Brno: Diabetes? Dnes žádné stigma, říká MUDr. Jana Bělobrádková

10 / 11 / 2013

Na několik otázek o dibetu, jeho typech a možné prevenci nám odpověděla MUDr. Jana Bělobrádková, vedoucí lékařka oddělení diabetologie Fakultní nemocnice Brno. Mimo jiné se dozvíte, zdali je „cukrovka“ dnes brána jako stigma nebo jako normální součást života.

 

Co Vás vedlo k tomu vybrat si jako specializaci právě diabetologii?

Je to zajímavý a široký medicínský obor.

 

Je pro běžný život větší komplikace onemocnění diabetem 1. typu nebo 2. typu?

Diabetes mellitus 1. typu začíná nejčastěji v dětství a mladém věku a léčba inzulínem pak vyžaduje celoživotní disciplínu nemocného. Diabetes mellitus 2.typu bývá zachycen v dospělosti a vyšším věku nemocných a zpočátku je léčen perorálními antidiabetiky ve formě tabletek. Z pohledu věku pacientů je celoživotní onemocnění vzniklé v mladém věku komplikací pro běžný život výraznější.

 

Jsou ještě nějaké jiné typy? Co třeba těhotenský diabetes?

Těhotenský neboli gestační diabetes je porucha metabolismu cukrů, která je poprvé zachycena v graviditě. Léčba spočívá v dietním a pohybovém režimu, někdy je třeba i léčba inzulínem. Vyskytuje se zejména u rizikové skupiny žen, kde je v rodině například přítomnost diabetu mellitu 2. typu nebo obezita, a důležitou roli zde hrají hormony placenty, které zvyšují hladinu cukru po jídle. Těhotenská cukrovka v naprosté většině případů mizí momentem porodu.

 

Co vůbec onemocnění diabetem a těhotenství obecně, může žena, která má diabetes, bez problému založit rodinu nebo je to riskantní?

Ženy s diabetem 1. a 2. typu by měly těhotenství vždy naplánovat do období výborné kompenzace diabetu. Léčba musí být plánovanému těhotenství přizpůsobena a výhodou je, pokud u pacientky nejsou přítomny žádné z dlouhodobých komplikací diabetu. Pak je i minimalizováno riziko komplikací pro plod i matku.

 

V jakém věku se nejčastěji diabetes projeví a diagnostikuje?

Diabetes mellitus 1. typu v dětství a mladém věku, diabetes mellitus 2. typu v dospělosti a ve vyšším věku. Diagnostika je založena na klinických potížích – velká žízeň, časté močení, hubnutí, nechuť k jídlu, únava, zánětlivé komplikace, ale ve vážných případech i bolesti břicha, zvracení, rychlé dýchání s acetonem v dechu a poruchou vědomí. Důležité je vyšetření hladiny cukru – glykémie – v krvi a řada dalších laboratorních vyšetření z krve a moči.

 

Do jaké míry se domníváte, že je v dnešní společnosti diabetes brán jako normální součást života? 

Diabetiků přibývá a ani léčba například inzulínem není již společností brána jako něco mimořádného.

 

A co třeba u mladých lidí a dětí například ve školách, mají to v něčem mezi ostatními výrazně těžší?

Pacienti do osmnácti let věku jsou sledováni a léčeni ve specializovaných poradnách pro tuto věkovou skupinu. I pro ně platí dietní a pohybový režim a léčba inzulínem v několika denních dávkách. Není jednoduché zvládnout nároky školy, začlenit své záliby do běžného života a ještě udržet dobré výsledky léčby.

 

Domníváte se, když se poohlédnete za minulostí, že se onemocnění diabetem je častější? Může to být moderním životním stylem, kdy lidé nejí příliš zdravě, stresují se, příliš nesportují?

Jistě, obezita a stres jsou významnými rizikovými faktory pro vznik diabetu mellitu 2.typu.

 

 Pacientům se často doporučuje k medikaci i dieta a hodně fyzického pohybu, je to i způsob, jak případně onemocnění předejít?

Zejména lidé s rizikovými faktory pro vznik diabetu by již od dětství měli být vedeni ke zdravému stylu života, pravidelnému pohybu a váze, která se co nejvíce blíží jejich ideální váze. Tak lze riziko manifestace diabetu snížit.

 

Co diabetes a alkohol, ve kterém je velké množství cukrů?

Diabetikům bychom neměli nabízet destiláty ani jejich sladké modifikace. Ty mohou způsobit nejprve vzestup cukru v krvi, ale následně nebezpečný pokles glykémie s možnou až ztrátou vědomí (účinek destilátu s velkým procentem alkoholu na játra). Pokud společenská situace vyžaduje, pak lze diabetikovi nabídnout skleničku suchého vína či třetinku piva.

 

Věnujete se Vy nebo Vaše oddělení ve Fakultní nemocnici Brno nějakým přidruženým aktivitám, jako jsou nadace, besedy a podobně?

Edukační – výukový program pro pacienty probíhá na našem pracovišti nepřetržitě. Přednáškové a publikační činnosti se věnují všichni členové týmu, který o pacienty s diabetem pečuje.

 

Myslíte si, že povědomí o diabetu je dnes u veřejnosti dostačující nebo by se měla více informovat?

Media nabízejí informace, kterých by si lidé s rizikovými faktory měli všímat.

 

Je nějaký případ, který se Vám během Vaší praxe obzvlášť vryl do paměti? Proč?

Napadá mě celá řada případů. Důležitá je vzájemná důvěra a souhra mezi pacientem a celým zdravotnickým týmem.

 

Lucie Malá