Libor Hadrava: Bezpečí seniorů jde ruku v ruce s včasnou prevencí.

Libor Hadrava: Bezpečí seniorů jde ruku v ruce s včasnou prevencí.
27 / 03 / 2018

Z pohledu prevence kriminality řadíme seniory do kategorie zvlášť zranitelných obětí trestné činnosti. V minulých letech se na ně pozornost jejích pachatelů zaměřovala stále více. Hlavní město Praha proto trvale podporuje a realizuje projekty na jejich ochranu. Řadu z nich bezprostředně iniciuje Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality.

Jaká úskalí s sebou ochrana seniorů před pachateli kriminální činnosti nese?

„Z hlediska kriminality patří senioři k nejohroženější skupině obyvatel nejenom v rámci hlavního města, ale celé republiky. Pachatelé trestné činnosti pochopitelně zneužívají jejich handicapů spojených s pokročilým věkem. A to jak fyzických tak i psychických. Největším úskalím je proto obecný nezájem o jejich podmínky. Někteří z nich žijí dlouhodobě sami, nemají nablízko nikoho, kdo by s nimi mohl komunikovat a především chápat, že v některých oblastech se za takové situace orientují skutečně o poznání hůře než mladší generace.“

Můžeme to tedy vnímat i tak, že kromě sociální péče jsou pro ně nejdůležitější ty správné informace?“

„Přesně tak. Nechci se tím nikoho dotknout, ale ta úplně nejstarší generace, byla v minulosti zvyklá přijímat informace buď neúplné anebo z doslechu. Od přátel, sousedů nebo prostřednictvím novinových zpráv. V žádném z těchto případů, však neměli možnost získat skutečně odborný poznatek, jak se rizikům spojených s novodobou kriminalitou účinně bránit případně je alespoň omezit na nezbytné minimum. Navíc starší lidé jsou také mnohem více důvěřiví.“

Jak se tedy snažíte takový stav měnit zcela konkrétně?

Včasnou a profesionální prevencí kriminality, neboť s ní jde bezpečí seniorů ruku v ruce. Vytvořili jsme pro to řadu projektů. Jedním z nich je například Stáří v bezpečí. Slouží k poskytování relevantních informací souvisejících s bezpečností seniorů, a to jak pro širokou, tak odbornou veřejnost. Obsah vychází z bezpečnostní analýzy cílové skupiny a zaměřuje se na potřeby týkající se bezpečí, ale také na jednoduchá a praktická řešení pro konkrétní krizové situace. V rámci projektu se pořádají například i semináře pro širokou a odbornou veřejnost. Součástí je webový portál www.bezpeciproseniory.cz, a edukativní videa na téma Obecná bezpečnost, Bezpečnost doma, Podvodní prodejci, Domácí násilí. Primárním použitím klipů je internetový portál projektu a jeho YouTube kanál.

Kromě obecné kriminality však mohou být senioři ohroženi právě i prostřednictvím moderních technologií, které k této komunikaci s nimi používáte. Nabízíte jim nějakou prevenci a vzdělání i v této oblasti?

Nepochybně. Prevenci on-line kriminality se věnujeme prostřednictvím projektu pod celým názvem Praha BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech. Ten zahrnuje realizaci dílčích aktivit, jejichž cílem bylo vytvoření efektivního udržitelného systému vzdělávání seniorů v oblasti prevence online kriminality. V jeho rámci funguje portál www.seniori.bezpecne-online.cz, vzdělávací platforma kterou senioři aktivně využívají. Návštěvnost těchto stránek neustále roste včetně vysokého počet stažení online kurzů ve formátu PDF, s nimiž pracují návštěvníci webu Seniorionline.cz.

Jakékoliv vzdělávání tohoto typu, ale vždy musí zohledňovat specifika seniorů z hlediska jejich stávajících znalostí informačních technologií. Berete v úvahu tuto skutečnost, která by od kurzů mohla některé méně zkušené zájemce odradit či jinak handicapovat?

Nejenom to. Zohledňujeme dokonce i samostatnou schopnost vzdělávat se, nebo zvláštnosti jejich komunikace s okolím. Proto je důraz kladen na propojení individualizované formy prezenčního vzdělávání s instruktážemi k používání moderní online výukové platformy. Na webu Seniorionline.cz byla vytvořena sekce PORADNA a mikrostránka Linka pomoci seniorům, k řešení problémů s internetem, které senioři nejsou schopni řešit sami bez rady a pomoci. Projekt navíc podporuje realizace tradiční odborné konference s doprovodným programem KyberMarket a doprovodnou osvětovou vzdělávací akcí KyberFest. Hlavní město Praha je rovněž zapojeno do projektu „Kraje pro bezpečný internet“ (www.kpbi.cz). V rámci tohoto projektu byly již před dvěma lety vytvořeny pro cílovou skupinu seniorů krátké video spoty zaměřující se na základní témata bezpečného využívání internetu.

Seniory však neohrožují jen zločinci. Velmi neblahým trendem poslední doby je na nich páchané domácí násilí, často ze strany těch, kteří by jim měli být těmi nejbližšími.

Tohle je věc, která mě osobně velmi rmoutí, protože tento hanebný nešvar se odehrává na soukromé či osobní rovině seniorů, a v důsledku toho na něj zákon často nedosáhne. Finančně tak podporujeme a trvale spolupracujeme s organizaci Život 90, která se dlouhodobě snaží přistupovat k řešení problémů člověka ve stáří komplexně, se zohledněním jeho sociální situace a prostředí, jeho vlastního potenciálu, aktivity apod. Konkrétně se jedná o projekt „Prevence domácího násilí na seniorech“, jehož cílem je poskytování pomoci seniorům ohroženým domácím násilím na bezplatné nonstop telefonické krizové lince. Součástí projektu je poskytování odborného sociálního poradenství. Důležitou částí projektu je klub Kontakt (skupinové sociální poradenství), které pomáhá obětem domácího násilí k návratu do společnosti.

Text a foto: MHMP