Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav: Pokud by se situace opakovala, jsme připraveni

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav: Pokud by se situace opakovala, jsme připraveni
foto: klaudianovanemocnice.cz/JUDr. Ladislav Řípa
12 / 05 / 2020

V rámci Středočeského kraje je Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., jednou z nejvýznamnějších institucí. Největší automobilka, průmyslová oblast, dopravní infrastruktur, další podniky, firmy a především obyvatelé vyžadují spolehlivého poskytovatele v oblasti zdravotní péče i prevence. Nejen proto je vedení nemocnice důležitý post. Ten zastává už čtvrtý rok předseda představenstva JUDr. Ladislav Řípa.

Zdá se, že epidemická situace se začíná stabilizovat, ve Škodě Mladá Boleslav se však objevily náhlé nové případy nákazy. Je Klaudiánova nemocnice připravena na případnou mimořádnou situaci?

Jak se bude situace v dalších týdnech a měsících vyvíjet, nedokáže v současnou chvíli nikdo odhadnout. My samozřejmě musíme každý den pracovat s rizikem, že se může epidemiologická situace náhle opět změnit k horšímu. Přesto jsme nyní připraveni na mimořádnou situaci – a to jak z pohledu personálu, tak z pohledu zásobení ochrannými pomůckami. S vedením firmy Škoda Auto jsme pravidelně ve spojení a řadu otázek řešíme společně – je to přece jen největší zaměstnavatel v regionu a jejich zaměstnanci jsou našimi klienty.

Na počátku epidemie byla kritická situace v zásobování ochrannými zdravotnickými prostředky. Pomáhá vám kraj, nebo jste museli zásoby zajišťovat sami?

S naším zakladatelem, Středočeským krajem, jsme od první chvíle v neustálém kontaktu. Situace byla ihned řešena – přesto sám víte, že problém s nedostatkem ochranných prostředků přesahoval i naši republiku. Navzdory stále se měnící situaci jsme byli stále na příjem pacientů připraveni. Středočeský kraj se k této situace postavil zodpovědně a byl nám od počátku nápomocen. Samozřejmě jsme se snažili i sami svými silami zajistit alespoň některé ochranné pomůcky. Díky kontaktům naší nemocnice se nám dařilo například sehnat ochranné obleky nebo jsme si vyráběli nedostatkovou desinfekci sami v naší ústavní lékárně.

Podílíte se na projektu Chytrá karanténa?

Jsme v podstatě zapojeni zprostředkovaně, a to díky velkému množství lidí, které testujeme: ve spolupráci se Škoda Auto testujeme jejich zaměstnance a testujeme všechny naše pacienty před operačním výkonem, významným vyšetřením nebo hospitalizací a dále preventivně personál nemocnice. V případě pozitivně testované osoby na COVID-19 laboratoř oznámí tuto skutečnost místně příslušné Krajské hygienické stanici a pak nastupuje projekt „Chytrá karanténa“. Tím, že takto rozsáhle testujeme, ihned v případě pozitivního nálezu neprodleně vyzýváme blízké kontakty k vyšetření, případně upozorňujeme, že musí zůstat kontakt v karanténě. Takže přímo v Chytré karanténě zapojeni nejsme, ale zvýšeným testováním přispíváme k vyhledávání případných pozitivních osob, které pak přebírá Chytrá karanténa.

Máte vlastní preventivní opatření, školení pro zdravotní personál, vybavení pro příchozí pacienty, jejich doprovod a podobně?

Náš personál je kompletně zaškolen již při nástupu a pak v pravidelných intervalech. Ještě před pár měsíci si nikdo z nás neuměl představit, že bude naše zdravotnictví něčemu takovému čelit. Naštěstí je naše zdravotnictví na dobré úrovni. Sice ještě není problém s koronavirem za námi, ale již dnes víme, co musíme změnit a jak se do budoucna připravit na podobné situace. Ukázalo se, že plány na takovou situaci byly připraveny v zásadě dobře a většinu opatření jsme podle nich realizovali.

Co se týká vybavení: v posledních týdnech i naši nemocnici zaplavila nevídaná vlna solidarity. Lidé nám nosili stovky bavlněných roušek, které jsme používali pro náš personál (abychom si šetřili profesionální vybavení na úseky s nejvyšší ochranou) a rozdávali jsme je pacientům a potřebným. S pomocí se hlásily desítky lidí i firem – každý pomohl, jak mohl. Někdo vozil obědy, někdo poslal sponzorský dar na nákup ochranných pomůcek, jiný nám dodal bedny s rouškami, desinfekci nebo štíty. Škoda Auto například na svých 3D tiskárnách tiskne respirátory a štíty. Všem děkujeme a velmi si vážíme jejich pomoci! Díky tomu máme například v porodnici roušky a štíty pro doprovod žen k porodu. Přesto všechno se ale snažíme s ochrannými pomůckami nadále šetři

Nabízíte možnosti pro samoplátce, testovat na přítomnost COVID-19?

Ano. V naší nemocnici si mohou lidé zaplatit od 5. května vyšetření na přítomnost tohoto onemocnění. Cena tohoto vyšetření je 2900 korun. Nutné je předem se na toto vyšetření objednat přes on-line formulář. Ten veřejnost najde na webových stránkách nemocnice www.klaudianovanemocnice.cz.

Setkali jste se s případy vyššího počtu infikovaných klientů v zařízeních pro seniory a podobných sociálních institucích?

Na Mladoboleslavsku naštěstí k takovému případu nedošlo.

Obnovili jste provoz všech oddělení?

S postupným obnovováním operačního a ambulantního provozu jsme začali 20. dubna, a to s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Obnova byla postupná a nadále platí řada nařízení, která musí pacienti v areálu nemocnice dodržovat. Pacient například před příchodem do ambulance podepíše Čestné prohlášení - doklad o bezinfekčnosti. A jak jsem už výše zmínil – všichni pacienti před operací, významnějším výkonem nebo hospitalizací testujeme.

Jste připraveni na případnou druhou vlnu pandemie?

Poslední měsíce prověřily naši připravenost - a myslím, že můžeme být spokojeni. Naše nastavené procesy i zaměstnanci jasně ukázali, že si umíme s takovou situací dobře poradit. Pokud by se situace opakovala, budeme opět připraveni. Stačí obnovit systémy, které se již osvědčily.

Změní poslední zkušenosti některé procesy v nemocnici, například kontrolu a doplňování zásob ochranných prostředků, školení personálu...?

Zcela určitě je potřeba, aby naše nemocnice měla dostatečnou bezpečnostní zásobu osobních ochranných pomůcek – tedy respirátory FFP2 a 3, ústní roušky, voděodolné oděvy, rukavice, těsnící brýle a štít, ochranné návleky na obuv. Musíme být dostatečně připraveni pro případnou další vlnu COVID-19 nebo chřipkovou epidemii či jinou vysoce nebezpečnou nákazu. Tyto prostředky budou připraveny ve skladech a budou pravidelně obnovovány a doplňovány. Vyplývá to ze zkušenosti této pandemie, kdy již v lednu na základě manuálu pro zamezení zavlečení infekce novým koronavirem na naše pracoviště byly objednány zásoby respirátorů, voděodolné oděvy a ústní roušky. Podařilo se nám tak alespoň částečně předejít následným problémům s dodávkami těchto prostředků.

Dalším mementem je průběžné školení personálu v používání těchto ochranných prostředků - použití dle míry rizika a především správné a bezpečné používání. Zcela určitě se potvrdila správnost školení personálu v hygieně rukou, především četnost (personál je v hygieně rukou školen ihned při nástupním školení do naší nemocnice a poté jednou ročně na každém pracovišti). Důležitá je i praktická kontrola správnosti postupů dezinfekce rukou pod UV lampou. Současná situace ukázala, že je důležité školit personál i ve správném nakládání s biologickým materiálem, nebezpečným odpadem nebo použitým prádlem. Otázkou je také do budoucna například případné očkování pro zaměstnance proti COVID-19.

Dostanou vaši zaměstnanci mimořádné odměny za práci v čase boje s koronavirem?

 Pracovníci, kteří se podílí na mimořádných opatřeních souvisejících s pandemií, dostávají odměny.

Posílíte například tým odborníků na infekční onemocnění, preventivní činnost, komunikaci na téma "Nebezpečí pandemie"?

Naše nemocnice dnes nemá infekční oddělení, takže nemáme oddělení pro takové pacienty nebo alespoň tzv. expektační oddělení pro příjem pacientů s podezřením na infekční onemocnění, kde by mohli být hospitalizováni do vyloučení infekce. Máme ale k dispozici zdravotnické pracovníky včetně infekcionistů v infekční ambulanci.

Text: Jan Hovorka

 

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace