O magazínu

HOSPITALin vznikl jako projekt magazínu pro nemocnice a zdravotnická zařízení počátkem roku 2012. Už v tomto roce umístil mezi pěti nejlepšími tištěnými periodiky v prestižním hodnocení agentury CZECH TOP 100. Zájem o odběr a spolupráci byl a je opravdu mimořádný.

magazín HOSPITALin

PROJEKT

Nemocnice a zdravotnická zařízení přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR, krajské, oblastní, městské, samozřejmě nestátní včetně poliklinik a odborných specializovaných center mají HOSPITALin jako stálou součást vlastní prezentace, komunikace s pacienty, klienty a partnery, i zpětnou vazbu. Na jeho stránkách představují osobnosti i pracoviště, zaměstnance, zřizovatele i partnery, nabízejí možnosti pespektivního zaměstnání nebo studentské a vědecké praxe, přiblíží zajímavou historii nemocnice a jejího významu pro region nebo odbornou lékařskou péči. Nové číslo tištěného magazínu najdete každý měsíc na recepcích, v čekárnách, ordinacích, nemocničních pokojích a knihovnách nemocnic po celé ČR.


Prezentace v magazínu HOSPITALin představí vaši nemocnici na nejvyšší úrovni. Personální inzerce, společenské akce, oznámení výběrových řízení, inzerce Vašich partnerů zaujme i jako součást vysoce kvalitního obsahu. Zaručeně budete vidět ve všech krajích ČR. Magazín je každý měsíc s Doporučením Asociace krajů ČR distribuován do nemocnic a zdravotnických zařízení.

PROČ ZROVNA MY

Cíle a zájmy tištěného i webového magazínu HOSPITALin, a neb, proč zrovna s námi spolupracovat či u nás inzerovat.

Sledujeme

Společenské dění v prostoru nemocnic a zdravotnických zařízení (NZZ), krajských, fakultních i nestátních
Komunikaci mezi zřizovateli, lékaři, zdravotníky a pacienty
Nové trendy k naplnění potřeby, kvality a smyslu vzájemné informovanosti
Flexibilitu odběru v optimalizovaném nákladu podle osobně dohodnutých objednávek a adresáře

Podporujeme

Úroveň, rozvoj, kvalitu, flexibilitu nemocnic a jejich managementu
Podmínky a pracovní prostředí zaměstnanců
Rozvoj vědy a výzkumu v souvislosti s aktuální společenskou situací a historickým zkušenostmi
Aplikaci nových poznatků a metod, úroveň školství, možnosti zvyšování úrovně služeb veřejnosti
Vývoj a dostupnost nových zařízení, vybavení a pomůcek
Využívání historicky ověřených metod s podporou nejmodernějších technologií

Zjistili jsme

Zájem aktivně nás sledovat má až 250 000 pracovníků ve zdravotnictví
Můžeme oslovit až 200 nemocnic a 24 000 zdravotnických zařízení
Máme díky spolupráci s tiskovými pracovníky NZZ enormní čtenost (až 85/1 výtisk)
Naší cílovou skupinou je 10 000 000 lidí
Významně rostoucí návštěvnost našeho nového webu

Poskytujeme prostor

Lékařům a zdravotníkům, managementu, osobnostem, zaměstnancům, klientům
Fakultním, státním, krajským, oblastním, městským i soukromým zařízením
Nadacím a nadačním fondům
Charitativním, dobrovolnickým a církevním subjektům
Pro spolupráci ve zdravotně sociální sféře
Dodavatelům, výrobcům, obchodníkům, producentům, distributorům a dalším specialistům, působícím v prostoru a komoditách zdravotnictví a medicíny