FN Brno: Mgr. Daniela Botiková představuje Neurologickou rehabilitační ambulanci

FN Brno: Mgr. Daniela Botiková představuje Neurologickou rehabilitační ambulanci
foto: fnbrno.cz/MUDr. Daniela Botiková
17 / 06 / 2020

Neurologická rehabilitační ambulance funguje na Neurologické klinice FN Brno a LF MU od léta 2018 a vede ji fyzioterapeutka Mgr. Daniela Botiková. Jelikož je tato klinika zároveň součástí sítě ERN-NMD, tedy European-Reference Network pro vzácná neuromuskulární onemocnění, ambulanci navštěvují i pacienti, jejichž onemocnění jsou raritní.

Specializované vyšetření hraje nezastupitelnou roli při objektivizaci motorických potíží s dechovým a pohybovým aparátem u neuromuskulárních pacientů a umožňuje lépe sledovat účinek nasazené medikace. Paní magistra se také podílí na fungování celonárodních či evropských pacientských registrů a na chodu klinických studií.

 

V čem jsou přínosy toho, že součástí týmu Neuromuskulárního centra je fyzioterapeut?

Centrum tohoto typu funguje nadregionálně a má velkou spádovou oblast. Pacientům se snažíme nabídnout multidisciplinární přístup, součástí našeho týmu jsou tedy nejen lékaři a specializované sestry, ale také fyzioterapeut, což je v evropských centrech tohoto typu běžné. Také máme výbornou spolupráci s našimi logopedy, psychology a pacientům můžeme nabídnout kontakt na nutriční poradnu. V rámci diagnostiky se u neuromuskulárních pacientů podílím na tvorbě registrů Neuromuskulárního centra, které doplňuji o výstupy motorických a respiračních hodnocení, což umožňuje lepší přehled o neurologickém a motorickém stavu pacienta v konkrétním čase a o reakci pacienta na léčbu. Výsledky testů mohou také hrát významnou roli při rozvaze o samotné indikaci léčby. V rámci centra spolupracuji také na klinických studiích, kdy prostřednictvím specifické motorické škály lze sledovat účinnost nově vyvinuté testované látky.

Můžete blíže popsat náplň Vaší ambulance?

Náplní neurologické rehabilitační ambulance je diagnostika a pohybová terapie u chronických neurologických pacientů, a to zejména u pacientů s neuromuskulárním onemocněním. Kromě diagnostiky a objektivizace funkčního pohybového deficitu se starám o pohybový stav pacientů a o dýchání, což je u těchto pacientů nejvíce ohroženou vitální funkcí. Z důvodu progresivního oslabování dechových svalů se postupně rozvíjí námahová, později až klidová dušnost. Pacienti jsou ohroženi také neefektivní expektorací. V terapii proto používám jednotlivé prvky respirační fyzioterapie, konkrétně techniky pro posilování dechových svalů a optimalizaci dechového vzoru, ale i techniky udržující hygienu dýchacích cest. V pozdějších stádiích lze pacientům nabídnout pomůcky pro mechanickou asistenci kašle. Důležitou součástí terapie je i edukace o správné pohybové aktivitě, kterou pacient může bezpečně vykonávat samostatně a která by mohla přinášet benefity ve smyslu zlepšení kvality života.

//www.fnbrno.cz/mgr-daniela-botikova-predstavuje-neurologickou-rehabilitacni-ambulanci/t6867?fbclid=IwAR0KeWWmrAMqEDe4j4OdcR0nCkWs_GakXCjCxYJkPlIZ32VmG4ZHQLKDUeM

 

Tagy článku