FN Brno: MUDr. Martin Doleček: Dušnost neznamená jen covidovou pneumonii

FN Brno: MUDr. Martin Doleček:  Dušnost neznamená jen covidovou pneumonii
foto: fnbrno.cz/FN Brno, MUDr. Martin Doleček
06 / 03 / 2021

Oddělení urgentního příjmu zajišťuje kromě péče o akutní pacienty odběry vzorků u pacientů s podezřením na koronavirus, tedy činnost stěrového stanu a personál, který nyní pomáhá odebírat vzorky od sociálních pracovníků města Brna.

Donedávna měli na starost také personální obsazení výjezdové sanitky. Odebírat v ní jezdil také MUDr. Martin Doleček, Ph.D., primář Oddělení urgentního příjmu Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU. Jak zvládají situaci na urgentním příjmu a koordinaci odběrů na koronavirus? Přečtěte si následující rozhovor.

Oddělení urgentního příjmu má vysokoprahovou část pro nejzávažnější urgentní případy a nízkoprahovou, kde se soustřeďují pacienti, kteří nejsou v bezprostředním ohrožení života. Jak se koronavirová epidemie promítá do každodenní rutiny Vašeho pracoviště?

Nejprve jsme museli reorganizovat urgentní příjem a sestavit pracovní týmy tak, aby se mezi sebou nepotkávaly. Samozřejmostí je vybavení personálu adekvátními ochrannými pomůckami.

Jakmile se pacient dostane na nízkoprahový urgentní příjem (NUP), udělá se tzv. pretriáž z hlediska symptomů a rizikovosti. Když se vyhodnotí, že je rizikový stran možnosti onemocnění COVID-19, jde do ambulance 1 nebo 2, a tam se pacient vyšetřuje zcela izolovaně. V této místnosti by v případě nutnosti také bylo možné pacienta napojit na plicní ventilaci. Zatím jsme měli dva pacienty, kteří se rapidně horšili, takže museli být intubováni přímo tam. U jednoho z nich se prokázal COVID-19.

Také na vysokoprahovém urgentním příjmu jsme vytvořili samostatný box, kde by se dal pacient s COVID-19 zaizolovat tak, aby nebyl ohrožen chod celého oddělení.

Celý rozhovor najdete zde:

//www.fnbrno.cz/mudr-martin-dolecek-z-oddeleni-urgentniho-prijmu-dusnost-neznamena-jen-covidovou-pneumonii/t6842

 

Tagy článku