Ing. Václav Slovák, MBA, LL.M., generální ředitel Alzheimercentra: Co u nás najdou klienti? Lidskost, srdce a domov

Ing. Václav Slovák, MBA, LL.M., generální ředitel Alzheimercentra: Co u nás najdou klienti? Lidskost, srdce a domov
06 / 03 / 2018

Ing. Václav Slovák, MBA, LL.M., generální ředitel Alzheimercentra: Co u nás najdou klienti? Lidskost, srdce a domov

Jak se zvyšuje hranice věku, které se v relativně dobrém stavu dožíváme, přibývá nemocí, kterým nelze  předejít. Jednou z nich je tzv. Alzheimerova choroba, neurodegenerativní onemocnění mozku. Někdy vede až k demenci, v drtivé většině případů musí být nemocný pod stálým dohledem se stoprocentní péčí. Takový případ samozřejmě zatíží jeho okolí, a ani on se necítí komfortně v prostředí, v kterém žil v plném zdraví. V takové situaci je řešením centrum s odbornou péčí, které propojuje lékařskou i sociální sféru.

Jednou ze společností, které provozují síť pečovatelských zařízení, je Alzheimercentrum. Novým generálním ředitelem je Ing. Václav Slovák, MBA, LL.M.:

Je péče o pacienty s Alzheimerem společenská nutnost, poptávaná péče, nebo byznys trend?

Upřímně, platí vše, co v otázce zaznělo. Už skotský lékař a spisovatel Arthur Conan Doyle řekl, že „Každý řetěz je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší článek.“ Je-li tím řetězem lidská společnost, pak máme jasně pojmenovanou odpověď na otázky společenské nutnosti a poptávky po odborné péči. Vnímám to tak, že hodnota lidského společenství tkví jistě i v míře vzájemné pomoci, sounáležitosti a odpovědnosti. Jedním z prubířských kamenů společnosti je pak to, jak se dokáže postarat o slabé, nemocné a přestárlé. Dostal jsem ze své pozice možnost rozvíjet a zlepšovat jednu z nedílných součástí této mozaiky, a tou je specializovaná péče Alzheimercenter o lidi trpící touto chorobou. Sociologové už léta varují, že populace stárne a to s sebou nezbytně přináší stále vyšší výskyt této nemoci, ale i dalších potíží spojených s vysokým věkem. Proto je také potřeba nabízet stále nová místa v Alzheimercentrech a kromě odbornosti rozvíjet a podporovat naši péči jako poslání, jako práci, kterou dělají naši lidé srdcem. Za to si jich také velice vážím.

Jak byste definoval synergii zkušeností, které máte? Je to profesionální rozhled, znalost řešení, schopnost rozvíjet nové projekty, odbornost?

Deset let praxe v top managementu zdravotních pojišťoven, to dá člověku poměrně detailní vhled do problematiky zdravotně sociálního pomezí, na kterém se péče o naše klienty pohybuje a ta oblast už mi zůstala blízká. Víte, ale když zavzpomínám, v životě už jsem byl i pedagogem ekonomických předmětů a účetnictví na obchodní akademii, nebo daňovým poradcem. Loni jsem si doplnil přehled v oblasti práva studiem LL.M. na Masarykově univerzitě v Brně. Člověk se stále učí a získané dovednosti pak aplikuje v praxi, považují to za důležitý proces. Proto chci možnosti dalšího profesního rozvoje a vzdělávání i pro zaměstnance Alzheimercenter. Budu dbát na to, abychom jim nabízeli co nejširší spektrum školení a kurzů potřebných pro jejich práci. Je to dobré pro ně a samozřejmě i pro naše klienty, u kterých pak získané dovednosti aplikují do praxe.

Máte zkušenosti s modely péče v cizině?

Jsme společnost s 21 letou zkušeností v poskytování tohoto typu péče. Alzheimercentra byla prvním typem takové komplexní služby na trhu v České republice. Samozřejmě sledujeme, jak tuto práci dělají konkurenti v zahraničí. Právě nedávno někteří z našich pracovníků využili možnost seznámit se s chodem obdobného centra péče v Rakousku.                          

Co jsou nejvyšší standardy, o kterých mluvíte? Komfort, cena, kontakt s pečovateli, osobní péče?

Prakticky jste v otázce vyjmenoval některé neoddělitelné součásti jednoho celku, o kterém mluvíme jako o špičkové kvalitě péče. Ale pojďme postupně. Už jsem Vám zmínil, za jak důležité považuji neustálé vzdělávání a rozvíjení schopností. Základem kvalitní péče jsou lidé, tedy personál na co nejlepší odborné úrovni. Naši pracovníci se neustále vzdělávají s ohledem na to, jak se stále zvyšuje kvalita poskytované péče. I rodiny našich klientů si přejí pro své blízké často celou řadu specializovaných služeb a našim úkolem je mít lidi, kteří tyto služby umí poskytnout, jsou k tomu odborně vzděláni. Jedním z odborně uznávaných ukazatelů špičkové kvality péče je certifikace Vážka České alzheimerovské společnosti. Usilujeme o to, aby certifikací postupně prošla všechna naše Alzheimercentra. Ten, kdo Vážku získá, musí splnit velice přísná a odborně stanovená kritéria. Tento certifikát už získala naše Alzheimercentra v Jihlavě a Louckém mlýně a v procesu certifikace je teď Alzheimercentrum v Českých Budějovicích. Sledujeme samozřejmě i trendy kvality ubytování a stravování. Prostě aby se lidem u nás líbilo, cítili se co nejlépe a chutnalo jim. Vždyť jim vytváříme náhradní domov. To jde ruku v ruce s lidskostí a srdcem, které je potřeba do této práce, nebo přesněji řečeno do tohoto poslání pečovat, vkládat každý den.

Máte osobní cíl, třeba plně uspokojit potřebu a poptávku, obohatit péči o nové poznatky, budovat zařízení nové generace?

Myslím, že na tuto otázku už jsem vlastně odpověděl, když jsem popisoval své nároky na kvalitu péče. A jestli je to i můj osobní cíl? Samozřejmě. Nemůžete se pustit do práce, byť manažerské, v oblasti sociálně-zdravotních služeb, kdyby Vás osobně nezajímalo, na jaké úrovni služby budou, a co vlastně chcete pro lidi potřebující pomoc a péči.

Čím podle vás pacient s Alzheimerem nejvíc trpí?

Víte, každý z lidí trpících Alzheimerem, nebo spíše jejich blízcí, by Vám asi popsali celou řadu specifických obtíží, z nichž velká část provází i vysoký věk obecně. Zdravý člověk se jen těžko zcela vžívá do života, ve kterém vám mizí souvislosti všeho, co se děje kolem vás. Osobně považuji za největší problém pocity ztráty kontaktu se světem na základě omezení mozkové aktivity a s tím související pocity osamění, zmatenosti. Když si nevzpomínáte na své děti, příbuzné, nepoznáváte rodinu, to musí být neuvěřitelně těžké jak pro nemocného tak pro jeho blízké. Myslíme proto i na psychickou pomoc rodinám pacientů. Klientům se snažíme naplnit každý den novými aktivitami, podněty, aby si co nejdéle udrželi úroveň funkce mozku, abychom zpomalili progresi choroby a také aby měli co nejméně prostoru na chmurné myšlenky, aby netrpěli osaměním.

Které zařízení byste označil jako vzorové?

Samo pojetí konceptu péče tak, jak ho mají nastavena Alzheimercentra, je vzorové. Všechna naše zařízení, kterých je 9 v České republice a jedno na Slovensku, jsou na vysoké úrovni. Mají svá specifika, takové libůstky pro klienty, které mohou připadat zajímavé každému jinak. Někdo si pochvaluje například písečnou pláž s fototerapeutickým světlem, kde si klienti mohou připadat jako u moře, jinde mají oblíbenou muzikoterapii. V létě, až otevřeme desáté centrum v Zábřehu, rozšíří naše spektrum služeb například moderní terapeutická místnost Snoezelen, kde speciálními technickými pomůckami ve velice příjemném prostředí pomůžeme lidem s multismyslovou stimulací.  

Co uděláte teď jako první krok?

Už jsem začal, postupně osobně navštívím všechna Alzheimercentra, abych poznal každý konkrétní provoz, mluvil s lidmi, nerad rozhoduji jen od stolu.

autor: Jan Hovorka

Foto: archiv

 

Alzheimercentrum

Dlouholeté zkušenosti a praxe v tomto oboru, a to již od roku 1996
V ČR neexistuje jiný poskytovatel s tak bohatou odbornou praxí a zkušenostmi.

Velký tým kvalifikovaných pracovníků
O klienty se stará tým kvalifikovaných pracovníků sestavený ze zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, ergoterapeutů, pracovníků bazální stimulace a dalších. Externě spolupracujeme i s dalšími specialisty. Péči poskytuje v našich centrech nesrovnatelně větší počet personálu, než kolik se jich klientům dostává  jinde. Tým našich zaměstnanců je stabilní a tuto stabilitu zajišťuje i vzájemná opora a pomoc všech center v případě nenadálých situací.

Odborně školený personál
V ČR neexistuje specializované vzdělávání v péči o pacienta s demencí a existuje jen velmi málo odborníků v této oblasti. Mnoho z nich pracuje právě v našich centrech. Každý náš zaměstnanec projde naším interním vzděláváním. Akreditovali jsme vlastní školící centrum, které je určeno pro zvyšování odbornosti a školení našich zaměstnanců.

 

www.alzheimercentrum.cz