akupunkturní jehly nosím stále s sebou a hned Vám řeknu, kdy se mi to vyplatilo. Letos v lednu při letu ze Šanghaje to Kambodže jsem zažila následující příhodu. Jednu  starší cestující přepadla silná bolest hrudníku, obtížně se jí dýchalo, byla velmi bledá a hodně se potila. Jako jediná zdravotnicky vzdělaná osoba na palubě jsem začala se záchranou, ne podle klasické západní medicíny, ale akupunkturou a silnou bilaterální stimulací PC 6, Neiguan. Pacientčin stav se rychle zlepšoval, po dvou minutách bolest ustala a pacientce se začalo lépe dýchat. Pokračovala jsem dalších pět minut dokud veškeré příznaky úplně neustoupily. Jsem ráda, že jsem jí mohla pomoct, což ocenila nejen má pacientka, ale všichni spolucestující včetně posádky. Jejich potlesk mě zahřál u srdce a potvrdil moje přesvědčení stát se dobrou TCM lékařkou.  

 

Je někde, pokud to víte, TCM součástí zdravotního pojištění? 

V Německu je alternativní medicína včetně TCM částečně hrazena zdravotními pojišťovnami. V Číně je to samozřejmost, ale jak to funguje v jiných zemích o tom nemám představu.

 

Co by u nás v Česku mělo být z TCM samozřejmostí, co by lidé určitě a bez rizika mohli využívat? 

Rozhodně by měly věnovat svou pozornost vyvážené stravě, měly by mít dostatek pohybu, v rámci TCM je to například cvičení Daoyin ( a mých oblíbených Osm brokátů - Ba Duan Jin). Super metodou jak posilovat imunitu a dodávat energii je moxování. Jedná se o prohřívání akupunkturních bodů teplem, které vzniká při pozvolném doutnání sušeného pelyňku.Teplo při moxování  prostupuje tělem do hloubky, vstupuje do meridiánů, doplňuje Qi a krev, podporuje krevní oběh, rozhání chlad a odstraňuje stagnace. Tuto techniku lze využívat v domácím prostředí, avšak až  po konzultaci a důkladné instruktáži ze strany lékaře TCM. 

 

U nás akreditované vzdělání v oblasti TCM není. Jak je tomu například v Německu, kde žijete, nebo v zemích, odkud přišli do Šanghaje vaši spolužáci?

 Zatím jsem se nesetkala s nikým, kdo by věděl o možnosti studia TCM lékařství v jiných zemích, aby bylo toto studium na stejné úrovni jako je studium TCM v Číně na univerzitách tradiční čínské medicíny. Proto do Činy míří studenti z celého světa. Podle mě by se čínská medicína vzhledem ke kořenům a tradicím měla studovat v Číně.

 

Kolik zahraničních studentů má vaše univerzita?

Zahraničních studentů máme mnoho, zejména studentů z Asie, kteří studují v mezinárodním programu v čínštině. V našem anglickém mezinárodním pětiletém programu máme cca 50 studentů.

Autor: Jan Hovorka  

Pokud máte zájem o konzultace a rady Marie-Anny Vejsové, volejte 773 007 597 a objednejte se do sídla Nadačního fondu na podporu TCM a alternativ, Opletalova 19, Praha 1.

 

Tagy článku