Kadeřábkův den přitáhl do příbramské nemocnice odborníky na srdce a cévy

09 / 06 / 2016

10 let JIP interních oborů a 5 let Iktového centra příbramské nemocnice, to jsou dvě výročí pracovišť, která se zabývají diagnostikou a léčbou závažných akutních či život ohrožujících stavů. Při jejich příležitosti se 8. června na letošním 7. ročníku Kadeřábkova dne v Oblastní nemocnici Příbram sešli ti, kteří se v takových závažných případech věnují našemu srdci a mozkovým cévám - tedy kardiologové, neurologové, ale také lékaři specializovaní na léčbu pacientů v kritickém stavu (intenzivisté) či výživoví specialisté.

 

Prestižní celodenní odborný seminář, který již tradičně pořádá jednotka intenzivní péče interních oborů příbramské nemocnice, každým rokem přiláká na dvě stovky účastníků z řad lékařů, sester i dalšího zdravotnického personálu nejen z příbramské nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení.

 

Pozvání k přednáškám letos přijali odborníci z pražských pracovišť Nemocnice Na Homolce, VFN, IKEM či FN Motol a FN Královské Vinohrady. Nabitý program se ve 4 tematických blocích zabýval problematikou srdeční zástavy, srdečního selhání a poruch srdečního rytmu, problematikou cévní mozkové příhody (CMP) z příčiny nedokrevnosti (ischémie) mozkových tepen, problematikou výživy u kriticky nemocných pacientů a dalšími aspekty poskytování intenzívní péče.

 

Co přednáška, to vystoupení na slovo vzatých odborníků – v kardiologii  docent MUDr. Vojtěch Melenovský z IKEM, docent MUDr. Jan Bělohlávek z VFN či MUDr. Martin Janotka z Nemocnice Na Homolce, v léčbě mozkových cévních nemocí MUDr. Jiří Neumann z nemocnice v Chomutově a MUDr. Martin Kovář či MUDr. Ladislava Janoušková z Nemocnice Na Homolce. Čestnou přednášku „Současnost a perspektivy intenzívní medicíny“ uvedl nestor českých anesteziologů a intenzivistů prof. MUDr. Karel Cvachovec z FN Motol. Odborníci příbramské nemocnice se v této společnosti rozhodně neztratili a svědčily o tom nejen jejich přednášky, ale i zájem, kterému se od publika těšily.

 

„Těší nás, že k renomovaným lékařům se řadí i odborníci z naší nemocnice, především primář Neurologického oddělení MUDr. Jaroslav Korsa a vedoucí lékař interní JIP MUDr. Martin Polák“, říká ředitel ON Příbram MUDr. Stanislav Holobrada. „Naše Iktové centrum s péčí o pacienty s cévní mozkovou příhodou i interní JIP v oblasti péče o pacienty s ohrožujícím onemocněním srdce a cév se mohou bez uzardění řadit k tomu nejlepšímu, co současná medicína nabízí.“

 

Letos již potřetí předal ředitel nemocnice v průběhu semináře čestné medaile Františka Kadeřábka lékařům příbramské nemocnice, a to emeritní primář interního oddělení  ZÚNZ MUDr. Ondřej Jeřábek, emeritní primář chirurgie MUDr. Vladimír Horák, emeritní primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Jan Šantora, emeritní primář rehabilitačního oddělení MUDr. Josef Prágr a první staniční sestra nové JIP interních oborů Štěpánka Černá.

 

„Tradici Kadeřábkových dnů jsme obnovili před 8 lety na počest doktora Františka Kadeřábka, lékaře a prvního primáře Interního oddělení v příbramské nemocnici“, komentuje ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a pokračuje: „Doktor Kadeřábek stál u zrodu první interní jednotky intenzívní péče v nemocnicích okresního typu a byl velmi uznávanou osobností jak mezi lékaři, tak mezi pacienty. Medailí jsou proto na jeho památku oceňováni lékaři příbramské nemocnice, kteří se významně zasloužili o rozvoj nemocnice“. Zeptali jsme se MUDr. Martina Poláka, odborného garanta semináře.

 

Pane doktore, jakou péči poskytujete na jednotce intenzivní péče?

Na JIP hospitalizujeme pacienty se selháním, poruchami nebo ohrožením životních funkcí. Jsou zde pacienti s onemocněním kardiovaskulárního systému, jako jsou například akutní srdeční selhání, akutní arytmie, akutní koronární syndrom a jiné. Přijímáme  pacienty s  těžkými metabolickými poruchami, pacienty s akutními onemocněními trávicího traktu (krvácení, akutní zánět slinivky břišní onemocnění žlučových cest), závažnými plicními onemocněními (zápal plic, dechová nedostatečnost) či akutním postižením mozku – především s diagnózou cévní mozkové příhody. Naše péče je takzvaně multioborová, to znamená, že pečujeme o pacienty i jiných odborností, především v tom případě, kdy pacient má onemocnění, které vyžaduje intenzivní péči interního charakteru. Jsou k nám tedy přijímáni i pacienti po velkých ortopedických či jiných chirurgických výkonech, pacientky po porodu, ale i onkologičtí pacienti. V rámci JIP také provádíme některé výkony, jako implantace kardiostimulátorů nebo zajištění dlouhodobých žilních vstupů. JIP je také centrem pro léčebnou výživu. Tyto naše aktivity se samozřejmě neobejdou bez spolupráce s lékaři dalších odborností.

 

Kteří to jsou?

V rámci Iktového centra nemocnice například velmi úzce spolupracujeme s neurologickým oddělením na diagnostice a léčbě iktů neboli cévní mozkové příhody neboli mrtvice. Statut Iktového centra uděluje ministerstvo zdravotnictví ČR vybraným nemocnicím, které splňují odborné podmínky pro poskytování moderní péče o pacienty s mrtvicí. V tomto směru je Iktové centrum příbramské nemocnice již od roku 2012 součástí sítě těchto center v rámci ČR.

Naše dříve uvedené aktivity se samozřejmě neobejdou bez spolupráce s dalšími odbornostmi, včetně intervenčních angiologů, endoskopistů, chirurgů a komplementu, především biochemického, hematologického, mikrobiologického oddělení nebo oddělení zobrazovacích metod. Je také nutné zmínit spolupráci s vyššími pracovišti – NNH, VFN, IKEM, FN Motol, ÚVN a oddělením hrudní chirurgie TN.

 

Vy sám pracujete v příbramské nemocnici 30 let. Co byste popřál svým kolegům a co svým pacientům?

Přeji svým kolegům, aby měli štěstí na své učitele. Já jsem měl v životě velké štěstí na své učitele a považuji to za jednu z nejdůležitějších věcí v profesním životě. Nechci na nikoho zapomenout, ale moje velké díky patří hlavně paní Dr. Holečkové a prim. Dr. Šírkovi – ti mě přivedli k oboru, kterým se zabývám dodnes, tedy ke kardiologii a intenzivní medicíně. Nesmím zapomenout ani na sestřičky, od kterých jsem se naučil mnoho praktických věcí – bez nich totiž naše práce není možná. Pacientům samozřejmě přeji hlavně zdraví, a pokud potřebují naši pomoc, pak slušné, vzdělané a chápající zdravotníky, kteří jim a jejich rodinným příslušníkům pomohou zvládnout jejich obtíže.

 

www.nemocnicepribram.cz