Igor Mićunović: Akupunktura má v Černé Hoře jasnou budoucnost

Igor Mićunović: Akupunktura má v Černé Hoře jasnou budoucnost
foto: www.igormicunovic.com/Dr. Igor Mićunović
25 / 04 / 2021

Pandemie změnila stereotypní vnímání dogmat a neotřesitelnosti západní vědy. Prostě je nutné stále hledat, zkoušet a hlavně sdílet informace, objevy, data z výzkumů v medicíně. Nelze se vyhýbat ani metodám a poznatkům, užívaných a sdílených v zahraničí.

Mezinárodní vědecké týmy, včetně (včetně, ale nejen) čínských lékařů, vracejí do hry poznatky a metody Tradiční čínské medicíny (TCM). Řada přírodních bylinných produktů, a samozřejmě akupunktura, byly užity i k přímé podpoře léčby covid-19. Pozornost se soustřeďuje na léčbu post covid syndromu a prevenci. Samozřejmě je třeba stále nové postupy potvrzovat a jejich užití kontrolovat. 

Dr. Igor Micunovic / igormicunovic.com

Akupunktura se stala standardní součástí léčby i v systému západní medicíny potvrzena mnoha důkazovými studiemi (EBS). Tradiční výklad o jejím ryze čínském původu můžeme brát jako legendu, a jistě s ní není třeba polemizovat. Podstatné je, že na TCM univerzitách v Číně, ale i USA, Francii, Austrálii, Koreji, Japonsku, Vietnamu a jinde, se učí umění akupunktury ve spojení s využitím západní medicíny, její technologie a znalostí. Špičková úroveň výuky a praxe je především na amerických univerzitách. Jak je tomu na našem kontinentu? 

Ve většině evropských zemí je TCM stále ještě mimo lékařské kategorie, nebo dokonce mimo systém veřejné zdravotní péče. Přednost má samozřejmě medicína západní, a i díky legislativě je tak konkurenceschopnější. Ve stále větším počtu zemí se ale rozvíjí medicína sdílená, využívající dat z EBM, potvrzujících sledované a vybrané účinky. Nemá zatím jednotný model. Většinou vychází z místních nebo regionálních aktivit praktiků. Mohou to být jak čínští lékaři TCM, působící i na univerzitách (Řím, Budapešť, Leiden a d.), tak provozovatelé nestátních TCM center. Západní Evropa jich má stovky. Význmané jsou kliniky v bavorském Bad Kotzting, ve Vídni, Badenu, holandském Arnhemu. V oblasti jižní Evropy najdeme významné centrum v Republice Černá Hora, které vede zkušený lékař a prezident asociace akupunkturistů Černé Hory Dr. Igor Mićunović.

Jste členem několika významných celosvětových organizací TCM, univerzitně vzdělaný lékař v oborech západní i východní medicíny. Co je podle vás nezbytné pro další rozvoj TCM v Evropě?

Podle mého názoru je třeba připravit několik kroků, ať v Evropě, nebo kdekoli. Základem je implementovat již existující standardy základního vzdělávání do výuky TCM, klinické praxe a výuky na lékařských fakultách. A nezbytné je i vytvoření národního registru klinicky vyzkoušených metod TCM, a náležitě vzdělaných lékařů nebo praktiků TCM, především samozřejmě akupunktury, v každém členském státě EU. Sjednotit výuku je nezbytné.

 

Kde jste vy studoval TCM?

Získal jsem vládní stipendia, jednak ještě v Jugoslávii, pak srbské a černohorské. Doktorandské a další tituly pro oblast TCM jsem získal na univerzitě v Tianjinu v Číně. Strávil jsem tam studiem umění akupunktury a dávných metod léčení i praxí celkem třináct let.

 

Jste v kontaktu s ETCMA, ICMART nebo jinou evropskou organizací lékařů TCM?

Jsem současným prezidentem AAM - Asociace akupunkturistů Černé Hory. Kromě neformální komunikace s několika národními evropskými organizacemi TCM stále nemáme institucionální dohodu s žádnou evropskou organizací TCM.

Na rozdíl od evropských partnerských organizací je naše Asociace akupunkturistů řádným členem WFAS - Světové federace společností, zaměřených na akupunkturu a moxu. Ty byly před lety založeny čínskou vládou. Černohorská AAM má několik dvoustranných dohod s podobnými organizacemi. Jsem obzvláště hrdý na memorandum o spolupráci mezi univerzitou tradiční čínské medicíny v Tchien-ťinu a asociací akupunkturistů v Černé Hoře.

Osobně jsem řádným členem WFCMS - Světové federace společností čínské medicíny, také založenou v Číně a vedenou odborníky z univerzit a nemocnic. Účastním se této konkrétní organizace jako člen výboru pro vzdělávání.

 

Jaké jsou podmínky pro péči a léčbu metodami TCM ve vaší zemi?

