Marek Jukl, prezident: Český červený kříž rozvíjí nové podoby péče o nemocné. Volá dobrovolníky

Marek Jukl, prezident: Český červený kříž rozvíjí nové podoby péče o nemocné. Volá dobrovolníky
foto: Gabriela Knýblová/Prezident ČČK Marek Jukl
25 / 10 / 2020

Červený kříž je symbolem pomoci, nalezením místa a rukou, kde a které ji poskytnou. Podvědomě si představujeme sestřičky, někdy lékaře záchranáře, jak pečují o nemocné na lůžku. Modely a formy péče o potřebné však zejména v poslední době nabývají nových podob.

Těch, kdo potřebují pomoc, prudce přibylo a systém na to nebyl zcela připraven. Kromě „světa nemocnic“, sítě a center, které žijí vlastním životem, se objevili tisíce potřebných i v běžných domácnostech, sociálních ústavech, komunitách. Děti bez počítače dohledu nejsou nemocné, pomoc však potřebují hodně naléhavě. Zdravotnický personál s velkým vypětím zvládá zvyšující se počet hospitalizací a odběrů. Záchranáři řeší situace, se kterými se dříve nesetkávali. 

Asi nejvýraznějším problémem se ukázal nedostatek lidí. Vytížené provozy v nemocnicích postihuje i karanténa zaměstnanců. Jako vždy v historii, na pozice, kde hrozí katastrofa, přicházejí lidé z Červeného kříže. Pro podporu profesionálních zdravotníků proto připravili kurzy pro dobrovolníky. Zaplní tak nejnaléhavější nedstatek, aby se péče mohlo dostat všem. Kdo všechno to je a kdo pomoc poskytuje? Na to nám odpovídá prezident Českého červeného kříže, doc. RNDr. Marek Jukl, PhD: 

Červený kříž  přichází s novými formami a modely pomoci. Doučování, proškolení na ošetřovatelské pomocné práce… co vás inspirovalo?

Červený kříž se vždycky snaží reagovat svou pomocí na existující potřebu. Ta se samozřejmě mění. Na jaře, kdy se školy náhle uzavřely, se ukázalo, že bylo potřeba podpořit děti, které byly náhle odkázány ve větší míře, než byly zvyklé, na samostatnou práci. To už třeba teď už tak neplatí, protože formy výuky na dálku se podstatně zlepšily a tato naše doplňková pomoc není již tak potřebná. Na druhou stranu je potřeba podpořit některé děti technickým vybavením, proto se v rámci ČČK zrodil nápad “darujnotebook.cz”. Podobně, když byla na jaře nouze o desinfekční prostředky a ochranné pomůcky, reagovali jsme na to jejich distribucí. Nyní se ukázala potřeba pomocného zdravotnického personálu, proto byly zahájeny kurzy základů péče o nemocného na lůžku pro dobrovolníky (to je mimochodem tradiční poslání Červeného kříže již více než 150 let). I tyto kurzy se pořádají dle místní poptávky zdravotnických zařízení aj. institucí. Během dvou týdnů se již do nich přihlásilo více než šestnáct set zájemců...  Podobně je to s kurzy používání osobních ochranných pomůcek, krizovými linkami atd. A tak bych mohl pokračovat, naše pomoc je vždy založena na tom, jaké zjistíme potřeby. To platí celosvětově, a tedy i u nás. Podle stejného schématu třeba poskytujeme pomoc do zahraniční, jako je tomu např. v případě Sýrie a Ukrajiny, kde podporujeme dostupnost zdravotní péče...

kurz cck / cervenykriz.eu

Jaké máte ohlasy a zájem?

V případě oněch kurzů základů ošetřovatelství je značný zájem ze strany poskytovatelů zdravotní péče a jsme rádi, že je pokryt i dostatečným zájmem ze strany dobrovolníků, kteří se do kurzů hlásí. Podobně na jaře, když byla nouze o ochranné prostředky a desinfekci, našla se řada velkých společností i jednotlivců, kteří nás podpořili a umožnili nám pomáhat. Všichni, kteří jakkoli, ať již osobní účastí či materiální nebo finanční podporou umožňují Červenému kříži pomáhat, zaslouží velké poděkování.

cck kurz / cervenykriz.eu

Jste připraveni na možnou masívní vlnu onemocnění, krizovou situaci?

V rámci našich možností se obecně vzato stále připravujeme na různé krizové situace, ať jde např. o živelní pohromy či jiné, jakými je třeba současná epidemie. Její rozsah je opravdu velký a je možná škoda, že se počátkem 90. let stát rozhodl nepodporovat některé aktivity v této oblasti, jakými v případě Červeného kříže byla právě systematická příprava dobrovolného zdravotnického personálu, v o řády větším rozsahu – jak početním i pokud jde o rozsah znalostí a dovedností – než realizujeme ad hoc dnes. Možná současná situace bude impulsem k tomu, že se budeme moci vrátit k některým dříve osvědčeným modelům.

cck / cervenykriz.eu

Máte přehled o možnostech pomáhat v provizorních zařízeních, které vybudovala AČR?

ČČK je sice ze zákona podpůrnou organizací vojenské zdravotnické služby, ale myslím si, že tato možnost by přicházela v úvahu opravdu až jako ultima ratio. Zde bych rád podotkl, že věřím, že obyvatelstvo si již snad uvědomuje vážnost situace a podřídí se nutným hygienicko-epidemiologickým opatřením. Ta je nutno opravdu bezvýhradně dodržovat, jinak nemůže epidemii zvládnout žádný stát na světě. Bohužel výroky některých veřejně činných osob zpochybňující účinnost a potřebu elementárních opatření zde napáchaly těžko odstranitelnou škodu... ČČK konzistentně od jara až dosud naopak veřejnost vždy upozorňoval (včetně produkce spotů a zdravotně výchovných materiálů) na potřebu zmíněných opatření.

cck klus / cervenykriz.eu

(Na jaře hrál seniorům pod okny Tomáš Klus)

Starají se vaše místní organizace například o seniory, sociálně znevýhodněné a bez domova?

Český červený kříž provozuje několik desítek sociálních zařízení včetně těch pro seniory či třeba bezdomovce. Postarat se o ně  je tak naše profesionální povinnost. Určitou doplňkovou roli, v místech svého působení v obcích, hrají i naše místní skupiny ČČK, např. v rámci sousedské výpomoci.

 

Autor: Jan Hovorka

Foto: Archiv ČČK

 

Chcete pomáhat?

Kurzy pro pomocný zdravotnický personál pořádá ČČK již v řadě měst. Můžete se přihlásit i vy! Vyberte si podle místa bydliště: 

Praha

Brno

Jablonec nad Nisou

Liberec

Chrudim

Plzeň

České Budějovice

a dalších.

//www.zvladnemeto.cervenykriz.eu/

www.cervenykriz.eu

Tagy článku