Lukáš Hurt: Konopí pomáhá léčit. Pokud to byrokrati nesabotují

Lukáš Hurt: Konopí pomáhá léčit. Pokud to byrokrati nesabotují
foto: www.magazin-konopi.cz/Lukáš Hurt
24 / 07 / 2022

Postupná eroze monolitu neochvějné vědecké bariéry, chránící prostý lid pacientský před nepoznanými metodami a produkty, přináší snad rozvolnění. Respekt k jednoznačným a ověřeným účinkům, výsledky odborných studií i spolupráce se zahraničními partnery otevírají další možnosti pomoci pacientům.

A škála nemocí je opravdu široká – v případě léčebného konopí lze standardní léčbu neurologických, onkologických, psychosomatických a řady dalších podpořit odbornou indikací podle předpisu lékaře. Jaká je aktuální situace v legislativě a aplikaci léčebného konopí? Odpovídá Lukáš Hurt, vydavatel a šéfredaktor magazínu KONOPÍ:

 Team Konopí / www.magazin-konopi.cz

V tomto období se diskutuje o změnách podmínek pro využití léčebného konopí. Co je podle vás zásadní první krok?

Změny byly již schváleny v Parlamentu a mají platit od 1. ledna letošního roku. Zásadní jsou dvě věci – povolení předepisování a vydávání extraktů, protože dosud mohli lékaři předepisovat pouze sušené květy, případně tobolky připravené z těchto květů. Povolení extraktů otevírá obrovské možnosti přesnějšího dávkování a různorodých metod aplikace od mastí a gelů přes spreje, kapsle až po inhalační „pera“ nebo rektální či vaginální čípky. Druhá zásadní věc je povolení exportu léčebného konopí a uvolnění pravidel pro získání licence na pěstování v ČR. Bohužel extrakty v lékárnách stále nejsou, protože úředníci na ministerstvu zdravotnictví a jemu podřazenému SÚKLu zřejmě záměrně v této věci postupují extrémně pomalu a obávám se, že přesnější než „postupují pomalu“ by bylo říct, že vše kolem léčebného konopí v podstatě sabotují. Proč se tak děje, to netuším, nicméně tím škodí České republice jako celku.

Lukáš Hurt / www.magazin-konopi.cz 

Podporují lékaři vaše snahy, spolupracujete s odbornými společnostmi?

V rámci magazínu Konopí, který vychází jako dvouměsíčník a prodává se po celé zemi, spolupracujeme s řadou českých i zahraničních lékařů, vědců a dalších odborníků. Přímo s odbornými lékařskými společnostmi pravidelné kontakty neudržujeme, ale z hlediska odborností spolupracujeme nejvíce s lékaři léčícími bolest, neurology nebo onkology.

V jaké oblasti vidíte nejpřesvědčivější výsledky, jaké diagnózy lze efektivně léčit?

V rámci českého systému léčebného konopí se předepisuje nikoli dle diagnóz, ale dle indikací a stavů. To znamená, že léčebné konopí se předepisuje na spasticitu, nikoli na roztroušenou sklerózu. Nepředepisuje se na rakovinu, ale na mírnění nevolností, zvyšování chuti k jídlu a zlepšování spánku u onkologických pacientů. Dle českého zákona tak konopí nic přímo neléčí, ale pomáhá mírnit symptomy celé řady nemocí. Bavíme se tím pádem o pomoci od projevů různých a zcela odlišných chorob, přičemž jejich seznam by vydal na celý rozhovor. Od parkinsoniků, sklerotiků a diabetiků přes pacienty s Crohnovou chorobu, Tourette syndromem až po osoby s úzkostnou nebo posttraumatickou stresovou poruchou (váleční veteráni, oběti znásilnění, účastníci dopravních nehod a tak dále). Důvodem je to, že látky v konopí interagují s takzvaným endokanabinoidnímu systémem, což je receptorový systém, který ovlivňuje fungování v podstatě celého organismu s cílem udržovat takzvanou homeostázu. To je opět téma na samostatný rozhovor.

Ještě nedávno byli někteří lidé z důvod pěstování léčebného konopí kriminalizováni, dokonce odsouzeni. Myslíte, že by se měly tyto rozsudky revidovat?

Za pěstování léčebného konopí, což je terminus technicus ze zákona označující výslovně jen konopí předepisované lékaři a vydávané lékárnami, nikdo kriminalizován nikdy nebyl. Ptáte se asi, zda jsou kriminalizování lidé za pěstování vlastního konopí doma za účelem samoléčby – za to jsou dnes a denně trestány obyvatelé celé republiky, od teenagerů po seniory, a to je samozřejmě velmi špatně. V první řadě by měl být změněn zákon, aby lidé už nebyli postihování za pěstování a držení konopí – ať už to dělají kvůli sebepéči nebo rekreačně na úrovni večerního piva nebo sklenice vína. Prohibice této rostliny páchá nezměrně více škod než samotné konopí a moderní demokracie si to po celém světě začínají konečně uvědomovat. Zdá se, že i u nás se dříve nebo později dočkáme, minimálně díky tomu, že cestou legalizace konopí se vydává i sousední Německo. V této souvislosti by se mělo stát to, co se děje ve státech, které konopnou prohibici ukončují – tedy propuštění lidí vězněných za činy, které přestaly být ilegálními díky změně zákona. 

Jak se občas ptáme i lékařů – jde oddělit polosvět prodejců a distributorů od pomoci pacientům pod odborným dohledem?

Jak je nastaven systém oficiálního léčebného konopí v ČR (tedy předepisovaného lékařem a vydávaného lékárnami), tak zde není žádný problém oddělit tuto léčbu od samoléčby doma s přípravky zakoupenými v obchodech a e-shopech s CBD produkty nebo vypěstovanými doma. Pokud tedy je pacient pod odborným dohledem lékaře, který mu předepisuje konopí z lékárny, nemá důvod kupovat něco od prodejců volně prodejných tzv. konopných doplňků stravy (ačkoli naprostá většina těch produktů se musí tvářit, že doplňky stravy nejsou, protože by za to výrobcům hrozily pokuty). Každopádně léčebné konopí je v Česku perfektně a jasně odděleno od konopí volně prodejného či toho podomácku pěstovaného, v tom opravdu žádný problém není. 

Máte zkušenosti s podporou legálního využití léčebného konopí ze zahraničí?

Zahraniční lékaři, sestry, právníci a zákonodárci přijíždějí do ČR pravidelně a pomáhají vzdělávat českou lékařskou obec, která je bohužel stále velmi konzervativní a počet předepisujících lékařů je poněkud úsměvný – osm let od legalizace léčebného konopí ho aktivně předepisuje nějakých 200 lékařů z více než 40 000. Není to samozřejmě jen o lékařích, může za to i zbytečná a náročná administrativa a byrokracie, kterou si vymysleli pracovníci na ministerstvu zdravotnictví a SÚKL. Dříve jsem si myslel, že to důvodem bylo málo zkušeností, ale chování těchto úředníků v poslední době mě čím dál více přesvědčuje o tom, že se jedná o dlouhodobou záměrnou sabotáž léčebného konopí. Jsou to asi silná slova, ale jako člověk, který se v této oblasti pohybuje od samého počátku, nemohu hovořit jinak. Naštěstí i právě díky zkušenostem zahraničních lékařů a vědců, kteří je sdílejí se svými českými kolegy, je trend nezvratitelný – konopí patří do moderní medicíny a budoucnost jeho využití je opravdu obrovská. Tudíž pokud jako stát se tomuto trendu bráníme, děláme pouze sami ze sebe hlupáky.

Kam se zaměřuje vaše pacientská organizace KOPAC – na šíření informací do laické veřejnosti, nebo na odborné lékařské skupiny a jednotlivé odborníky?

Nemám pacientskou organizaci, ale magazín, který se zaměřuje na šíření informací jak mezi laiky, tak mezi pracovníky ve zdravotnictví. Jedním z hlavních cílů, se kterým jsme magazín před čtyřmi lety zakládali, bylo právě propojovat laickou a odbornou veřejnost. Proto máme jak články odborné, psané farmaceuty, lékaři, lékárníky, distributory léčebného konopí a zákonodárci, tak články určené pro pacienty a psané samotnými pacienty a tak dále.

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje přísné podmínky pro pěstování, distribuci a prodej. Myslíte, že se tohle může stát i tématem velkého byznysu, nebo korupce?

Pro korupci zde nevidím prostor nad rámec toho, jak se korupce objevuje běžně v každé oblasti našeho života. Velký byznys konopí velmi zajímá, ostatně jeden bývalý premiér a oligarcha po vstupu do konopného sektoru pošilhává již několik let. Úkolem politiků a nás, obyčejných lidí, je zajistit, aby v konopném sektoru bylo místo o pro malé a střední podniky, i když to už se samozřejmě bavíme spíše o rekreačním konopí pro všechny dospělé. V rámci léčebného konopí zde budou nejspíše dominovat ze své podstaty vždy především větší firmy z oblasti farmaceutického průmyslu, které mají potřebné zázemí k tomu, aby mohly produkovat standardizované produkty z konopí, jež budou splňovat dlouho řadu přísných kritérií. 

Je možné definovat v souladu s definitivním zněním zákona, upravujícího všechny okolnosti, také pěstování doma, pro vlastní potřebu?

Jedním z hlavních bodů chystaného návrhu na regulaci konopí pro všechny dospělé, který chystají Piráti ve spolupráci s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem z ODS, jenž k tomu mimochodem má posvěcení od premiéra, je i povolení samopěstování zhruba 4 rostlin na osobu a přechovávání sklizně doma. Z mého pohledu je to zcela správné, nicméně bych rád dodal, že pro celou společnost je lepší, když se podaří vytvořit regulovaný trh pro všechny dospělé zhruba tak, jak funguje s alkoholem, ale samozřejmě s mnohem větším omezením reklamy. Důvody pro to by ale byly tématem na samostatný rozhovor.

AUTOR: JAN HOVORKA

Foto: www.magazin-konopi.cz

Tagy článku