Akupunktura má v Černé Hoře velmi dlouhou historii vzdělávání a praxe. Od roku 1958 se akupunktura používá ve státních nemocnicích v Černé Hoře. Centrum akupunkturní léčby bylo zejména v Institutu pro rehabilitační lékařství Sima Miloševiće v městě Igalo. Problémy s výukou TCM začaly v 90. letech, kdy se zhroutila Jugoslávie, a státní nemocnice během sankcí, občanských válek sousedů a socioekonomické katastrofy ztratily mnoho lékařů kvůli emigraci a korupci státu. Nově daná jurisdikce nevládních organizací nad akupunkturním vzděláváním ohrožovala  postavení akupunktury v Černé Hoře. Když se však Černá Hora v roce 2006 osamostatnila, věci se začaly měnit k lepšímu.

Od roku 2015 je akupunktura a TCM chráněna zákonem a lze ji provádět v registrovaných zdravotních střediscích. Ministerstvo zdravotnictví Černé Hory má seznam registrovaných odborníků na akupunkturu a TCM.

V roce 2014 byly otevřeny první registrované nemocnice TCM v Černé Hoře provozované soukromými investicemi, především z Číny. V roce 2016 získala Černá Hora grant od iniciativy Belt and Road na pěstování bylin TCM v Černé Hoře. V polovině roku 2017 je otevřeno první národní výzkumné centrum pro byliny TCM v Černé Hoře.

Nejnovějším přírůstkem praxe TCM v Černé Hoře je čerstvé otevřené lékařské centrum čínské medicíny a wellness Chenot Espace - One & Only Porto Novi, v prostorách luxusního hotelu.

Podle mého názoru si TCM získala v Černé Hoře širokou popularitu a uznání a má jasnou budoucnost.

 

Je v Černé Hoře kryté akupunktura nebo TCM ze zdravotního pojištění?

Akupunktura a TCM jsou od roku 2015 v Černé Hoře hrazeny ze zdravotního pojištění a jsou zahrnuty do právních předpisů v oblasti zdraví jako součást CAT - doplňkové - alternativní a tradiční medicíny. V současné době jsou akupunktura a terapie TCM hrazeny pouze soukromými pojišťovnami.

 

Je možné ve vaší zemi studovat oficiálně TCM?

V Černé Hoře je možné navštěvovat oficiálně akupunkturní kurzy pořádané Ministerstvem zdravotnictví pro vybrané lékaře, kteří splňují podmínky Ministerstva zdravotnictví nebo kteří získali národní stipendia. Je bezplatný, mimochodem organizovaný ve spolupráci s Ambasádou P.R.Číny a díky tomu ve většině případů je program veden čínskými lékaři TCM. Klinická praxe se obvykle provádí v Číně, na vybrané TCM univerzitě a v nemocnici. Asociace akupunkturistů Černé Hory nabízí také vlastní různé kurzy akupunktury a tuiny. Fyzioterapeutická komora v Černé Hoře také poskytuje různé krátké kurzy. Doufáme, že v Černé Hoře bude brzy otevřena první univerzita TCM. Covid-19 zastavil jednání mezi Černou Horou a Čínou o otevření úplně první státem financované Univerzity TCM v jihovýchodní Evropě, ve městě Herceg Novi.

 

Našli bychom na univerzitě nějaký druh výuky TCM?

Vysokoškolské vzdělání TCM v Jugoslávii existovalo od roku 1988, kdy byl otevřen dva semestry magisterského studijního programu akupunkturní analgezie / anestezie, poskytovaného Lékařskou univerzitou v Bělehradě, na klinické základně v nemocnici vojenské akademie v Bělehradě. Kvůli úzkým vztahům mezi Černou Horou a srbskými lékařskými univerzitami tento kurz úspěšně ukončilo mnoho lékařů anesteziologů z Černé Hory.

V Černé Hoře Konfuciův institut nabízí mnoho informativních kurzů. Konfuciův institut na univerzitě v Černé Hoře zve odborníky TCM, profesory a lékaře a nabízí informativní přednášky o TCM.

 

Je možné použít akupunkturu ve státních nemocnicích oficiálně?

Akupunktura se oficiálně používá ve státních nemocnicích v Černé Hoře. Akupunktura se používá zejména ve větších lékařských centrech, jako je Klinické lékařské centrum Černé Hory v Podgorici a Institut rehabilitačního lékaře Simo Milošević v Igalo.

 

 

 

Dr. Igor Mićunović

Prezident asociace akupunkturistů Černé Hory

Founder/Medical Director ve společnosti YinYang Acupuncture & Tuina Center

Energy Doctor ve společnosti Chenot Espace One & Only Porto Novi

 Hotel SPLENDID, Becici, Republica Montenegro

www.igormicunovic.com

 

Autor: Jan HOVORKA 

Foto: www.igormicunovic.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku