KN Liberec: Konference sester je ideální příležitostí pro sdílení zkušeností

06 / 03 / 2014

Ředitelka ošetřovatelské péče Krajské nemocnice Liberec Mgr. Marie Fryaufová v rozhovoru zhodnotila letošní první konferenci sester, a zároveň pozvala jménem organizačního výboru, který tvoří Milena Dudová, Mgr. Jolana Strnadová, Bc. Jana Plachá, Bc. Zuzana Reiterová, Renata Tichá, Mgr. Ladislava Kohoutová, Mgr. Marie Fryaufová, na další konferenci, která se uskuteční v sále vědeckých informací
25. června 2014.

 

Sestřičky z liberecké nemocnice pořádaly svou odbornou konferenci a letos byla přichystána řada novinek. Můžete je zmínit?

Nejzásadnější novinkou pořádané akce byla její naprostá inovace. Na sklonku minulého roku jsme začaly intenzivně pracovat s nápadem, jak zatraktivnit léta zažité odpolední pracovní semináře sester, které přestaly pomalu plnit svoji funkci. V posledním období se jich účastnila vždy jen malá skupina pracovníků, napadla nás myšlenka zažité semináře zinovovat od základů. Zamýšlely jsme se nad tím, co od těchto seminářů nelékaři očekávají, a jaké jsme při formování odpoledních „Purkyněk“  dělaly chyby, že přestaly být atraktivní. Vznikl tedy tento, stávající model, kdy se z pravidelných měsíčních odpoledních seminářů v letošním roce stávají 3 Celodenní konference pod záštitou KNL.

 

Jaká témata jste pro letošní rok připravili?

První konference, která proběhla na konci února, byla zaměřena na představení se a prezentaci naší ošetřovatelské činnosti i směrem k sestrám z privátních ordinací a okolních zdravotnických zařízení.

Tématem dalších dvou konferencí budou techniky asertivní komunikace, aktuální legislativa vyplývající z nového občanského zákona, informace o aktuálních tématech z ošetřovatelství. Výběr témat necháme i na našich sestrách a nelékařích, mohou sami navrhnout oblast, kterou by na konferencích uvítali.

 

Jaká byla účast na první konferenci věnované novinkám v ošetřovatelském úseku KNL,a.s?

Této letošní první konference se účastnilo zhruba 220 nelékařských zdravotnických pracovníků. Z reakcí, které dostáváme, jednoznačně vyplývá, že konference byla přínosná a svoji tématikou a změnou koncepce zdravotníky zaujala. Očekávání celého organizačního týmu, který organizaci této konference zajišťoval, s cílem prezentovat smysluplnou a efektivní akci, se dle mého soudu naplnilo.

 

V čem spatřujete hlavní přínos těchto odborných akcí?

Pozitivní reakce zdravotníků mě velmi těší, protože smysl a přínos takovýchto akcí spatřuji především v tom, že účastníky odborně obohatí a rozšíří oblast povědomí. Je to také ideální prostor pro výměnu osobních i pracovních zkušeností. Záměrem pořádání těchto akcí je vzájemné informování a seznamování nejen s aktuálními trendy v ošetřovatelství, ale poznávání prostředí a prezentace služeb, které můžeme nabídnout nejen zdravotníkům, ale také našim pacientů napříč regionem.

 

Obdrželi jste nějaké další podněty pro příští akce, které letos chcete pořádat?

Pořádání konference, aby měla pozitivní odezvu a naplnila očekávání účastníků, není jednoduchá záležitost. Výběrem témat se zodpovědně zabývá organizační tým a samozřejmě, že nějaké podněty jsme již obdržely. Účastníci byli vyzváni, a tímto si dovolím oslovit i ty, kteří neměli možnost se konference účastnit, aby si sami navrhli témata, která by je zajímala. Zájem je pro nás priorita. Organizačnímu týmu, pod vedením vrchní sestry Mileny Dudové, který tuto akci zorganizoval, patří velký dík za zajištění všeho potřebného k hladkému průběhu celé akce.

 

nemlib.cz

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace